Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem mục Microsoft Security Bulletin MS17-014. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 2 cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps được cài đặt trên máy tính. Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản của phần mềm Microsoft Office bị ảnh hưởng, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4013241.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4013241.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành KB3128035.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

wac2010-kb3178689-fullfile-x64-glb.exe

B00E5CB12EF969E45D8A49F93D99546F4BAC9861

6AFEF8BB161B067886C99ACD18B8901BFF52E8F7D38C3B40D22F18549C0D47E0

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

admin.createeditwsapp.aspx

createeditwordserviceapp.aspx

6.045

24-Nov-2009

07:36

admin.ovsconfig.aspx

ovsconfig.aspx

8.316

30-Mar-2011

03:49

arialn.ttf

arialn.ttf

175.956

02-Oct-2014

08:03

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180.740

02-Oct-2014

08:03

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180.084

02-Oct-2014

08:03

arialni.ttf

arialni.ttf

181.124

02-Oct-2014

08:03

bootedit.js

bootedit.js

841.280

12-Feb-2014

08:16

bootview.js

bootview.js

692.227

01-Nov-2012

08:56

ewa.js

ewa.js

760.645

10-Jan-2013

12:36

getdata.ashx

232

30-Mar-2011

04:08

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.adjacency.thmx

53.418

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.angles.thmx

69.784

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apex.thmx

259.111

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apothecary.thmx

88.662

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.aspect.thmx

68.069

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.austin.thmx

95.803

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.blacktie.thmx

655.107

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.calligraphy.thmx

176.244

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.civic.thmx

101.393

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.clarity.thmx

67.060

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.composite.thmx

568.653

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.concourse.thmx

74.765

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.couture.thmx

2.003.652

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.crane.thmx

179.179

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.decatur.thmx

156.954

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.dragon.thmx

226.696

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.elemental.thmx

349.663

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.equity.thmx

69.473

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.essential.thmx

49.784

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.executive.thmx

55.112

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.fan.thmx

165.690

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.flow.thmx

65.704

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.foundry.thmx

63.508

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grace.thmx

315.975

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grid.thmx

53.984

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hardcover.thmx

393.281

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.horizon.thmx

245.451

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hunting.thmx

149.384

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

14.0.7123.5001

43.712

22-Apr-2014

08:34

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.kilter.thmx

86.347

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.macro.thmx

202.511

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.median.thmx

83.623

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.metro.thmx

80.625

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.module.thmx

88.122

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.mylar.thmx

270.123

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.newsprint.thmx

617.159

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.opulent.thmx

78.521

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.oriel.thmx

93.940

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.origin.thmx

87.051

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.paper.thmx

270.822

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.perspective.thmx

53.594

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.phoenix.thmx

153.672

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.pushpin.thmx

825.294

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.scrollwork.thmx

167.498

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.sketchbook.thmx

980.113

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.slipstream.thmx

67.304

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.soho.thmx

856.015

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.solstice.thmx

74.912

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.springtime.thmx

577.009

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.summer.thmx

75.155

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.technic.thmx

68.995

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.thatch.thmx

89.461

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.tradeshow.thmx

56.683

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.trek.thmx

172.604

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urban.thmx

64.624

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urbanpop.thmx

113.739

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.verve.thmx

75.264

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.waveform.thmx

181.889

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.windinthepines.thmx

568.923

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wistaria.thmx

416.280

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wrapper.thmx

156.519

30-Mar-2011

02:03

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

14.0.7102.5000

1.145.536

23-May-2013

10:46

microsoft.office.web.common.intl.resources.dll_1033

microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

22.400

21-Dec-2010

12:44

microsoft.office.web.csiwrapper.dll

microsoft.office.web.csiwrapper.dll

14.0.7159.5000

2.366.048

03-Sep-2015

12:45

microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

14.0.7130.5000

858.808

16-Jul-2014

04:17

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

06-Mar-2013

05:02

microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

14.0.7160.5000

117.440

16-Sep-2015

01:19

microsoft.office.web.nativeutils.dll

microsoft.office.web.nativeutils.dll

14.0.7104.5000

172.224

26-Jun-2013

06:09

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126.576

09-Jan-2013

09:45

mimagehandler.ashx

mimagehandler.ashx

286

26-Feb-2008

07:33

mppt.aspx

mppt.aspx

568

25-Aug-2009

02:48

mpptbroadcast.aspx

mpptbroadcast.aspx

4.994

16-Sep-2009

04:00

powerpoint.aspx

powerpoint.aspx

2.840

06-Nov-2009

12:46

powerpointapplicationproperties.aspx

powerpointapplicationproperties.aspx

6.311

11-Aug-2009

08:06

powerpointbroadcasthostdisco.aspx

powerpointbroadcasthostdisco.aspx

1.364

19-Sep-2008

10:31

powerpointbroadcasthostwsdl.aspx

powerpointbroadcasthostwsdl.aspx

6.999

30-Mar-2011

04:08

powerpointbroadcasthost_1_0disco.aspx

powerpointbroadcasthost_1_0disco.aspx

1.372

20-Jan-2009

07:56

powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspx

powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspx

15.609

30-Mar-2011

04:08

powerpointframe.aspx

powerpointframe.aspx

2.019

17-Nov-2011

09:28

powerpointintl.js

62.880

30-Mar-2011

04:09

powerpointintl.js_1033

powerpointintl.js

62.880

30-Mar-2011

04:09

powerpointservicemanage.aspx

powerpointservicemanage.aspx

6.391

30-Mar-2011

04:07

ppt.autofademsgbg.png

195

16-Feb-2009

11:35

ppt.autofademsgbg.png_1033

autofademsgbg.png

195

16-Feb-2009

11:35

ppt.blank.png

89

16-Feb-2009

11:35

ppt.blank.png_1033

blank.png

89

16-Feb-2009

11:35

ppt.broadcastsitetemplate.default.aspx

default.aspx

3.329

06-Nov-2009

12:44

ppt.cluster.css

14.462

30-Mar-2011

12:14

ppt.cluster.css_1033

powerpointimagecluster.css

14.462

30-Mar-2011

12:14

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

14.0.7130.5000

4.300.456

16-Jul-2014

02:52

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

14.0.7159.5000

133.208

03-Sep-2015

11:52

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

14.0.7159.5000

74.840

03-Sep-2015

11:52

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

14.0.7159.5000

2.539.608

02-Sep-2015

11:57

ppt.edit.microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

14.0.7152.5000

103.080

27-May-2015

04:25

ppt.edit.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

06-Mar-2013

05:02

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

14.0.7109.5000

72.524.480

06-Sep-2013

02:37

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

14.0.7177.5000

21.358.848

16-Nov-2016

08:13

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

14.0.7164.5000

1.199.296

11-Nov-2015

10:07

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

14.0.7178.5000

29.851.888

18-Jan-2017

08:01

ppt.edit.ogl.dll

ogl.dll

14.0.7179.5000

2.113.248

17-Feb-2017

01:38

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

14.0.7176.5000

6.842.048

11-Oct-2016

03:39

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

14.0.7155.5000

1.865.384

16-Jul-2015

10:29

ppt.edit.wac_usp10.dll_0002

usp10.dll

1.0626.7601.23668 (win7sp1_ldr.170131-0600)

825.000

15-Feb-2017

06:03

ppt.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

14.0.7170.5000

2.800.896

18-May-2016

07:13

ppt.hdot.png

125

05-Jun-2009

04:32

ppt.hdot.png_1033

hdot.png

125

05-Jun-2009

04:32

ppt.layoutthumbs.png

7.524

30-Mar-2011

12:14

ppt.layoutthumbs.png_1033

layoutthumbs.png

7.524

30-Mar-2011

12:14

ppt.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

06-Mar-2013

05:02

ppt.navtoolbarbg.png

2.828

16-Feb-2009

11:35

ppt.navtoolbarbg.png_1033

navtoolbarbg.png

2.828

16-Feb-2009

11:35

ppt.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

14.0.7159.5000

133.208

03-Sep-2015

11:52

ppt.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

14.0.7159.5000

74.840

03-Sep-2015

11:52

ppt.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

14.0.7159.5000

2.539.608

02-Sep-2015

11:57

ppt.office.msores.dll

msores.dll

14.0.7109.5000

72.524.480

06-Sep-2013

02:37

ppt.office.msoserver.dll

msoserver.dll

14.0.7177.5000

21.358.848

16-Nov-2016

08:13

ppt.office.msptls.dll

msptls.dll

14.0.7164.5000

1.199.296

11-Nov-2015

10:07

ppt.office.oartserver.dll

oartserver.dll

14.0.7178.5000

29.851.888

18-Jan-2017

08:01

ppt.office.ogl.dll

ogl.dll

14.0.7179.5000

2.113.248

17-Feb-2017

01:38

ppt.office.riched20.dll

riched20.dll

14.0.7155.5000

1.865.384

16-Jul-2015

10:29

ppt.pat.png

14.172

30-Mar-2011

12:16

ppt.pat.png_1033

pat.png

14.172

30-Mar-2011

12:16

ppt.peat.png

558.856

30-Mar-2011

12:14

ppt.pegal.png

138.972

30-Mar-2011

12:17

ppt.pegal.png_1033

pegal.png

138.972

30-Mar-2011

12:17

ppt.per.png

80.683

30-Mar-2011

12:17

ppt.per.png_1033

per.png

80.683

30-Mar-2011

12:17

ppt.phpreview.png

1.311

16-Feb-2009

11:35

ppt.phthumb.png

367

16-Feb-2009

11:35

ppt.ppserver.dll

ppserver.dll

14.0.7176.5000

6.842.048

11-Oct-2016

03:39

ppt.pptbgx.png

3.250

03-Aug-2009

05:27

ppt.pptbgx.png_1033

pptbgx.png

3.250

03-Aug-2009

05:27

ppt.ppteditorbggradient.png

6.870

29-Jun-2009

10:32

ppt.ppteditorbggradient.png_1033

ppteditorbggradient.png

6.870

29-Jun-2009

10:32

ppt.pptviewerbggradient.png

5.239

16-Feb-2009

11:35

ppt.pptviewerbggradient.png_1033

pptviewerbggradient.png

5.239

16-Feb-2009

11:35

ppt.pptviewernotesgradient.png

2.813

01-Jun-2009

04:14

ppt.pptviewernotesgradient.png_1033

pptviewernotesgradient.png

2.813

01-Jun-2009

04:14

ppt.prt.png

46.686

30-Mar-2011

12:17

ppt.prt.png_1033

prt.png

46.686

30-Mar-2011

12:17

ppt.rbgbbg.png

173

03-Jul-2009

04:19

ppt.rbgbbg.png_1033

rbgbbg.png

173

03-Jul-2009

04:19

ppt.rbgrpbdr.png

172

06-Mar-2009

09:02

ppt.rbgrpbdr.png_1033

rbgrpbdr.png

172

06-Mar-2009

09:02

ppt.ribbonbg.png

3.052

03-Jul-2009

04:19

ppt.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

03-Jul-2009

04:19

ppt.rmgrad16.png

116

10-Sep-2009

07:22

ppt.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

10-Sep-2009

07:22

ppt.rmgrad16rtl.png

114

10-Sep-2009

07:22

ppt.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

10-Sep-2009

07:22

ppt.rsempty.gif

226

27-Jul-2009

03:59

ppt.rsfull.gif

342

27-Jul-2009

03:59

ppt.rshalf.gif

341

27-Jul-2009

03:59

ppt.search.png

3.369

27-Jul-2009

03:59

ppt.slidemenusectionnormalbg

2.815

16-Feb-2009

11:35

ppt.slidemenusectionnormalbg_1033

slidemenusectionnormalbg.png

2.815

16-Feb-2009

11:35

ppt.slidemenusectionselectedbg

2.822

16-Feb-2009

11:35

ppt.slidemenusectionselectedbg_1033

slidemenusectionselectedbg.png

2.822

16-Feb-2009

11:35

ppt.slideshownext

3.090

19-Mar-2009

06:03

ppt.slideshownext_1033

slideshownext.png

3.090

19-Mar-2009

06:03

ppt.slideshowprev

3.079

19-Mar-2009

06:03

ppt.slideshowprev_1033

slideshowprev.png

3.079

19-Mar-2009

06:03

ppt.stylesedit.css

26.470

22-Dec-2010

02:09

ppt.stylesedit.css_1033

stylesedit.css

26.470

22-Dec-2010

02:09

ppt.stylesread.css

20.876

22-Dec-2010

02:09

ppt.stylesread.css_1033

stylesread.css

20.876

22-Dec-2010

02:09

ppt.stylesview.css

19.715

22-Dec-2010

02:09

ppt.stylesview.css_1033

stylesview.css

19.715

22-Dec-2010

02:09

ppt.tabfade.png

132

06-Mar-2009

09:02

ppt.tabfade.png_1033

tabfade.png

132

06-Mar-2009

09:02

ppt.toolbarbg.png

3.078

03-Jul-2009

04:19

ppt.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

03-Jul-2009

04:19

ppt.usp10.dll

usp10.dll

1.0626.7601.23668 (win7sp1_ldr.170131-0600)

825.000

15-Feb-2017

06:03

ppt.vdot.png

138

05-Jun-2009

04:32

ppt.vdot.png_1033

vdot.png

138

05-Jun-2009

04:32

ppt.webconversion.dll

microsoft.office.server.powerpoint.core.webconversion.dll

14.0.7152.5000

105.640

27-May-2015

04:25

presentdisco.aspx

presentdisco.aspx

1.332

11-Apr-2009

06:12

presentwsdl.aspx

presentwsdl.aspx

10.911

30-Mar-2011

04:08

printhandler.ashx

207

30-Mar-2011

04:07

wac.autocorrectlist.1039.js

8.184

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1069.js

3.546

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1087.js

21.351

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1094.js

4.755

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1095.js

42.432

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1097.js

10.257

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1098.js

61.965

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1099.js

28.188

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1102.js

43.095

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.1106.js

18.009

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.2068.js

7.330

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.2074.js

19.244

13-Nov-2010

12:50

wac.autocorrectlist.2108.js

8.664

13-Nov-2010

12:50

wac.box4.js

box4.js

1.586.305

12-Feb-2014

08:06

wac.commonui.intl.images.dialogtitle.png_1033

dialogtitle.png

2.823

27-Jul-2009

03:58

wac.commonui.intl.images.favicon_onenote.ico_1033

favicon_onenote.ico

3.918

03-Aug-2009

05:26

wac.commonui.intl.images.favicon_ppt.ico_1033

favicon_ppt.ico

3.918

03-Aug-2009

05:26

wac.commonui.intl.images.favicon_word.ico_1033

favicon_word.ico

3.918

03-Aug-2009

05:26

wac.commonui.intl.images.leftcontentside.png_1033

leftcontentside.png

457

16-Feb-2009

11:35

wac.commonui.intl.images.progress.gif_1033

progress.gif

644

16-Feb-2009

11:35

wac.commonui.intl.images.progress16.gif_1033

progress16.gif

473

16-Feb-2009

11:35

wac.commonui.intl.images.rightcontentside.png_1033

rightcontentside.png

424

16-Feb-2009

11:35

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

14.0.7130.5000

4.300.456

16-Jul-2014

02:52

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_en.lex

mshy7en.lex

14.0.7001.1000

475.648

23-Aug-2012

09:45

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

14.0.7005.1000

224.360

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

08:46

wac.createnewdocument.aspx

createnewdocument.aspx

4.043

07-Nov-2009

11:52

wac.external.cui.js

cui.js

352.107

12-Feb-2014

04:16

wac.intl.box4intl.js_1033

box4intl.js

54.846

22-Dec-2010

01:56

wac.intl.commonintl.js_1033

commonintl.js

36.727

21-Nov-2012

06:00

wac.intl.cui.css_1033

cui.css

37.474

21-Nov-2012

02:02

wac.intl.cuioverride.css_1033

cuioverride.css

936

21-Dec-2010

12:26

wac.intl.cuitoolbar.css_1033

cuitoolbar.css

16.941

21-Nov-2012

02:02

wac.intl.debug.css_1033

debug.css

1.805

11-Aug-2009

07:36

wac.intl.editsurface.css_1033

editsurface.css

1.067

30-Mar-2011

03:49

wac.intl.frame.css_1033

frame.css

9.878

30-Mar-2011

03:33

wac.intl.onenote.css_1033

onenote.css

23.040

30-Mar-2011

03:49

wac.intl.rbgbbg.png_1033

rbgbbg.png

173

03-Jul-2009

04:19

wac.intl.rbgrpbdr.png_1033

rbgrpbdr.png

172

06-Mar-2009

09:02

wac.intl.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

03-Jul-2009

04:19

wac.intl.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

10-Sep-2009

07:22

wac.intl.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

10-Sep-2009

07:22

wac.intl.tabfade.png_1033

tabfade.png

132

06-Mar-2009

09:02

wac.intl.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

03-Jul-2009

04:19

wac.intl.word.css_1033

word.css

9.417

30-Mar-2011

03:49

wac.intl.wordviewerintl.js_1033

wac.intl.wordviewerintl.js_1033|wordviewerintl.js

6.184

22-Dec-2010

01:57

wac.livebooks.images.intl.activesectgradient.png_1033

activesectgradient.png

164

31-Aug-2009

10:20

wac.livebooks.images.intl.blank.png_1033

blank10x10.gif

49

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.images.intl.columnselect.cur_1033

columnselect.cur

2.238

14-Jul-2009

05:51

wac.livebooks.images.intl.grabby.png_1033

grabby.png

112

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient.png_1033

navigationpanegradient.png

2.808

22-Sep-2009

04:56

wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033

navigationpanegradient_rtl.png

2.824

22-Sep-2009

04:56

wac.livebooks.images.intl.phpreview.png_1033

phpreview.png

1.311

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.images.intl.phthumb.png_1033

phthumb.png

367

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.images.intl.resize.png_1033

resize.png

2.895

20-Jul-2009

06:10

wac.livebooks.images.intl.rsempty.gif_1033

rsempty.gif

226

27-Jul-2009

03:59

wac.livebooks.images.intl.rsfull.gif_1033

rsfull.gif

342

27-Jul-2009

03:59

wac.livebooks.images.intl.rshalf.gif_1033

rshalf.gif

341

27-Jul-2009

03:59

wac.livebooks.images.intl.search.png_1033

search.png

3.369

27-Jul-2009

03:59

wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033

sectiongroupexithoverhs.png

270

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexiths.png_1033

sectiongroupexiths.png

268

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.images.intl.sectiongrouphs.png_1033

sectiongrouphs.png

488

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.images.intl.squiggly.gif_1033

squiggly.gif

55

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.100_16_n.png_1033

100_16_n.png

421

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.101_16_n.png_1033

101_16_n.png

417

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.102_16_n.png_1033

102_16_n.png

425

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.103_16_n.png_1033

103_16_n.png

428

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.104_16_n.png_1033

104_16_n.png

415

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.105_16_n.png_1033

105_16_n.png

428

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.106_16_n.png_1033

106_16_n.png

460

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.107_16_n.png_1033

107_16_n.png

638

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.108_16_n.png_1033

108_16_n.png

733

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.109_16_n.png_1033

109_16_n.png

660

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.10_16_m.png_1033

10_16_m.png

29.965

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.10_16_n.png_1033

10_16_n.png

574

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.110_16_n.png_1033

110_16_n.png

1.031

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.111_16_n.png_1033

111_16_n.png

881

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033

112_16_n.png

473

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.113_16_n.png_1033

113_16_n.png

1.016

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.114_16_n.png_1033

114_16_n.png

750

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.115_16_n.png_1033

115_16_n.png

781

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.116_16_n.png_1033

116_16_n.png

740

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.117_16_n.png_1033

117_16_n.png

638

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.118_16_n.png_1033

118_16_n.png

703

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.119_16_n.png_1033

119_16_n.png

636

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.11_16_m.png_1033

11_16_m.png

29.973

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.11_16_n.png_1033

11_16_n.png

563

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.120_16_n.png_1033

120_16_n.png

912

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.121_16_n.png_1033

121_16_n.png

652

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.122_16_n.png_1033

122_16_n.png

674

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.123_16_n.png_1033

123_16_n.png

723

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.124_16_n.png_1033

124_16_n.png

903

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.125_16_n.png_1033

125_16_n.png

997

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.126_16_n.png_1033

126_16_n.png

876

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.127_16_n.png_1033

127_16_n.png

722

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.128_16_n.png_1033

128_16_n.png

539

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.129_16_n.png_1033

129_16_n.png

773

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.12_16_m.png_1033

12_16_m.png

29.967

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.12_16_n.png_1033

12_16_n.png

562

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.130_16_n.png_1033

130_16_n.png

648

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.131_16_n.png_1033

131_16_n.png

732

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.132_16_n.png_1033

132_16_n.png

796

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.133_16_n.png_1033

133_16_n.png

879

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.134_16_n.png_1033

134_16_n.png

471

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.135_16_n.png_1033

135_16_n.png

906

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.136_16_n.png_1033

136_16_n.png

592

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.137_16_n.png_1033

137_16_n.png

679

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.138_16_n.png_1033

138_16_n.png

761

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.139_16_n.png_1033

139_16_n.png

806

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.13_16_n.png_1033

13_16_n.png

666

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.140_16_n.png_1033

140_16_n.png

800

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.141_16_n.png_1033

141_16_n.png

864

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.142_16_n.png_1033

142_16_n.png

850

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.143_16_n.png_1033

143_16_n.png

844

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.14_16_n.png_1033

14_16_n.png

752

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.15_16_n.png_1033

15_16_n.png

627

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.16_16_n.png_1033

16_16_n.png

614

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.17_16_n.png_1033

17_16_n.png

459

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.18_16_n.png_1033

18_16_n.png

676

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.19_16_n.png_1033

19_16_n.png

779

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.1_16_m.png_1033

1_16_m.png

29.068

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.1_16_n.png_1033

1_16_n.png

377

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.20_16_n.png_1033

20_16_n.png

828

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.21_16_n.png_1033

21_16_n.png

597

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.22_16_n.png_1033

22_16_n.png

783

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033

23_16_n.png

662

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.24_16_n.png_1033

24_16_n.png

882

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.25_16_n.png_1033

25_16_n.png

1.001

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.26_16_n.png_1033

26_16_n.png

905

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.27_16_n.png_1033

27_16_n.png

674

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.28_16_m.png_1033

28_16_m.png

29.708

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.28_16_n.png_1033

28_16_n.png

28.434

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.29_16_n.png_1033

29_16_n.png

908

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.2_16_m.png_1033

2_16_m.png

29.004

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.2_16_n.png_1033

2_16_n.png

360

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.30_16_m.png_1033

30_16_m.png

29.705

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.30_16_n.png_1033

30_16_n.png

28.439

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.31_16_n.png_1033

31_16_n.png

948

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.32_16_m.png_1033

32_16_m.png

29.705

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.32_16_n.png_1033

32_16_n.png

28.256

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.33_16_n.png_1033

33_16_n.png

954

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.34_16_n.png_1033

34_16_n.png

597

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.35_16_n.png_1033

35_16_n.png

516

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.36_16_n.png_1033

36_16_n.png

900

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.37_16_n.png_1033

37_16_n.png

691

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.38_16_n.png_1033

38_16_n.png

639

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.39_16_n.png_1033

39_16_n.png

963

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.3_16_m.png_1033

3_16_m.png

29.058

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.3_16_n.png_1033

3_16_n.png

373

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.40_16_n.png_1033

40_16_n.png

659

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.41_16_n.png_1033

41_16_n.png

721

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.42_16_n.png_1033

42_16_n.png

888

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.43_16_n.png_1033

43_16_n.png

704

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.44_16_n.png_1033

44_16_n.png

814

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.45_16_n.png_1033

45_16_n.png

674

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.46_16_n.png_1033

46_16_n.png

695

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.47_16_n.png_1033

47_16_n.png

598

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.48_16_m.png_1033

48_16_m.png

30.562

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.48_16_n.png_1033

48_16_n.png

28.399

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.49_16_n.png_1033

49_16_n.png

929

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.4_16_m.png_1033

4_16_m.png

28.378

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.4_16_n.png_1033

4_16_n.png

655

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.50_16_m.png_1033

50_16_m.png

29.653

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.50_16_n.png_1033

50_16_n.png

29.385

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.51_16_n.png_1033

51_16_n.png

963

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.52_16_m.png_1033

52_16_m.png

29.346

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.52_16_n.png_1033

52_16_n.png

27.412

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.53_16_n.png_1033

53_16_n.png

966

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.54_16_n.png_1033

54_16_n.png

612

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.55_16_n.png_1033

55_16_n.png

514

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.56_16_n.png_1033

56_16_n.png

903

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.57_16_n.png_1033

57_16_n.png

707

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.58_16_n.png_1033

58_16_n.png

649

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.59_16_n.png_1033

59_16_n.png

613

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.5_16_m.png_1033

5_16_m.png

29.375

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.5_16_n.png_1033

5_16_n.png

650

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.60_16_n.png_1033

60_16_n.png

959

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.61_16_n.png_1033

61_16_n.png

658

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.62_16_n.png_1033

62_16_n.png

730

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.63_16_n.png_1033

63_16_n.png

900

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.64_16_n.png_1033

64_16_n.png

692

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.65_16_n.png_1033

65_16_n.png

818

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.66_16_n.png_1033

66_16_n.png

683

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.67_16_n.png_1033

67_16_n.png

670

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.68_16_n.png_1033

68_16_n.png

560

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.69_16_m.png_1033

69_16_m.png

28.850

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.69_16_n.png_1033

69_16_n.png

27.540

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.6_16_m.png_1033

6_16_m.png

28.394

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.6_16_n.png_1033

6_16_n.png

655

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.70_16_n.png_1033

70_16_n.png

883

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.71_16_m.png_1033

71_16_m.png

28.881

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.71_16_n.png_1033

71_16_n.png

27.547

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.72_16_n.png_1033

72_16_n.png

916

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.73_16_m.png_1033

73_16_m.png

30.745

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.73_16_n.png_1033

73_16_n.png

27.537

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.74_16_n.png_1033

74_16_n.png

920

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.75_16_n.png_1033

75_16_n.png

618

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.76_16_n.png_1033

76_16_n.png

510

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.77_16_n.png_1033

77_16_n.png

865

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.78_16_n.png_1033

78_16_n.png

687

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.79_16_n.png_1033

79_16_n.png

636

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.7_16_m.png_1033

7_16_m.png

29.200

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.7_16_n.png_1033

7_16_n.png

574

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.80_16_n.png_1033

80_16_n.png

598

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.81_16_n.png_1033

81_16_n.png

923

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.82_16_n.png_1033

82_16_n.png

705

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.83_16_n.png_1033

83_16_n.png

894

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.84_16_n.png_1033

84_16_n.png

673

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.85_16_n.png_1033

85_16_n.png

796

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.86_16_n.png_1033

86_16_n.png

659

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.87_16_n.png_1033

87_16_n.png

704

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.88_16_n.png_1033

88_16_n.png

611

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.89_16_m.png_1033

89_16_m.png

436

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.89_16_n.png_1033

89_16_n.png

660

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.8_16_m.png_1033

8_16_m.png

29.676

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.8_16_n.png_1033

8_16_n.png

570

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.90_16_m.png_1033

90_16_m.png

436

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.90_16_n.png_1033

90_16_n.png

672

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.91_16_m.png_1033

91_16_m.png

436

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.91_16_n.png_1033

91_16_n.png

669

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.92_16_m.png_1033

92_16_m.png

436

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.92_16_n.png_1033

92_16_n.png

669

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.93_16_m.png_1033

93_16_m.png

436

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.93_16_n.png_1033

93_16_n.png

669

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.94_16_m.png_1033

94_16_m.png

30.297

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.94_16_n.png_1033

94_16_n.png

689

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.95_16_m.png_1033

95_16_m.png

28.554

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.95_16_n.png_1033

95_16_n.png

701

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.96_16_m.png_1033

96_16_m.png

28.548

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.96_16_n.png_1033

96_16_n.png

701

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.97_16_m.png_1033

97_16_m.png

29.701

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.97_16_n.png_1033

97_16_n.png

643

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.98_16_m.png_1033

98_16_m.png

29.375

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.98_16_n.png_1033

98_16_n.png

650

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.99_16_m.png_1033

99_16_m.png

29.675

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.99_16_n.png_1033

99_16_n.png

646

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.notetags.intl.9_16_m.png_1033

9_16_m.png

29.957

29-Jun-2009

10:32

wac.livebooks.notetags.intl.9_16_n.png_1033

9_16_n.png

572

09-Mar-2009

11:02

wac.livebooks.ribbon.cui.css_1033

cui.css

37.474

21-Nov-2012

02:02

wac.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033

cuioverride.css

936

21-Dec-2010

12:26

wac.livebooks.ribbon.one.png_1033

one.png

105.491

30-Mar-2011

12:16

wac.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033

onenotebgx.png

3.161

03-Aug-2009

05:26

wac.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033

on_cluster.css

7.637

30-Mar-2011

12:14

wac.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033

rbgbbg.png

173

03-Jul-2009

04:19

wac.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033

rbgrpbdr.png

172

06-Mar-2009

09:02

wac.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

03-Jul-2009

04:19

wac.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

10-Sep-2009

07:22

wac.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

10-Sep-2009

07:22

wac.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033

selectedbg.png

195

16-Feb-2009

11:35

wac.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033

tabfade.png

132

06-Mar-2009

09:02

wac.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

03-Jul-2009

04:19

wac.livebooks.ribbon.we.png_1033

we.png

85.501

30-Mar-2011

12:18

wac.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033

we_cluster.css

5.536

30-Mar-2011

12:14

wac.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033

wordbgx.png

3.438

03-Aug-2009

05:27

wac.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

06-Mar-2013

05:02

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

14.0.7159.5000

133.208

03-Sep-2015

11:52

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

14.0.7159.5000

74.840

03-Sep-2015

11:52

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

14.0.7159.5000

2.539.608

02-Sep-2015

11:57

wac.office.msores.dll

msores.dll

14.0.7109.5000

72.524.480

06-Sep-2013

02:37

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

14.0.7177.5000

21.358.848

16-Nov-2016

08:13

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

14.0.7164.5000

1.199.296

11-Nov-2015

10:07

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

14.0.7178.5000

29.851.888

18-Jan-2017

08:01

wac.office.ogl.dll

ogl.dll

14.0.7179.5000

2.113.248

17-Feb-2017

01:38

wac.office.onenoteserverutil.dll

onenoteserverutil.dll|onsrvu.dll

14.0.7166.5000

2.457.352

12-Jan-2016

08:24

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

14.0.7155.5000

1.865.384

16-Jul-2015

10:29

wac.onenote.aspx

onenote.aspx

2.181

07-Nov-2009

11:52

wac.onenoteframe.aspx

onenoteframe.aspx

1.133

30-Mar-2011

03:49

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

14.0.7130.5000

4.300.456

16-Jul-2014

02:52

wac.rsx_1033

wac.en-us.resx

15.766

22-Dec-2010

01:53

wac.webservice.wacofficeonlineproxy.ashx

199

30-Mar-2011

03:33

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

14.0.7170.5000

3.205.376

18-May-2016

07:13

wac.word.sword.dll

sword.dll

14.0.7179.5000

7.565.528

16-Feb-2017

11:05

wac.word.wacword.dll

wacword.dll

14.0.7162.5000

61.120

14-Oct-2015

06:03

wac.wordeditor.aspx

wordeditor.aspx

2.177

07-Nov-2009

11:52

wac.wordeditorframe.aspx

wordeditorframe.aspx

1.153

30-Mar-2011

03:49

wac.wordviewer.images.intl.bggradient.png_1033

bggradient.png

6.137

13-Jul-2009

09:38

wac.wordviewer.images.intl.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

03-Jul-2009

04:19

wac.wordviewer.ribbon.cuioverride.css_1033

cuioverride.css

936

21-Dec-2010

12:26

wac.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.css_1033

cuitoolbar.css

16.941

21-Nov-2012

02:02

wac.wordviewer.ribbon.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

03-Jul-2009

04:19

wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

10-Sep-2009

07:22

wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

10-Sep-2009

07:22

wac.wordviewer.ribbon.selectedbg.png_1033

selectedbg.png

195

16-Feb-2009

11:35

wac.wordviewer.ribbon.wordbgx.png_1033

wordbgx.png

3.438

03-Aug-2009

05:27

wac.wordviewer.ribbon.wv.png_1033

wv.png

45.455

30-Mar-2011

12:18

wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster.css_1033

wv_cluster.css

2.610

30-Mar-2011

12:14

waccore.resx_1033

waccore.en-us.resx

15.766

22-Dec-2010

01:53

wac_usp10.dll_0002

usp10.dll

1.0626.7601.23668 (win7sp1_ldr.170131-0600)

825.000

15-Feb-2017

06:03

wordviewer.mobilewordviewer.aspx

mword.aspx

497

25-Aug-2009

02:33

wordviewer.wordviewer.aspx

wordviewer.aspx

2.375

07-Nov-2009

11:52

wordviewer.wordviewer.css_1033

wordviewer.css

7.314

07-Nov-2009

11:52

wordviewer.wordviewerframe.aspx

wordviewerframe.aspx

1.139

30-Mar-2011

03:49

 

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×