Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng này có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ gửi dữ liệu đặc biệt crafted với WinForms ứng dụng đang chạy trong phần tin cậy.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-048. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS15-048 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 2789650.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

06-Dec-2013

23:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

20:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

20:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

06-Dec-2013

23:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

06-Jul-2012

20:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

06-Dec-2013

23:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

20:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

548,864

06-Dec-2013

23:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

06-Jul-2012

20:07

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

06-Jul-2012

20:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

561,152

06-Dec-2013

23:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

06-Jul-2012

20:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

06-Jul-2012

19:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

19:48

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

524,288

13-Sep-2012

22:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

528,384

13-Sep-2012

22:03

system.design.dll

2.0.50727.6427

5,062,656

13-Feb-2015

23:16

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

16,384

06-Dec-2013

23:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

06-Dec-2013

23:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

19,968

06-Jul-2012

20:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

06-Dec-2013

23:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

06-Dec-2013

23:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,872

06-Jul-2012

20:07

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

06-Jul-2012

20:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

13-Sep-2012

22:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

16,896

06-Dec-2013

23:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

13-Sep-2012

22:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

13-Sep-2012

22:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

06-Jul-2012

19:37

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:37

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:37

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

28,672

06-Jul-2012

19:37

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:48

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

13-Sep-2012

22:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

13-Sep-2012

22:03

system.drawing.dll

2.0.50727.6427

630,784

13-Feb-2015

23:16

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

06-Dec-2013

23:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

06-Jul-2012

20:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

434,176

06-Dec-2013

23:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

06-Jul-2012

20:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

06-Dec-2013

23:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

06-Jul-2012

20:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

06-Dec-2013

23:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

06-Jul-2012

20:07

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

06-Jul-2012

20:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

13-Sep-2012

22:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

466,944

06-Dec-2013

23:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

13-Sep-2012

22:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401.408

06-Jul-2012

20:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

446,464

13-Sep-2012

22:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:37

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

06-Jul-2012

19:37

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

06-Jul-2012

19:37

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:37

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

06-Jul-2012

19:48

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

06-Jul-2012

19:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

376,832

13-Sep-2012

22:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

385,024

13-Sep-2012

22:03

system.windows.forms.dll

2.0.50727.6427

5,025,792

13-Feb-2015

23:16

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

06-Jul-2012

20:00

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

19:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

09-Oct-2012

02:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

06-Jul-2012

19:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

09-Oct-2012

02:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

19:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

548,864

09-Oct-2012

02:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

06-Jul-2012

19:57

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

06-Jul-2012

19:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

561,152

09-Oct-2012

02:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

06-Jul-2012

19:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

20:02

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

20:01

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

20:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

06-Jul-2012

20:02

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

20:06

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

20:05

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

524,288

13-Sep-2012

22:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

528,384

13-Sep-2012

22:04

system.design.dll

2.0.50727.8653

5,062,656

13-Feb-2015

23:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

16,384

06-Jul-2012

20:00

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

09-Oct-2012

02:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

19,968

06-Jul-2012

19:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

09-Oct-2012

02:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

09-Oct-2012

02:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,872

06-Jul-2012

19:57

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

06-Jul-2012

19:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

13-Sep-2012

22:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

16,896

09-Oct-2012

02:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

13-Sep-2012

22:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:59

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

13-Sep-2012

22:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

06-Jul-2012

20:02

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:01

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

28,672

06-Jul-2012

20:02

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:06

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:05

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

13-Sep-2012

22:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

13-Sep-2012

22:04

system.drawing.dll

2.0.50727.8653

630,784

13-Feb-2015

23:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

06-Jul-2012

20:00

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

06-Jul-2012

19:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

434,176

09-Oct-2012

02:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

06-Jul-2012

19:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

09-Oct-2012

02:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

06-Jul-2012

19:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

09-Oct-2012

02:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

06-Jul-2012

19:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

06-Jul-2012

19:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

13-Sep-2012

22:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

466,944

09-Oct-2012

02:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

13-Sep-2012

22:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401.408

06-Jul-2012

19:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

446,464

13-Sep-2012

22:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:02

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

06-Jul-2012

20:01

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

06-Jul-2012

20:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

20:02

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

06-Jul-2012

20:06

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

06-Jul-2012

20:05

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

376,832

13-Sep-2012

22:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

385,024

13-Sep-2012

22:04

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8653

5,025,792

13-Feb-2015

23:24

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.dll

2.0.50727.6427

5,062,656

13-Feb-2015

23:17

system.drawing.dll

2.0.50727.6427

630,784

13-Feb-2015

23:17

system.windows.forms.dll

2.0.50727.6427

5,025,792

13-Feb-2015

23:17

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

06-Jul-2012

20:22

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:45

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

19:44

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

28-Sep-2012

21:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

06-Jul-2012

19:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

28-Sep-2012

21:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

19:44

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

548,864

28-Sep-2012

21:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

06-Jul-2012

19:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

06-Jul-2012

19:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

561,152

28-Sep-2012

21:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

06-Jul-2012

19:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

13-Sep-2012

22:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

06-Jul-2012

19:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

07-Oct-2013

22:56

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

07-Oct-2013

22:56

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

524,288

07-Oct-2013

22:56

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

528,384

07-Oct-2013

22:56

system.design.dll

2.0.50727.6427

5,062,656

13-Feb-2015

23:16

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

16,384

06-Jul-2012

20:22

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:44

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

28-Sep-2012

21:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

19,968

06-Jul-2012

19:42

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

28-Sep-2012

21:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:44

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

28-Sep-2012

21:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,872

06-Jul-2012

19:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

06-Jul-2012

19:46

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

13-Sep-2012

22:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

16,896

28-Sep-2012

21:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

13-Sep-2012

22:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:46

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

13-Sep-2012

22:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

06-Jul-2012

19:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:46

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

19:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

28,672

06-Jul-2012

19:46

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

07-Oct-2013

22:56

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

07-Oct-2013

22:56

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

07-Oct-2013

22:56

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

07-Oct-2013

22:56

system.drawing.dll

2.0.50727.6427

630,784

13-Feb-2015

23:16

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

06-Jul-2012

20:22

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:45

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

06-Jul-2012

19:44

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

434,176

28-Sep-2012

21:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

06-Jul-2012

19:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

28-Sep-2012

21:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

06-Jul-2012

19:44

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

28-Sep-2012

21:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

06-Jul-2012

19:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

06-Jul-2012

19:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

13-Sep-2012

22:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

466,944

28-Sep-2012

21:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

13-Sep-2012

22:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401.408

06-Jul-2012

19:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

446,464

13-Sep-2012

22:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

06-Jul-2012

19:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

06-Jul-2012

19:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

19:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

07-Oct-2013

22:56

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

07-Oct-2013

22:56

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

376,832

07-Oct-2013

22:56

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

385,024

07-Oct-2013

22:56

system.windows.forms.dll

2.0.50727.6427

5,025,792

13-Feb-2015

23:16

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.design.dll

2.0.50727.8653

5,062,656

13-Feb-2015

23:25

system.drawing.dll

2.0.50727.8653

630,784

13-Feb-2015

23:25

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8653

5,025,792

13-Feb-2015

23:25

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

22-Jul-2013

22:16

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

06-Jul-2012

20:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

20:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

22-Jul-2013

22:20

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

06-Jul-2012

20:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

22-Jul-2013

22:17

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

06-Jul-2012

20:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

548,864

22-Jul-2013

22:17

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

29-Oct-2014

18:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

29-Oct-2014

18:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

29-Oct-2014

18:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

561,152

22-Jul-2013

22:16

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

29-Oct-2014

18:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

29-Oct-2014

18:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

544,768

04-Oct-2012

20:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

04-Oct-2012

20:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

04-Oct-2012

20:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

04-Oct-2012

20:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

04-Oct-2012

20:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

08-Jan-2014

21:49

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

08-Jan-2014

21:49

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

524,288

08-Jan-2014

21:49

system.design.resources.dll

2.0.50727.6400

528,384

08-Jan-2014

21:50

system.design.dll

2.0.50727.8653

5,062,656

13-Feb-2015

23:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

16,384

22-Jul-2013

22:16

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

22-Jul-2013

22:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

19,968

06-Jul-2012

20:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

22-Jul-2013

22:17

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

06-Jul-2012

20:04

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

22-Jul-2013

22:17

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,872

29-Oct-2014

18:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

29-Oct-2014

18:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

29-Oct-2014

18:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

16,896

22-Jul-2013

22:16

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

29-Oct-2014

18:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

29-Oct-2014

18:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

04-Oct-2012

20:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

04-Oct-2012

20:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

04-Oct-2012

20:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

04-Oct-2012

20:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

28,672

04-Oct-2012

20:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

08-Jan-2014

21:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

08-Jan-2014

21:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

08-Jan-2014

21:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

08-Jan-2014

21:50

system.drawing.dll

2.0.50727.8653

630,784

13-Feb-2015

23:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

22-Jul-2013

22:16

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

06-Jul-2012

20:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

434,176

22-Jul-2013

22:20

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

06-Jul-2012

20:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

22-Jul-2013

22:17

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

06-Jul-2012

20:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

22-Jul-2013

22:17

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

29-Oct-2014

18:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

29-Oct-2014

18:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

425,984

29-Oct-2014

18:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

466,944

22-Jul-2013

22:16

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

430,080

29-Oct-2014

18:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401.408

29-Oct-2014

18:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

446,464

04-Oct-2012

20:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

04-Oct-2012

20:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

04-Oct-2012

20:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

04-Oct-2012

20:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

04-Oct-2012

20:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

08-Jan-2014

21:49

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

08-Jan-2014

21:49

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

376,832

08-Jan-2014

21:49

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.6400

385,024

08-Jan-2014

21:50

system.windows.forms.dll

2.0.50727.8653

5,025,792

13-Feb-2015

23:24Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

    • Windows 8

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×