Triệu chứng

Khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật MS07-012, số phiên bản mfc42u.dll dành cho tệp không được Cập Nhật. Mfc42u.dll dành cho tệp nằm trong cặp sau:

%windir%\System32

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do bản cập nhật tệp mfc42u.dll dành cho trong các hệ điều hành Microsoft Windows được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" không sử dụng một số phiên bản mới hơn. Số phiên bản cũ hơn (6.5.9146.0) được sử dụng trên các hệ điều hành Windows.

Lưu ý Mfc42u.dll dành cho tệp cũng có thể được đặt trong thư mục khác với cặp %windir%\System32. Ví dụ: tệp mfc42u.dll dành cho cũng có thể được đặt trong thư mục sau:

%windir%\syswow64

%windir%\winSxSSố phiên bản tập mfc42u.dll dành cho các thư mục này là chính xác.

Giải pháp

Bản Cập Nhật bảo mật cho hệ điều hành Windows, được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" bình thường được cung cấp trên Web site Windows Update. Bản Cập Nhật được cung cấp mặc dù số phiên bản không chính xác. Do đó, không có hành động bổ sung được yêu cầu.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về bảo mật MS07-012 Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

924667 MS07-012: lỗ hổng trong lớp nền tảng của Microsoft có thể cho phép thực thi mã từ xa

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×