Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework, Microsoft Silverlight. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc tới một trang web không tin cậy có nhúng phông chữ TrueType hoặc OpenType. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-080.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3072306

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3078662.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3048071.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Presentationframework.dll

3.0.6920.6421

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.8684

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.6421

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.8684

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.6421

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.8684

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcore.dll

3.0.6920.6421

4,222,976

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

06-Jul-2012

19:48

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6421

1,737,888

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcore.dll

3.0.6920.8684

4,222,976

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

06-Jul-2012

20:04

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8684

1,737,888

30-Jul-2015

13:10

x86

System.printing.dll

3.0.6920.6421

372,736

30-Jul-2015

13:10

x86

System.printing.dll

3.0.6920.8684

372,736

30-Jul-2015

13:10

x86

Penimc.dll

3.0.6920.6421

68,752

30-Jul-2015

13:10

x86

Penimc.dll

3.0.6920.8684

68,752

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.6421

103.120

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.8684

103.120

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.6421

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.8684

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.6421

131,240

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8684

131,240

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.6421

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.8684

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.6421

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.8684

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Presentationcore.dll

3.0.6920.6421

4,005,376

30-Jul-2015

13:10

x64

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

06-Jul-2012

20:27

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6421

2,256,032

30-Jul-2015

13:11

x64

Presentationcore.dll

3.0.6920.8684

4,005,376

30-Jul-2015

13:10

x64

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

06-Jul-2012

20:06

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8684

2,256,032

30-Jul-2015

13:10

x64

System.printing.dll

3.0.6920.6421

358,400

30-Jul-2015

13:11

x64

System.printing.dll

3.0.6920.8684

358,400

30-Jul-2015

13:10

x64

Penimc.dll

3.0.6920.6421

85,648

30-Jul-2015

13:11

x64

Penimc.dll

3.0.6920.8684

85,648

30-Jul-2015

13:10

x64

Presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.6421

124,624

30-Jul-2015

13:11

x64

Presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.8684

124,624

30-Jul-2015

13:10

x64

Presentationframework.dll

3.0.6920.6421

4,640,768

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.8684

4,640,768

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.6421

172,200

30-Jul-2015

13:11

x64

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8684

172,200

30-Jul-2015

13:10

x64

Reachframework.dll

3.0.6920.6421

532,480

30-Jul-2015

13:11

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.8684

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.6421

1,114,112

30-Jul-2015

13:11

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.8684

1,114,112

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.6421

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.8684

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.6421

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.8684

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.6421

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.8684

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcore.dll

3.0.6920.6421

4,222,976

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

06-Jul-2012

19:48

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6421

1,737,888

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcore.dll

3.0.6920.8684

4,222,976

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

06-Jul-2012

20:04

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8684

1,737,888

30-Jul-2015

13:10

x86

System.printing.dll

3.0.6920.6421

372,736

30-Jul-2015

13:10

x86

System.printing.dll

3.0.6920.8684

372,736

30-Jul-2015

13:10

x86

Penimc.dll

3.0.6920.6421

68,752

30-Jul-2015

13:10

x86

Penimc.dll

3.0.6920.8684

68,752

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.6421

103.120

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationcffrasterizernative_v0300.dll

3.0.6920.8684

103.120

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.6421

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationframework.dll

3.0.6920.8684

5,283,840

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.6421

131,240

30-Jul-2015

13:10

x86

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8684

131,240

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.6421

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Reachframework.dll

3.0.6920.8684

532,480

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.6421

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86

Windowsbase.dll

3.0.6920.8684

1,253,376

30-Jul-2015

13:10

x86


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

    • Windows 8

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×