Mục lục
×

Ngày phát hành:
26/01/2018, 2021

Phiên bản:
.net Framework 3,5, 4.7.2 và 4,8

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản xem trước Cập Nhật tích lũy cho 3,5, 4.7.2 và 4,8 cho Windows 10, phiên bản 1809 và máy chủ Windows, phiên bản 2019.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này vì nó liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  •  4598303Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho .NET Framework 3,5 và 4.7.2 cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019 (KB4598303)

  •  4598300Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho .NET Framework 3,5 và 4,8 for Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019 (KB4598300)

Các vấn đề đã biết trong bản cập nhật này

Hiện tượng

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các ứng dụng WPF có thể gặp sự cố với tên treo đầu tương tự như

Exception Info: System.NullReferenceException at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.HasCustomChrome(System.Windows.Interop.HwndSource, RECT ByRef) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.GetEffectiveClientRect(IntPtr)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.PossiblyDeactivate(IntPtr, Boolean)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Dispose()

Điều này xảy ra khi tách một Hwnnhsource có RootVisual là null, một tình huống phát sinh trong Visual Studio khi đặt hoặc tách cửa sổ và có thể phát sinh trong các ứng dụng khác.

Cách giải quyết

Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy đặt hai bộ chuyển đổi AppContext bằng một trong các phương pháp được mô tả trong lớp appcontext (hệ thống) bên dưới đầu đề "cho người tiêu dùng thư viện".  Công tắc được đặt tên là Switch.System. Windows. interop. MouseInput. OptOutOfMoveToChromedWindowFixSwitch.System. Windows. interop. MouseInput. DoNotOptOutOfMoveToChromedWindowFix và cả hai phải được đặt thành "True".   Khóa chuyển đầu tiên tránh sự cố, nhưng giới thiệu lại lỗi đã khắc phục trong KBs.  Khóa chuyển thứ hai hiện đang được bỏ qua nhưng sẽ được nhận diện trong một bản Cập Nhật .NET trong tương lai có chứa bản sửa lỗi cho sự cố tham chiếu null-;  Nó khôi phục bản sửa lỗi gốc.

Ví dụ, sử dụng phương pháp app.config tệp để áp dụng giải pháp thay thế ở phạm vi ứng dụng:

<AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Windows.Interop.MouseInput.OptOutOfMoveToChromedWindowFix=true; Switch.System.Windows.Interop.MouseInput.DoNotOptOutOfMoveToChromedWindowFix=true " />

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Đây

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy đi tới cài đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update, rồi chọn kiểm tra Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Lưu ý: Bản cập nhật này sẵn dùng trên WSUS thông qua 4598461.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×