We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-042. Microsoft Office 2016 cho Mac bao gồm các phiên bản Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook được thiết kế dành cho Mac và unmistakably chưa Office. Cập Nhật ngày 12 tháng 4 năm 2016, cung cấp bản sửa lỗi cho các vấn đề trong Office 2016 cho Mac mật ảnh hưởng đến Word, Excel, PowerPoint và OneNote.

Lưu ý:

Danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, xem KB3148775.

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này cung cấp các bản vá và cải tiến.

  • Word

    • Lưu trữ bổ sung, nơi bạn có thể duyệt các công cụ có thể tăng năng suất của bạn trong Word và tài liệu

  • Excel

    • Lưu trữ bổ sung, nơi bạn có thể duyệt qua các công cụ có thể tăng năng suất của bạn trong Excel và bảng tính của bạn

  • Microsoft Cập nhật tự động cho Mac Phiên bản 3.4.0

    • Cải thiện hiệu suất và hỗ trợ cho các phiên bản chương trình

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft ự động Cập Nhật dành cho Mac

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft AutoUpdate. Ự động Cập Nhật được cung cấp cùng với Office. Nó sẽ tự động tiếp tục phần mềm của Microsoft Cập Nhật. Sử dụng ự động Cập Nhật, khởi động chương trình Microsoft Office, và sau đó bấm kiểm tra các bản Cập Nhật vào menu Trợ giúp .

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống và cài đặt từ Microsoft Download Center:

Thông tin

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3148775.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật 3138327.

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×