Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Bỏ qua tính năng bảo mật tồn tại trong một cấu phần .NET Framework không đúng cách kiểm tra các yếu tố của tài liệu XML ký. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-035.

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

Bạn có thể gặp phải sự cố sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này:

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật 3141780, các ứng dụng .NET Framework gặp phải lỗi ngoại lệ hoặc lỗi không mong muốn trong khi xử lý tệp chứa SignedXml

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong bảng điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3135989

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3141780.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 28324183099863.

Tập tin băm

Windows8-RT-KB3135989-x64.msu

D22406B2689AECA762D55ED247CD21EA6D9C5CF2

325345AE7A44C833FF678AF47D0D844A87DF7B00A72E519669BC34B09D899880

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationcore.dll

3.0.6920.6423

4,005,376

03-Feb-2016

14:14

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

20:27

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6423

2,256,032

03-Feb-2016

14:14

system.printing.dll

3.0.6920.6423

358,400

03-Feb-2016

14:14

penimc.dll

3.0.6920.6423

85,648

03-Feb-2016

14:14

presentationframework.dll

3.0.6920.6423

4,640,768

03-Feb-2016

14:14

presentationhostdll.dll

3.0.6920.6423

172,200

03-Feb-2016

14:14

reachframework.dll

3.0.6920.6423

532,480

03-Feb-2016

14:14

windowsbase.dll

3.0.6920.6423

1,114,112

03-Feb-2016

14:14

presentationframework.dll

3.0.6920.6423

5,283,840

03-Feb-2016

14:09

reachframework.dll

3.0.6920.6423

532,480

03-Feb-2016

14:09

windowsbase.dll

3.0.6920.6423

1,253,376

03-Feb-2016

14:09

presentationcore.dll

3.0.6920.6423

4,222,976

03-Feb-2016

14:09

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

19:48

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.6423

1,737,888

03-Feb-2016

14:09

system.printing.dll

3.0.6920.6423

372,736

03-Feb-2016

14:09

penimc.dll

3.0.6920.6423

68,752

03-Feb-2016

14:09

presentationframework.dll

3.0.6920.6423

5,283,840

03-Feb-2016

14:09

presentationhostdll.dll

3.0.6920.6423

131,240

03-Feb-2016

14:09

reachframework.dll

3.0.6920.6423

532,480

03-Feb-2016

14:09

windowsbase.dll

3.0.6920.6423

1,253,376

03-Feb-2016

14:09

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationcore.dll

3.0.6920.8699

4,005,376

03-Feb-2016

14:10

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

20:06

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8699

2,256,032

03-Feb-2016

14:10

system.printing.dll

3.0.6920.8699

358,400

03-Feb-2016

14:10

penimc.dll

3.0.6920.8699

85,648

03-Feb-2016

14:10

presentationframework.dll

3.0.6920.8699

4,640,768

03-Feb-2016

14:10

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8699

172,200

03-Feb-2016

14:10

reachframework.dll

3.0.6920.8699

532,480

03-Feb-2016

14:10

windowsbase.dll

3.0.6920.8699

1,114,112

03-Feb-2016

14:10

presentationframework.dll

3.0.6920.8699

5,283,840

03-Feb-2016

14:09

reachframework.dll

3.0.6920.8699

532,480

03-Feb-2016

14:09

windowsbase.dll

3.0.6920.8699

1,253,376

03-Feb-2016

14:09

presentationcore.dll

3.0.6920.8699

4,222,976

03-Feb-2016

14:09

presentationfontcache.exe.config

161

06-Jul-2012

20:04

wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8699

1,737,888

03-Feb-2016

14:09

system.printing.dll

3.0.6920.8699

372,736

03-Feb-2016

14:09

penimc.dll

3.0.6920.8699

68,752

03-Feb-2016

14:09

presentationframework.dll

3.0.6920.8699

5,283,840

03-Feb-2016

14:09

presentationhostdll.dll

3.0.6920.8699

131,240

03-Feb-2016

14:09

reachframework.dll

3.0.6920.8699

532,480

03-Feb-2016

14:09

windowsbase.dll

3.0.6920.8699

1,253,376

03-Feb-2016

14:09


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×