We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này đã được phát hành dưới dạng bài viết cơ sở kiến thức Microsoft Q86301. Số thuế liên bang được xác định cho Microsoft là 91-1144442. Số định danh thuế liên bang được dùng cho các mục đích thuế. Khách hàng cũng có thể nhận được số này bằng cách gọi Microsoft Consumer Sales tại (800) 426-9400.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×