Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng một sản phẩm Microsoft Office 2010 nếu bạn:

  • Mua Office 2010 và cần phải kích hoạt sản phẩm.

  • Đã không chưa mua Office 2010, nhưng muốn mua dịch vụ này.

Nếu bạn đang tìm cách mở tệp Office nhưng không có cài đặt phần mềm cần thiết, bạn có thể chọn một tùy chọn để cài đặt phần mềm bạn cần. Ví dụ, nếu bạn mua Office nhưng chưa kích hoạt nó và bạn bấm đúp vào một tệp Microsoft Word, bạn cần kích hoạt giấy phép phần mềm của bạn để mở tài liệu.

Trong trường hợp này, hộp thoại Microsoft Office 2010 cung cấp cho bạn cơ hội để kích hoạt hoặc mua Office 2010 hoặc để tải xuống trình xem.

Sử dụng bảng dưới đây để quyết định các tùy chọn nào để chọn.

Nếu đây là tình huống của bạn...

Bấm vào nút này...

Bạn đã mua một thẻ khóa sản phẩm Office 2010 hoặc đĩa.

Kích hoạt.    Khi được nhắc, hãy nhập chìa khóa sản phẩm gồm 25 chữ số và làm theo các trên màn hình các hướng dẫn để cài đặt và kích hoạt giấy phép của bạn.

Nếu bạn cần truy xuất khóa sản phẩm của bạn từ Internet, hãy làm như sau:

  1. Đi tới http://www.office.com/GetKey.

  2. Chèn mã PIN, được tìm thấy trên gói sản phẩm Office 2010 của bạn.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn trực tuyến.

Hãy lưu ý của khóa sản phẩm gồm 25 chữ số.

Bạn không có Office 2010.

Mua.    Bạn sẽ được gửi đến một trang web trực tuyến để thực hiện mua hàng của bạn. Đảm bảo rằng máy tính của bạn được kết nối Internet trước khi bấm vào nút này.

Bạn đang tìm cách để xem bản trình bày Microsoft PowerPoint.

Tải xuống.    Bạn sẽ được gửi đến một trang web nơi bạn có thể tải xuống trình xem PowerPoint 2010. Với trình xem bạn có thể xem bản trình bày, nhưng bạn không thể chỉnh sửa nó. Nếu bạn muốn sửa bản trình bày, hãy mua một phiên bản Office 2010 chẳng hạn như Home và Student, bao gồm PowerPoint 2010.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×