Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10/2013

Điều này là phụ lục của Tuyên bố về quyền riêng tư đối với Microsoft Online Services.

Gửi Thông tin Lỗi đến Microsoft

Tác dụng của tính năng này:    Gửi thông tin lỗi cho phép ứng dụng thu thập và gửi nhật ký phía máy khách đến Microsoft giúp điều tra các lỗi ứng dụng có thể gặp phải. Kiểu sự kiện tạo ra lỗi máy khách bao gồm dòng dữ liệu bị ngắt giữa ứng dụng và dịch vụ và các lỗi ứng dụng nội bộ.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi:    Khi gửi thông tin lỗi được bật, thông tin như tem thời gian về mã bị lỗi và lần xuất hiện lỗi sẽ được ghi nhật ký. Ứng dụng sẽ kiểm tra dữ liệu nhật ký lỗi 24 giờ một lần; nếu có dữ liệu nhật ký lỗi, ứng dụng sẽ gửi thông tin lỗi đến Microsoft. Tên miền người dùng được bao gồm trong thông tin lỗi gửi đến Microsoft. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào sẽ được gửi đến Microsoft.

Sử dụng thông tin:    Microsoft sẽ dùng thông tin chứa trong báo cáo thông tin lỗi được gửi đến để xác định các lỗi ứng dụng phổ biến và để giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng ứng dụng Office 365 Admin.

Lựa chọn/Điều khiển:    Tính năng thông tin lỗi được tắt theo mặc định và có thể được bật bởi người dùng ứng dụng. Tính năng này có thể được bật/tắt và tùy chọn mạng để truyền dữ liệu lỗi đến Microsoft có thể được cập nhật trong trang thiết đặt ứng dụng.

Gửi thông tin lỗi có thể được bật như sau:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Office 365 Admin.

  2. Gõ nhẹ Thiết đặt trên thanh ứng dụng.

  3. Trên trang Thiết đặt:

    1. Gõ nhẹ Gửi thông tin lỗi đến Microsoft – người dùng có thể chọn vào và gửi thông tin lỗi của ứng dụng đến Microsoft. Tính năng này được tắt theo mặc định.

    2. Chỉ gửi khi được nối kết với mạng Wi-Fi (Yes được mặc định).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×