Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

PowerPoint cho iPhone hỗ trợ nhiều lối tắt bàn phím yêu thích dành riêng cho PowerPoint.

Sửa và định dạng bản trình bày

Để

Nhấn

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

Ký hiệu Cmd Apple + Z

Lặp lại hành động sau cùng

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple

Cắt nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + X

Sao chép nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + C

Dán nội dung đã sao chép hoặc cắt

Ký hiệu Cmd Apple + V

Chọn tất cả

Ký hiệu Cmd Apple + A

In đậm nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + B

In nghiêng nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + I

Gạch dưới nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + U

Dẫn hướng bên trong một hộp văn bản

Để

Nhấn

Chọn văn bản

SHIFT + MŨI TÊN PHẢI/TRÁI hoặc SHIFT + MŨI TÊN LÊN/XUỐNG

Di chuyển con trỏ sang phải một từ

OPTION + MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển con trỏ sang trái một từ

OPTION + MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển con trỏ đến vị trí đầu hộp văn bản

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN LÊN

Di chuyển con trỏ đến vị trí cuối hộp văn bản

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển con trỏ đến đầu dòng hiện tại

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển con trỏ đến cuối dòng hiện tại

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN PHẢI

Chọn từ ở bên trái

SHIFT + OPTION + MŨI TÊN TRÁI

Chọn từ ở bên phải

SHIFT + OPTION + MŨI TÊN PHẢI

Chọn từ vị trí hiện tại đến vị trí bắt đầu của tài liệu

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN LÊN

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối tài liệu

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN XUỐNG

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu dòng

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN TRÁI

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối dòng

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN PHẢI

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×