You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép từ chối dịch vụ nếu kẻ chèn đặc biệt crafted XSLT vào XML phía máy khách web part gây ra cuộc gọi đệ quy trên máy chủ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-019.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3127221

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3137893.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Tập tin băm

Windows8-RT-KB3127221-x64.msu

72D3C9FFC2FF7DB5E4436AF7D43DC5449F8EAEAA

B48549DDEB6B715E59278D98B9844F46A9788E2C33A7A4E628CDA21B8AE6A1D2

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.drawing.dll

2.0.50727.6431

630,784

23-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

16,384

30-Jun-2015

03:17

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jul-2015

17:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jul-2015

17:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

03:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

19,968

30-Jul-2015

17:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

03:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jul-2015

17:03

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

30-Jun-2015

03:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,872

30-Jun-2015

03:17

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

30-Jun-2015

03:23

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

03:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

16,896

30-Jun-2015

03:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

30-Jun-2015

03:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

03:17

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

03:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

30-Jun-2015

03:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

03:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

03:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

28,672

30-Jun-2015

03:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

03:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

03:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

30-Jun-2015

03:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

30-Jun-2015

03:22

system.drawing.dll

2.0.50727.6431

630,784

23-Dec-2015

14:10

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

16,384

04-Jun-2015

22:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jul-2015

17:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jul-2015

17:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

19:25

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

19,968

30-Jul-2015

17:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

19:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jul-2015

17:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

04-Jun-2015

22:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,872

30-Jun-2015

19:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

30-Jun-2015

19:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

19:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

16,896

30-Jun-2015

19:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

15,360

30-Jun-2015

19:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

19:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

24,576

30-Jun-2015

19:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

15,360

30-Jun-2015

19:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

19:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

19:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

28,672

30-Jun-2015

19:44

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

19:43

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.4927

24,576

30-Jun-2015

19:39

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

30-Jun-2015

19:43

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.6400

13,312

30-Jun-2015

19:26

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:10


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×