Ngày tháng được thực hiện liên tục khi bạn tạo biểu đồ trong Microsoft Excel

Triệu chứng

Khi bạn biểu đồ một phạm vi ngày tháng không liên tiếp, Microsoft Excel có thể điền vào ngày thiếu để làm cho phạm vi liên tiếp.

Giải pháp

Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 và Microsoft Office Excel 2003

Để giải quyết hành vi này, hãy định dạng trục là trục thể loại thay vì trục quy mô thời gian. Để thực hiện điều này, hãy dùng một trong các phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Nếu bạn đã nhập dữ liệu trên trang tính nhưng vẫn chưa tạo biểu đồ, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn dữ liệu trên trang tính vốn là dữ liệu nguồn cho biểu đồ.

 2. Bấm trình hướng dẫn biểu đồ trên thanh công cụ chuẩn .

 3. Thực hiện những thay đổi bạn muốn trong bước 1 và 2 của trình hướng dẫn biểu đồ.

 4. Trong bước 3 của trình hướng dẫn biểu đồ, hãy bấm vào tab trục .

 5. Bấm vào thể loại bên dưới trục thể loại (X).

 6. Tiếp tục bước qua trình hướng dẫn biểu đồ cho đến khi biểu đồ được tạo ra.

Phương pháp 2

Nếu bạn đã tạo biểu đồ, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm vào biểu đồ để chọn nó.

 2. Trên menu biểu đồ , hãy bấm tùy chọn biểu đồ.

 3. Bấm vào tab trục .

 4. Bấm vào thể loại bên dưới trục thể loại (X) và bấm OK.

Microsoft Office Excel 2007

Để giải quyết hành vi này, hãy định dạng trục phải là trục văn bản thay vì trục ngày. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào trục mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm định dạng trục.

 2. Trong hộp thoại định dạng trục , bấm vào tùy chọn trục.

 3. Bên dưới loại trục, bấm vào trục văn bản, rồi bấm đóng.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Excel sẽ tự động sử dụng trục có tỷ lệ thời gian nếu nó phát hiện ra rằng bạn có dữ liệu trang tính có chứa định dạng số ngày trong cột đầu tiên hoặc hàng đầu tiên của dữ liệu nguồn cho biểu đồ, tùy thuộc vào kích thước của dữ liệu nguồn của bạn. Trục tỷ lệ thời gian là một loại trục thể loại đặc biệt được sắp xếp theo ngày. Trục quy mô thời gian trong biểu đồ hiển thị các ngày theo thứ tự thời gian ngay cả khi ngày tháng không theo thứ tự trên trang tính. Độ rộng của trục quy mô thời gian được xác định bởi một thuật toán mà Excel sử dụng trên phạm vi ngày trong trục. Đơn vị cơ sở được tính bằng cách quét qua chuỗi điểm và bằng cách tìm chênh lệch thời gian nhỏ nhất giữa hai giá trị ngày trong phạm vi. Sự khác biệt thời gian này, sau đó sẽ trở thành đơn vị cơ bản cho trục quy mô thời gian.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×