MS16-091: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trong Windows Server 2012: 12 tháng 7 năm 2016


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng bảo mật có thể gây ra tiết lộ thông tin nếu kẻ tải lên tệp XML đặc biệt crafted vào một ứng dụng dựa trên web. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-091.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong bảng điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3163246

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3170048.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Tập tin băm

Tên gói

Gói băm SHA1

Gói băm SHA2

Windows8-RT-KB3163246-x64.msu

EA4A59E62673D489146A7BD0A272B1B4DA4672B7

9512161F39C4161AEE797FCBAFAA6B5CD01277C8AACF7081E012E5245B138BEC

Windows8-RT-KB3163246-x64.msu

EA4A59E62673D489146A7BD0A272B1B4DA4672B7

9512161F39C4161AEE797FCBAFAA6B5CD01277C8AACF7081E012E5245B138BEC

Windows8-RT-KB3163246-x64.msu

EA4A59E62673D489146A7BD0A272B1B4DA4672B7

9512161F39C4161AEE797FCBAFAA6B5CD01277C8AACF7081E012E5245B138BEC

Windows8-RT-KB3163246-x64.msu

EA4A59E62673D489146A7BD0A272B1B4DA4672B7

9512161F39C4161AEE797FCBAFAA6B5CD01277C8AACF7081E012E5245B138BEC

Windows8-RT-KB3163246-x64.msu

EA4A59E62673D489146A7BD0A272B1B4DA4672B7

9512161F39C4161AEE797FCBAFAA6B5CD01277C8AACF7081E012E5245B138BEC

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.data.dll

2.0.50727.8692

3,150,336

24-May-2016

13:12

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

372,736

04-Jun-2015

22:47

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

344,064

30-Jul-2015

17:14

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

344,064

30-Jul-2015

17:14

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

356,352

30-Jun-2015

19:25

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

30-Jul-2015

17:14

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

30-Jun-2015

19:27

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

339,968

30-Jul-2015

17:13

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

356,352

04-Jun-2015

22:47

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

364,544

30-Jun-2015

19:24

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

356,352

30-Jun-2015

19:26

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

30-Jun-2015

19:27

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

372,736

30-Jun-2015

19:27

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

356,352

30-Jun-2015

19:26

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

335,872

30-Jun-2015

19:26

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

352,256

30-Jun-2015

19:26

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

30-Jun-2015

19:27

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

344,064

30-Jun-2015

19:26

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

348,160

30-Jun-2015

19:26

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

405,504

30-Jun-2015

19:44

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

339,968

30-Jun-2015

19:43

system.data.resources.dll

2.0.50727.4927

339,968

30-Jun-2015

19:39

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

327,680

30-Jun-2015

19:43

system.data.resources.dll

2.0.50727.6400

331,776

30-Jun-2015

19:26

system.data.dll

2.0.50727.8692

2,975,744

24-May-2016

13:12


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×