Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc truy cập trang web chứa các phông chữ nhúng đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-128.

Thông tin

Quan trọng Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3099864

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3104503.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows8.1-KB3099864-x86.msu

284B3161A221E43CE477E5CCC698145F5B683DE8

51E05045200BAAD283C6C90A8C46F929BDA704B4F6189D5AE4A5374E3F9DE5C0

Windows8.1-KB3099864-x64.msu

15BA23F67C479A8677C9DAA4AB7387369DD53493

C0BD0174BC01F7C09BEBE7D24AE494C4B85CFF29676E0309846C69C23CE255A3

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationframework.dll

3.0.6920.8009

5,283,840

10-Oct-2015

13:35

reachframework.dll

3.0.6920.8009

532,480

10-Oct-2015

13:35

windowsbase.dll

3.0.6920.8009

1,253,376

10-Oct-2015

13:35

presentationcore.dll

3.0.6920.8009

4,222,976

10-Oct-2015

13:35

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

12:33

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8009

1,737,888

10-Oct-2015

13:35

system.printing.dll

3.0.6920.8009

372,736

10-Oct-2015

13:35

penimc.dll

3.0.6920.8009

68,752

10-Oct-2015

13:35

presentationframework.dll

3.0.6920.8009

5,283,840

10-Oct-2015

13:35

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8009

131,240

10-Oct-2015

13:35

reachframework.dll

3.0.6920.8009

532,480

10-Oct-2015

13:35

windowsbase.dll

3.0.6920.8009

1,253,376

10-Oct-2015

13:35

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationframework.dll

3.0.6920.8693

5,283,840

09-Oct-2015

22:33

reachframework.dll

3.0.6920.8693

532,480

09-Oct-2015

22:33

windowsbase.dll

3.0.6920.8693

1,253,376

09-Oct-2015

22:33

presentationcore.dll

3.0.6920.8693

4,222,976

09-Oct-2015

22:33

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

12:33

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8693

1,737,888

09-Oct-2015

22:33

system.printing.dll

3.0.6920.8693

372,736

09-Oct-2015

22:33

penimc.dll

3.0.6920.8693

68,752

09-Oct-2015

22:33

presentationframework.dll

3.0.6920.8693

5,283,840

09-Oct-2015

22:33

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8693

131,240

09-Oct-2015

22:33

reachframework.dll

3.0.6920.8693

532,480

09-Oct-2015

22:33

windowsbase.dll

3.0.6920.8693

1,253,376

09-Oct-2015

22:33

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationcore.dll

3.0.6920.8009

4,005,376

10-Oct-2015

13:35

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

14:53

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8009

2,256,032

10-Oct-2015

13:35

system.printing.dll

3.0.6920.8009

358,400

10-Oct-2015

13:35

penimc.dll

3.0.6920.8009

85,648

10-Oct-2015

13:35

presentationframework.dll

3.0.6920.8009

4,640,768

10-Oct-2015

13:35

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8009

172,200

10-Oct-2015

13:35

reachframework.dll

3.0.6920.8009

532,480

10-Oct-2015

13:35

windowsbase.dll

3.0.6920.8009

1,114,112

10-Oct-2015

13:35

presentationframework.dll

3.0.6920.8009

5,283,840

10-Oct-2015

13:35

reachframework.dll

3.0.6920.8009

532,480

10-Oct-2015

13:35

windowsbase.dll

3.0.6920.8009

1,253,376

10-Oct-2015

13:35

presentationcore.dll

3.0.6920.8009

4,222,976

10-Oct-2015

13:35

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

12:33

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8009

1,737,888

10-Oct-2015

13:35

system.printing.dll

3.0.6920.8009

372,736

10-Oct-2015

13:35

penimc.dll

3.0.6920.8009

68,752

10-Oct-2015

13:35

presentationframework.dll

3.0.6920.8009

5,283,840

10-Oct-2015

13:35

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8009

131,240

10-Oct-2015

13:35

reachframework.dll

3.0.6920.8009

532,480

10-Oct-2015

13:35

windowsbase.dll

3.0.6920.8009

1,253,376

10-Oct-2015

13:35

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationcore.dll

3.0.6920.8693

4,005,376

09-Oct-2015

22:19

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

14:53

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8693

2,256,032

09-Oct-2015

22:19

system.printing.dll

3.0.6920.8693

358,400

09-Oct-2015

22:19

penimc.dll

3.0.6920.8693

85,648

09-Oct-2015

22:19

presentationframework.dll

3.0.6920.8693

4,640,768

09-Oct-2015

22:19

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8693

172,200

09-Oct-2015

22:19

reachframework.dll

3.0.6920.8693

532,480

09-Oct-2015

22:19

windowsbase.dll

3.0.6920.8693

1,114,112

09-Oct-2015

22:19

presentationframework.dll

3.0.6920.8693

5,283,840

09-Oct-2015

22:33

reachframework.dll

3.0.6920.8693

532,480

09-Oct-2015

22:33

windowsbase.dll

3.0.6920.8693

1,253,376

09-Oct-2015

22:33

presentationcore.dll

3.0.6920.8693

4,222,976

09-Oct-2015

22:33

presentationfontcache.exe.config

161

18-Jun-2013

12:33

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8693

1,737,888

09-Oct-2015

22:33

system.printing.dll

3.0.6920.8693

372,736

09-Oct-2015

22:33

penimc.dll

3.0.6920.8693

68,752

09-Oct-2015

22:33

presentationframework.dll

3.0.6920.8693

5,283,840

09-Oct-2015

22:33

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8693

131,240

09-Oct-2015

22:33

reachframework.dll

3.0.6920.8693

532,480

09-Oct-2015

22:33

windowsbase.dll

3.0.6920.8693

1,253,376

09-Oct-2015

22:33


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012 R2

    • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×