Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lối tắt bàn phím được mô tả ở đây tham chiếu đến bàn phím Hoa Kỳ. bố trí bàn phím. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím ở Hoa Kỳ .

Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím để nhấn được phân tách bằng một dấu cộng (+). Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím để nhấn được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Với các lối tắt bàn phím dùng cho các hình, hộp văn bản hoặc WordArt, hãy xem Lối tắt bàn phím dùng cho hình, hộp văn bản và WordArt.

Bạn muốn làm gì?

Chèn đồ họa SmartArt vào tài liệu Office

  1. Trong chương trình Microsoft Office, tại nơi bạn muốn chèn đồ họa, nhấn phím Alt, rồi phím N rồi M để mở hộp thoại Đồ họa SmartArt.

  2. Nhấn Mũi tên Đi lên hoặc Mũi tên Đi xuống để chọn kiểu đồ họa mà bạn muốn.

  3. Nhấn Tab để di chuyển đến ngăn tác vụ Bố trí.

  4. Nhấn phím mũi tên để chọn bố trí mà bạn muốn.

  5. Nhấn phím Enter để chèn bố trí đã chọn.

Đầu Trang

Làm việc với các hình trong đồ họa SmartArt

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn yếu tố tiếp theo trong đồ họa SmartArt.

Phím Tab

Chọn yếu tố trước trong đồ họa SmartArt.

Phím Shift+Tab

Chọn tất cả các hình.

Phím Ctrl +A

Loại bỏ tiêu điểm từ hình đã chọn.

Esc

Nhích hình đã chọn lên.

Mũi tên Lên

Nhích hình đã chọn xuống.

Mũi tên xuống

Nhích hình đã chọn sang trái.

Mũi tên Trái

Nhích hình đã chọn sang phải.

Mũi tên Phải

Sửa văn bản trong hình đã chọn.

Nhấn Enter hoặc F2, Esc để thoát khỏi hình

Xóa bỏ hình đã chọn.

Delete hoặc Backspace

Cắt hình đã chọn.

Phím Ctrl+X hoặc Shift+Delete

Sao hình đã chọn.

Ctrl+C

Dán nội dung của Bảng tạm.

Ctrl+V

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Đầu Trang

Di chuyển và chỉnh kích cỡ trong đồ họa SmartArt

Để thực hiện điều này

Nhấn

Phóng to hình đã chọn theo chiều ngang.

Phím Shift+Mũi tên Phải

Giảm kích thước hình đã chọn theo chiều ngang.

Phím Shift+Mũi tên Trái

Phóng to hình đã chọn theo chiều dọc.

Phím Shift+Mũi tên Lên

Giảm kích thước hình đã chọn theo chiều dọc.

Phím Shift+Mũi tên Xuống

Xoay hình đã chọn sang phải.

Phím Alt+Mũi tên Phải

Xoay hình đã chọn sang trái.

Phím Alt+Mũi tên Trái

Lưu ý: 

  • Để áp dụng các điều chỉnh chính xác hơn cho hình, nhấn phím Ctrl cộng thêm bất cứ lối tắt bàn phím nào ở trên.

  • Những lối tắt bàn phím này áp dụng cho nhiều lựa chọn như thể bạn đã chọn riêng mỗi mục.

Đầu Trang

Làm việc với văn bản trong đồ họa SmartArt

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển một ký tự sang trái.

Mũi tên Trái

Di chuyển một ký tự sang phải.

Mũi tên Phải

Di chuyển lên một dòng.

Mũi tên Lên

Di chuyến xuống một dòng.

Mũi tên Xuống

Di chuyển một từ sang trái.

Phím Ctrl+Mũi tên Trái

Di chuyển một từ sang phải.

Phím Ctrl+Mũi tên Phải

Di chuyển một đoạn văn lên.

Phím Ctrl+Mũi tên Lên

Di chuyển một đoạn văn xuống.

Phím Ctrl+Mũi tên Xuống

Di chuyển đến cuối dòng.

End

Di chuyển đến đầu dòng.

Home

Di chuyển đến cuối của hộp văn bản.

Ctrl+End

Di chuyển đến đầu của hộp văn bản.

Ctrl+Home

Cắt văn bản đã chọn.

Ctrl+X

Sao văn bản đã chọn.

Ctrl+C

Dán văn bản đã chọn.

Ctrl+V

Di chuyển văn bản đã chọn lên.

Phím Alt+Shift+Mũi tên Lên

Di chuyển văn bản đã chọn xuống dưới.

Phím Alt+Shift+Mũi tên Xuống

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ một từ bên trái.

Ctrl+Backspace

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

Delete

Xóa bỏ một từ bên phải.

Ctrl+Delete

Tăng cấp văn bản đã chọn.

Phím Alt+Shift+Mũi tên Trái

Giáng cấp văn bản đã chọn.

Phím Alt+Shift+Mũi tên Phải

Soát lỗi chính tả (không sẵn dùng trong Word).

Phím F7


Đầu Trang

Áp dụng định dạng ký tự

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Phông.

Phím Ctrl+Shift+F hoặc Ctrl+Shift+P

Tăng kích cỡ phông của văn bản đã chọn.

Phím Ctrl+Shift+>

Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn.

Phím Ctrl+Shift+<

Chuyển chữ hoa/thường của văn bản đã chọn (chữ viết thường, Tiêu Đề Viết Hoa, CHỮ VIẾT HOA).

Phím Shift+F3

Áp dụng định dạng đậm cho văn bản đã chọn.

Phím Ctrl+B

Áp dụng gạch dưới cho văn bản được chọn.

Phím Ctrl+U

Áp dụng định dạng nghiêng cho văn bản đã chọn.

Phím Ctrl+I

Áp dụng định dạng chỉ số dưới cho văn bản đã chọn.

Phím Ctrl+Dấu Bằng

Áp dụng định dạng chỉ số trên cho văn bản đã chọn.

Phím Ctrl+Shift+Dấu Cộng

Điều chỉnh bù trừ lên của chỉ số trên/chỉ số dưới.

Nhấn phím Ctrl+Alt+Shift+>

Điều chỉnh bù trừ xuống của chỉ số trên/chỉ số dưới.

Nhấn phím Ctrl+Alt+Shift+<

Loại bỏ tất cả định dạng ký tự từ văn bản đã chọn.

Nhấn Shift+Ctrl+Phím cách

Đầu Trang

Sao chép định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép định dạng từ văn bản được chọn.

Nhấn Shift+Ctrl+C

Dán định dạng vào văn bản đã chọn.

Nhấn Shift+Ctrl+V

Đầu Trang

Áp dụng định dạng đoạn văn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Căn giữa một đoạn văn.

Phím CTRL+E

Căn đều một đoạn văn.

Phím Ctrl+J

Căn trái một đoạn văn.

Ctrl+L

Căn phải một đoạn văn.

Phím Ctrl+R

Giáng cấp điểm dấu đầu dòng.

Tab hoặc phím Alt+Shift+Mũi tên Phải

Tăng cấp điểm dấu đầu dòng.

Phím Shift+Tab hoặc Alt+Shift+Mũi tên Trái

Đầu Trang

Dùng ngăn Văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Phối hai dòng văn bản.

Xóa bỏ đến cuối dòng đầu tiên của văn bản

Hiển thị menu lối tắt.

Phím Shift+F10

Chyển giữa ngăn Văn bản và bức vẽ.

Phím Ctrl+Shift+F2

Đóng ngăn Văn bản.

Phím Alt+F4

Chuyển tiêu điểm từ ngăn Văn bản ra đường viền của đồ họa SmartArt.

Esc

Mở chủ đề Trợ giúp đồ họa SmartArt. (Con trỏ của bạn phải nằm trong ngăn Văn bản.)

Phím Ctrl +Shift+F1

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×