Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics NAV cho ngôn ngữ tiếng Séc (cz).

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng đơn tròn tài khoản trong phiên bản tiếng Séc của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, số liệu thống kê trên hoá đơn bán hàng được tính không đúng. Sự cố này xảy ra nếu có hotfix 2568442 và 2550292 áp dụng.
Để biết thêm thông tin về hotfix 2568442 và 2550292, xem trường trung lượng bao gồm thuế VAT được tính không chính xác trong biểu mẫu thống kê hóa đơn bán hàng (576) sau khi bạn áp dụng hotfix 2550292 trong phiên bản Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Séccác VAT tròn hoạt động không chính xác cho các mục đúng vào tài liệu bán hàng/mua phiên bản tiếng Séc của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo của Microsoft Dynamics NAV 2009 hoặc phiên bản Microsoft Dynamics NAV tiếp theo có chứa hotfix này.

Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.


Thông tin cài đặt

Microsoft cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ, không bảo hành hoặc rõ ràng hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm cho một mục đích cụ thể hoặc sự. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được giải thích và các công cụ được sử dụng để tạo và quy trình gỡ lỗi. Các kỹ sư hỗ trợ Microsoft có thể giúp giải thích các chức năng của một quy trình cụ thể. Tuy nhiên, họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Lưu ý Trước khi cài đặt hotfix này, xác minh rằng tất cả Microsoft Navision khách người dùng đăng xuất hệ thống. Điều này bao gồm Microsoft Navision ứng dụng dịch vụ (NAS) khách người dùng. Bạn nên khách hàng chỉ người được đăng nhập khi bạn áp dụng hotfix này.

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có giấy phép nhà phát triển.

Chúng tôi khuyên bạn nên tài khoản người dùng trong cửa sổ thông tin đăng nhập Windows hoặc trong cửa sổ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu được gán vai trò "Siêu" của bạn. Nếu tài khoản người dùng không thể gán vai trò "SUPER" ID, bạn phải xác minh rằng tài khoản người dùng có các quyền sau đây:

 • Thay đổi quyền cho các đối tượng mà bạn sẽ thay đổi.

 • Quyền thực thi các đối tượng hệ thống đối tượng ID 5210 và các đối tượng hệ thống đối tượng ID 9015 .Lưu ý Bạn không cần phải có quyền để lưu trữ dữ liệu nếu bạn phải tiến hành sửa chữa dữ liệu.

Thay đổi mã

Lưu ý Luôn kiểm tra mã khắc phục trong một môi trường được kiểm soát trước khi bạn áp dụng bản vá để sản xuất máy tính của bạn.
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thay đổi mã trong hàm CalcVATAmountLines bảng bán dòng (37) như sau:
  Hiện có mã 1

  ...       IF NOT ZeroAmountLine(QtyType) THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF (Type = Type::"G/L Account") AND NOT "Prepayment Line" THEN
  RoundingLineInserted := ("No." = CustPostingGroup."Invoice Rounding Account") OR RoundingLineInserted;
  // End of the lines.

  IF "VAT Calculation Type" IN
  ...

  Thay thế mã 1

  ...       IF NOT ZeroAmountLine(QtyType) THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  IF (Type = Type::"G/L Account") AND NOT "Prepayment Line" THEN BEGIN
  SalesLine4 := SalesLine;
  RoundingLineInserted :=
  (("No." = CustPostingGroup."Invoice Rounding Account") AND (NOT SalesLine4.FIND)) OR RoundingLineInserted;
  END;
  // End of the lines.

  IF "VAT Calculation Type" IN
  ...

  Hiện có mã 2

  ...         END;
  IF GLSetup."Rounding VAT (LCY)" = GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN // CZ0001
  ...

  Thay thế mã 2

  ...         END;

  // Delete the following line.
  GLSetup.GET;

  IF GLSetup."Rounding VAT (LCY)" = GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN // CZ0001
  ...

  Mã hiện 3

  ...          BEGIN

  // Delete the following line.
  GLSetup.GET;

  GLSetup.GetRoundingParamenters(Currency,RoundingPrecision,RoundingDirection);
  ...

  Thay thế mã 3

  ...          BEGIN
  GLSetup.GetRoundingParamenters(Currency,RoundingPrecision,RoundingDirection);
  ...

 2. Thay đổi mã trong hàm CalcVATAmountLines thePurchase dòng bảng (39) như sau:
  Hiện có mã 1

  ...       IF NOT ZeroAmountLine(QtyType) THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF (Type = Type::"G/L Account") AND NOT "Prepayment Line" THEN
  RoundingLineInserted := ("No." = VendorPostingGroup."Invoice Rounding Account") OR RoundingLineInserted;
  // End of the lines.

  IF "VAT Calculation Type" IN
  ...

  Thay thế mã 1

  ...       IF NOT ZeroAmountLine(QtyType) THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  IF (Type = Type::"G/L Account") AND NOT "Prepayment Line" THEN BEGIN
  PurchLine3 := PurchLine;
  RoundingLineInserted :=
  (("No." = VendorPostingGroup."Invoice Rounding Account") AND (NOT PurchLine3.FIND)) OR RoundingLineInserted;
  END;
  // End of the lines.

  IF "VAT Calculation Type" IN
  ...

  Hiện có mã 2

  ...       END;
  IF GLSetup."Rounding VAT (LCY)" = GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN // CZ0001
  ...

  Thay thế mã 2

  ...       END;

  // Add the following line.
  GLSetup.GET;

  IF GLSetup."Rounding VAT (LCY)" = GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN // CZ0001
  ...

  Mã hiện 3

  ...          BEGIN

  // Delete the following line.
  GLSetup.GET;

  GLSetup.GetRoundingParamenters(Currency,RoundingPrecision,RoundingDirection);
  ...

  Thay thế mã 3

  ...          BEGIN
  GLSetup.GetRoundingParamenters(Currency,RoundingPrecision,RoundingDirection);
  ...

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có phiên bản tiếng Séc của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Thông tin về việc loại bỏ

Bạn không thể xoá hotfix này.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×