Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc truy cập một trang web không tin cậy có nhúng phông chữ TrueType.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-044. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS15-044 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 28324182861194.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationframework.dll

3.0.6920.6418

5,283,840

30-Apr-2015

13:07

reachframework.dll

3.0.6920.6418

532,480

30-Apr-2015

13:07

windowsbase.dll

3.0.6920.6418

1,253,376

30-Apr-2015

13:07

presentationcore.dll

3.0.6920.6418

4,222,976

30-Apr-2015

13:07

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

19:48

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6418

1,737,888

30-Apr-2015

13:07

system.printing.dll

3.0.6920.6418

372,736

30-Apr-2015

13:07

penimc.dll

3.0.6920.6418

68,752

30-Apr-2015

13:07

presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.6418

102,608

30-Apr-2015

13:07

presentationframework.dll

3.0.6920.6418

5,283,840

30-Apr-2015

13:07

presentationhostdll.dll

3.0.6920.6418

131,240

30-Apr-2015

13:07

reachframework.dll

3.0.6920.6418

532,480

30-Apr-2015

13:07

windowsbase.dll

3.0.6920.6418

1,253,376

30-Apr-2015

13:07

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationframework.dll

3.0.6920.8671

5,283,840

30-Apr-2015

13:06

reachframework.dll

3.0.6920.8671

532,480

30-Apr-2015

13:06

windowsbase.dll

3.0.6920.8671

1,253,376

30-Apr-2015

13:06

presentationcore.dll

3.0.6920.8671

4,222,976

30-Apr-2015

13:06

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

20:04

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8671

1,737,888

30-Apr-2015

13:06

system.printing.dll

3.0.6920.8671

372,736

30-Apr-2015

13:06

penimc.dll

3.0.6920.8671

68,752

30-Apr-2015

13:06

presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.8671

102,608

30-Apr-2015

13:06

presentationframework.dll

3.0.6920.8671

5,283,840

30-Apr-2015

13:06

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8671

131,240

30-Apr-2015

13:06

reachframework.dll

3.0.6920.8671

532,480

30-Apr-2015

13:06

windowsbase.dll

3.0.6920.8671

1,253,376

30-Apr-2015

13:06

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationcore.dll

3.0.6920.6418

4,005,376

30-Apr-2015

13:07

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

20:27

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6418

2,256,032

30-Apr-2015

13:07

system.printing.dll

3.0.6920.6418

358,400

30-Apr-2015

13:07

penimc.dll

3.0.6920.6418

85,648

30-Apr-2015

13:07

presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.6418

124,112

04-May-2015

00:45

presentationframework.dll

3.0.6920.6418

4,640,768

30-Apr-2015

13:07

presentationhostdll.dll

3.0.6920.6418

172,200

30-Apr-2015

13:07

reachframework.dll

3.0.6920.6418

532,480

30-Apr-2015

13:07

windowsbase.dll

3.0.6920.6418

1,114,112

30-Apr-2015

13:07

presentationframework.dll

3.0.6920.6418

5,283,840

30-Apr-2015

13:07

reachframework.dll

3.0.6920.6418

532,480

30-Apr-2015

13:07

windowsbase.dll

3.0.6920.6418

1,253,376

30-Apr-2015

13:07

presentationcore.dll

3.0.6920.6418

4,222,976

30-Apr-2015

13:07

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

19:48

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6418

1,737,888

30-Apr-2015

13:07

system.printing.dll

3.0.6920.6418

372,736

30-Apr-2015

13:07

penimc.dll

3.0.6920.6418

68,752

30-Apr-2015

13:07

presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.6418

102,608

30-Apr-2015

13:07

presentationframework.dll

3.0.6920.6418

5,283,840

30-Apr-2015

13:07

presentationhostdll.dll

3.0.6920.6418

131,240

30-Apr-2015

13:07

reachframework.dll

3.0.6920.6418

532,480

30-Apr-2015

13:07

windowsbase.dll

3.0.6920.6418

1,253,376

30-Apr-2015

13:07

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationcore.dll

3.0.6920.8671

4,005,376

30-Apr-2015

13:06

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

20:06

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8671

2,256,032

30-Apr-2015

13:06

system.printing.dll

3.0.6920.8671

358,400

30-Apr-2015

13:06

penimc.dll

3.0.6920.8671

85,648

30-Apr-2015

13:06

presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.8671

124,112

04-May-2015

00:45

presentationframework.dll

3.0.6920.8671

4,640,768

30-Apr-2015

13:06

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8671

172,200

30-Apr-2015

13:06

reachframework.dll

3.0.6920.8671

532,480

30-Apr-2015

13:06

windowsbase.dll

3.0.6920.8671

1,114,112

30-Apr-2015

13:06

presentationframework.dll

3.0.6920.8671

5,283,840

30-Apr-2015

13:06

reachframework.dll

3.0.6920.8671

532,480

30-Apr-2015

13:06

windowsbase.dll

3.0.6920.8671

1,253,376

30-Apr-2015

13:06

presentationcore.dll

3.0.6920.8671

4,222,976

30-Apr-2015

13:06

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

20:04

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8671

1,737,888

30-Apr-2015

13:06

system.printing.dll

3.0.6920.8671

372,736

30-Apr-2015

13:06

penimc.dll

3.0.6920.8671

68,752

30-Apr-2015

13:06

presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.8671

102,608

30-Apr-2015

13:06

presentationframework.dll

3.0.6920.8671

5,283,840

30-Apr-2015

13:06

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8671

131,240

30-Apr-2015

13:06

reachframework.dll

3.0.6920.8671

532,480

30-Apr-2015

13:06

windowsbase.dll

3.0.6920.8671

1,253,376

30-Apr-2015

13:06Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

    • Windows 8

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×