We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Microsoft cam kết quyền riêng tư cho tất cả mọi người—trẻ vị thành niên, cha mẹ và người giám hộ và gia đình.

Cho dù độ tuổi của bạn là gì, chúng tôi cũng muốn làm rõ loại dữ liệu —hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi cũng muốn đưa ra lựa chọn cho bạn về nội dung bạn chia sẻ với chúng tôi.

Làm thế nào để Microsoft biết tôi bao nhiêu tuổi? 

Khi thiết lập tài khoản Microsoft, bạn sẽ thông báo cho chúng tôi biết tuổi và nơi bạn sống. Khi bạn đăng nhập vào Office bằng địa chỉ email tài khoản Microsoft của mình, Office có thể sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để thay đổi cài đặt mà chúng tôi đề cập ở bên dưới và cho bạn biết lựa chọn của bạn về nội dung bạn chia sẻ với Microsoft.  

Dữ liệu bắt buộc

Office thập dữ liệu cần thiết từ mọi người. Dữ liệu bắt buộc nghĩa là lượng thông tin tối thiểu mà chúng tôi cần để Office bảo mật, duy trì cập nhật và hoạt động theo đúng ý muốn của chúng tôi. 

Điều này có nghĩa là chúng tôi thu thập một số thông tin về Office động trên thiết bị của bạn. Chúng tôi không thu thập tên, địa chỉ email, phần có trong tệp của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về các ứng dụng khác mà bạn sử dụng không phải là một phần của Office như là một phần của dữ liệu bắt buộc.

Dữ liệu tùy chọn

Dữ liệu tùy chọn là thông tin nằm ngoài dữ liệu được yêu cầu. Dữ liệu tùy chọn có chi tiết hơn về cách bạn sử dụng Office và những gì bạn có thể đã làm khi gặp phải lỗi hoặc sự cố. Không ai phải chia sẻ dữ liệu tùy chọn nhưng khi mọi người chia sẻ dữ liệu, nó có thể giúp khắc phục sự cố cho mọi người Office cách nhanh hơn và cải thiện sản phẩm.

Ngay cả khi bạn quyết định không gửi dữ liệu tùy chọn microsoft, Office sẽ làm việc theo cách tương tự cho bạn như cho tất cả mọi người khác. 

Office không thu thập bất kỳ loại dữ liệu tùy chọn nào từ những người dưới một số độ tuổi nhất định. Nếu bạn dưới 13 tuổi hoặc dưới một số độ tuổi khác tùy thuộc vào luật pháp nơi bạn sống, bạn có thể thấy rằng bạn không thể gửi dữ liệu tùy chọn hoặc thay đổi cài đặt này trong Office. Điều này nhằm giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn và giúp đảm bảo rằng chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bạn ngoài những gì cần thiết để giữ cho Office luôn bảo mật, cập nhật và hoạt động theo ý muốn của bạn. 

Phản hồi

Phản hồi là thông tin mà bạn quyết định chia sẻ về Office hoạt động cho bạn. Chúng tôi không thu thập phản hồi từ những người ở dưới một số độ tuổi nhất định vì đôi khi có thông tin được bao gồm trong phản hồi mà chúng tôi không muốn thu thập trừ khi bạn lớn hơn.

Trong những tháng tới, chúng tôi có thể thực hiện thay đổi cho các tính năng khác và thêm chức năng mới để giúp bạn quản lý quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ luôn cho bạn biết khi chúng tôi thực hiện thay đổi nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×