Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật gần nhất: 06/03/2018

SỰ CỐ

Khi bạn bấm vào một siêu kết nối để mở tệp hoặc thư mục, siêu kết nối đó có thể không mở cửa sổ Finder để hiển thị thư mục hoặc không mở tệp được liên kết.

Ví dụ: Chèn siêu kết nối sau vào ô bất kỳ file:///Người dùng/<tên người dùng của bạn>/Màn hình. Tiếp theo, bấm vào siêu kết nối bạn vừa tạo. Siêu kết nối không mở cửa sổ Finder như mong đợi.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản 16.11.0 trở lên. Để tải bản cập nhật mới nhất, hãy mở Excel for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức, bản cập nhật mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Excel và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Công nghệ Excel

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như những người dùng Excel khác.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Excel

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Cung cấp phản hồi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×