Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng này có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ gửi dữ liệu đặc biệt crafted với WinForms ứng dụng đang chạy trong phần tin cậy.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-048. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS15-048 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

565,248

06-Dec-2014

01:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

06-Dec-2014

01:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

06-Dec-2014

01:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

06-Dec-2014

01:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

561,152

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

532,480

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

524,288

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

528,384

06-Dec-2014

01:31

system.design.dll

2.0.50727.8015

5,062,656

13-Feb-2015

23:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,384

06-Dec-2014

01:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

06-Dec-2014

01:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

06-Dec-2014

01:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.dll

2.0.50727.8015

630,784

12-Feb-2015

23:07

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

479,232

06-Dec-2014

01:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

06-Dec-2014

01:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

06-Dec-2014

01:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

06-Dec-2014

01:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

466,944

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

401.408

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

376,832

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8015

5,025,792

12-Feb-2015

23:07

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

565,248

16-Dec-2014

17:57

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

16-Dec-2014

23:10

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

16-Dec-2014

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Dec-2014

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

16-Dec-2014

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Dec-2014

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

16-Dec-2014

17:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

16-Dec-2014

17:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

16-Dec-2014

17:57

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

16-Dec-2014

17:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Dec-2014

17:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

561,152

16-Dec-2014

17:57

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Dec-2014

17:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

532,480

16-Dec-2014

17:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Dec-2014

17:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

18-Dec-2014

23:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

18-Dec-2014

23:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

18-Dec-2014

23:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

18-Dec-2014

23:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

18-Dec-2014

23:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

18-Dec-2014

23:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

524,288

16-Dec-2014

23:10

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

528,384

16-Dec-2014

23:11

system.design.dll

2.0.50727.8653

5,062,656

13-Feb-2015

23:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,384

16-Dec-2014

17:57

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

23:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

16-Dec-2014

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

17:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

16-Dec-2014

17:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

16-Dec-2014

17:57

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

16-Dec-2014

17:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

17:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

16-Dec-2014

17:57

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

16-Dec-2014

17:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

17:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Dec-2014

17:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

18-Dec-2014

23:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

18-Dec-2014

23:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

18-Dec-2014

23:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

18-Dec-2014

23:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

18-Dec-2014

23:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

18-Dec-2014

23:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

16-Dec-2014

23:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

16-Dec-2014

23:11

system.drawing.dll

2.0.50727.8653

630,784

13-Feb-2015

23:18

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

479,232

16-Dec-2014

17:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

16-Dec-2014

23:10

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

16-Dec-2014

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

16-Dec-2014

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

16-Dec-2014

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

16-Dec-2014

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

16-Dec-2014

17:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

16-Dec-2014

17:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

16-Dec-2014

17:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

16-Dec-2014

17:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

16-Dec-2014

17:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

466,944

16-Dec-2014

17:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

16-Dec-2014

17:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

401.408

16-Dec-2014

17:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

16-Dec-2014

17:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

18-Dec-2014

23:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

18-Dec-2014

23:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

18-Dec-2014

23:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

18-Dec-2014

23:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

18-Dec-2014

23:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

18-Dec-2014

23:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

376,832

16-Dec-2014

23:10

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

16-Dec-2014

23:11

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8653

5,025,792

13-Feb-2015

23:18

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.dll

2.0.50727.8015

5,062,656

13-Feb-2015

23:08

system.drawing.dll

2.0.50727.8015

630,784

12-Feb-2015

23:09

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8015

5,025,792

12-Feb-2015

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

565,248

06-Dec-2014

01:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

06-Dec-2014

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

06-Dec-2014

01:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

06-Dec-2014

01:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

06-Dec-2014

01:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

06-Dec-2014

01:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

06-Dec-2014

01:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

561,152

06-Dec-2014

01:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

532,480

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

06-Dec-2014

01:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

524,288

06-Dec-2014

01:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

528,384

06-Dec-2014

01:31

system.design.dll

2.0.50727.8015

5,062,656

13-Feb-2015

23:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,384

06-Dec-2014

01:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

06-Dec-2014

01:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:32

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

06-Dec-2014

01:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:32

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:32

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

06-Dec-2014

01:32

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:32

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

06-Dec-2014

01:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

06-Dec-2014

01:31

system.drawing.dll

2.0.50727.8015

630,784

12-Feb-2015

23:07

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

479,232

06-Dec-2014

01:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

06-Dec-2014

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

06-Dec-2014

01:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

06-Dec-2014

01:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

06-Dec-2014

01:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

06-Dec-2014

01:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

06-Dec-2014

01:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

466,944

06-Dec-2014

01:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

06-Dec-2014

01:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

401.408

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

06-Dec-2014

01:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

06-Dec-2014

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

376,832

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

06-Dec-2014

01:31

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8015

5,025,792

12-Feb-2015

23:07

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.dll

2.0.50727.8653

5,062,656

13-Feb-2015

23:20

system.drawing.dll

2.0.50727.8653

630,784

13-Feb-2015

23:20

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8653

5,025,792

13-Feb-2015

23:20

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

565,248

16-Jan-2015

23:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

31-Dec-2014

00:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

31-Dec-2014

00:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

31-Dec-2014

00:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

31-Dec-2014

00:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

31-Dec-2014

00:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

16-Jan-2015

23:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

16-Jan-2015

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

16-Jan-2015

23:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

548,864

16-Jan-2015

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Jan-2015

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

561,152

16-Jan-2015

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Jan-2015

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

532,480

16-Jan-2015

23:10

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

544,768

16-Jan-2015

23:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

20-Jan-2015

23:11

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

20-Jan-2015

23:11

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

20-Jan-2015

23:12

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

20-Jan-2015

23:12

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

536,576

20-Jan-2015

23:11

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

20-Jan-2015

23:12

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

524,288

31-Dec-2014

00:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.7905

528,384

31-Dec-2014

00:30

system.design.dll

2.0.50727.8653

5,062,656

13-Feb-2015

23:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,384

16-Jan-2015

23:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

31-Dec-2014

00:33

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

31-Dec-2014

00:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

31-Dec-2014

00:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

31-Dec-2014

00:29

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

31-Dec-2014

00:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Jan-2015

23:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

16-Jan-2015

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

16-Jan-2015

23:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

16-Jan-2015

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Jan-2015

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

16-Jan-2015

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

16-Jan-2015

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Jan-2015

23:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

16-Jan-2015

23:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

20-Jan-2015

23:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

20-Jan-2015

23:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

20-Jan-2015

23:12

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

20-Jan-2015

23:12

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

20-Jan-2015

23:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24,576

20-Jan-2015

23:12

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

31-Dec-2014

00:30

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

31-Dec-2014

00:30

system.drawing.dll

2.0.50727.8653

630,784

13-Feb-2015

23:18

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

479,232

16-Jan-2015

23:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

31-Dec-2014

00:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

31-Dec-2014

00:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

31-Dec-2014

00:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

31-Dec-2014

00:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

31-Dec-2014

00:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

16-Jan-2015

23:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

16-Jan-2015

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

16-Jan-2015

23:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

434,176

16-Jan-2015

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

16-Jan-2015

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

466,944

16-Jan-2015

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

430,080

16-Jan-2015

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

401.408

16-Jan-2015

23:10

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

446,464

16-Jan-2015

23:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

20-Jan-2015

23:11

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

20-Jan-2015

23:11

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

20-Jan-2015

23:12

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

540,672

20-Jan-2015

23:12

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

20-Jan-2015

23:11

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

20-Jan-2015

23:12

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

376,832

31-Dec-2014

00:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

31-Dec-2014

00:30

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8653

5,025,792

13-Feb-2015

23:18Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012 R2

    • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×