Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn chỉnh sửa ảnh bằng trình quản lý Microsoft Picture, các thay đổi chưa lưu của bạn được ghi lại để giúp bạn theo dõi công việc chỉnh sửa của mình.

Xem các chỉnh sửa    Thư mục sửa bản chưa lưu là dạng xem tất cả các thay đổi bạn đã thực hiện với ảnh của mình. Bạn có thể xem ảnh bạn đã thay đổi, nếu bạn không đóng trình quản lý ảnh. Nếu bạn muốn xem các thay đổi được thực hiện tại một vị trí cụ thể, hãy tìm kiếm các thư mục xuất hiện đậm trong ngăn lối tắt ảnh . Các thư mục này hiển thị số lượng ảnh chưa lưu trong dấu ngoặc đơn. Trong thư mục, tên tệp đã được sửa sẽ xuất hiện đậm và với dấu sao.

Lưu các chỉnh sửa     Với trình quản lý ảnh, bạn có thể lưu một bản sao của ảnh của bạn hoặc thay thế bản gốc của bạn bằng một phiên bản đã sửa. Bạn có thể lưu ảnh khi bạn đã chỉnh sửa xong hoặc sau này, nếu bạn không đóng trình quản lý ảnh. Các tùy chọn sau đây sẵn dùng để lưu các chỉnh sửa cho ảnh đã chọn:

  • Lưu Thay thế ảnh gốc bằng ảnh đã chỉnh sửa.

  • Lưu tất cả Thay thế tất cả các bản gốc với những thay đổi mà bạn đã thực hiện trong phiên chương trình.

  • Lưu như Lưu ảnh đã chỉnh sửa dưới dạng tệp ảnh mới. Bạn có thể tùy ý lưu ảnh bằng tên tệp khác với bản gốc và đến một vị trí khác.

  • Xuất Lưu ảnh đã chỉnh sửa với tên tệp khác, định dạng tệp, hoặc đến một vị trí khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×