Đối với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím để nhấn được phân tách bằng dấu cộng (+) trong trợ giúp từ. Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím để nhấn được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Để nhập một ký tự viết thường bằng cách sử dụng tổ hợp phím có chứa phím SHIFT, hãy nhấn giữ phím CTRL + SHIFT + ký hiệu đồng thời, rồi sau đó thả chúng trước khi nhập chữ cái.

Để chèn ký tự này

Nhấn

à, è, ì, ò, ù,
À, è, ì, ò, ù

CTRL + ' (dấu đầu), chữ cái

á, é, í, ó, ú, ý
Á, é, í, ó, ú, ý

CTRL + ' (dấu NHÁY đơn), chữ cái

â, ê, î, ô, û
Â, ê, î, ô, û

CTRL + SHIFT + ^ (CARET), chữ cái

ã, ñ, õ
Ã, ñ, õ

CTRL + SHIFT + ~ (dấu ngã), chữ cái

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, ë, ï, ö, ü, ÿ

CTRL + SHIFT +: (dấu hai chấm), chữ cái

å, Å

CTRL + SHIFT + @, a hoặc A

æ, Æ

CTRL + SHIFT +&, a hoặc A

œ, Œ

CTRL + SHIFT +&, o hoặc O

ç, Ç

CTRL +, (dấu PHẨY), c hoặc C

ð, Ð

CTRL + ' (APOSTROPHE), d hoặc D

ø, Ø

CTRL +/, o hoặc O

¿

ALT + CTRL + SHIFT +?

¡

ALT + CTRL + SHIFT +!

ß

CTRL + SHIFT +&, s

Ký tự Unicode cho mã ký tự Unicode (thập lục phân đã xác định)

Mã ký tự, ALT + X

Ví dụ, để chèn biểu tượng tiền tệ Euro Ký hiệu tiền tệ Euro, nhấn 20Ac, rồi nhấn giữ phím Alt và nhấn X.

Ký tự ANSI cho mã ký tự ANSI (thập phân) đã xác định

ALT + mã ký tự (trên bàn phím số)

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng khóa NUM được bật trước khi bạn nhập mã ký tự.

Ví dụ, để chèn ký hiệu tiền tệ Euro, hãy nhấn giữ phím ALT và nhấn 0128 trên bàn phím số.

Lưu ý: Nếu bạn nhập rộng rãi bằng một ngôn ngữ khác, bạn có thể muốn chuyển sang một bàn phím khác thay vào đó.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×