Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn biên soạn dự án ADO của mình, bạn sẽ nhận được lỗi sau đây:

Lỗi biên dịch: kiểu không được xác định người dùng không được xác định

Điều này có thể xảy ra trong một đối tượng kết nối hoặc lệnh.

Nguyên nhân

Có thể bạn đã tham chiếu một trong các thư viện sau đây thay vì thư viện kiểu dữ liệu ActiveX (ADODB) của Microsoft:

 • Thư viện kiểu dữ liệu ActiveX của Microsoft (ADOR).-hoặc-

 • Thư viện kiểu dữ liệu ActiveX (đa chiều) (ADOMD) của Microsoft.

Giải pháp

Loại bỏ tham chiếu thư viện kiểu không chính xác khỏi dự án của bạn và thêm tham chiếu vào thư viện kiểu chính xác.

Trạng thái

Hành vi này là do thiết kế.

Thông tin Bổ sung

Các bước để tái tạo hành vi

 1. Tạo một dự án mới và thêm nút lệnh (command1) vào biểu mẫu.

 2. Thêm một tham chiếu vào đối tượng dữ liệu ActiveX của Microsoft trong thư viện.

 3. Thêm mã sau vào biểu mẫu:

    Private Sub Command1_Click()  Dim cn As ADODB.Connection  End Sub
 4. Chạy dự án và bấm vào nút lệnh. Lỗi xuất hiện.

 5. Loại bỏ tham chiếu và thêm tham chiếu vào thư viện đối tượng dữ liệu Microsoft ActiveX.

 6. Bấm vào nút lệnh. Lỗi sẽ không xuất hiện.

Lưu ý:

 • Người dùng Microsoft Access sẽ phải sử dụng ADODB. Kết nối để tránh nhầm lẫn với đối tượng kết nối DAO.

 • Nếu tính năng IntelliType được bật, bạn nên nhận thấy rằng nó không hiển thị kết nối với một đối tượng hợp lệ với thư viện kiểu ADOR nhưng có chứa thư viện kiểu ADODB. Đây là một dấu hiệu tốt mà bạn không có thư viện kiểu chính xác được tham chiếu.

 • Lỗi này cũng có thể xảy ra khi tham chiếu đối tượng trong các thư viện kiểu khác không được tham chiếu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×