We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Tìm hiểu công cụ không hiển thị trong OneNote trên máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thấy tab công cụ tìm hiểu trong OneNote trên máy tính sau khi cài đặt tìm hiểu công cụ, hãy thử các giải pháp.

Ruy-băng để tìm hiểu công cụ bổ trợ cho OneNote.

Giải pháp 1: Khởi động lại OneNote

Đóng OneNote và mở lại nó. Nếu tìm hiểu công cụ xuất hiện, bạn thực hiện xong. Nếu không, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Giải pháp 2: Khởi động lại thiết bị của bạn

Khởi động lại thiết bị của bạn và mở lại OneNote. Kiểm tra để đảm bảo rằng tìm hiểu công cụ xuất hiện. Nếu nó không, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Giải pháp 3: Kiểm tra xem nếu bổ trợ công cụ tìm hiểu được hiện hoạt

 1. Mở OneNote.

 2. Trong ruy-băng OneNote, hãy chọn tệp, sau đó tùy chọn.

  Chọn tệp, sau đó tùy chọn.

 3. Chọn bổ trợ.

  Chọn thêm bổ trợ

 4. Nếu Tìm hiểu công cụ xuất hiện bên dưới ứng dụng không hoạt động bổ trợ, hãy chọn đi bên cạnh quản lý: bổ trợ COM.

  Quản lý: Bổ trợ COM

 5. Nếu tìm hiểu công cụ vẫn không hiển thị, hãy thử giải pháp tiếp theo.

  Quản lý: Bổ trợ COM

Giải pháp 4: Sửa chữa Tìm hiểu công cụ bổ trợ cho OneNote

 1. Nhấn vào nút bắt đầu , hoặc chọn bắt đầu từ thanh tác vụ, sau đó chọn thiết đặt.

 2. Kiểu "thêm hoặc loại bỏ chương trình," vào hộp tìm kiếm, rồi chọn nó từ danh sách.

 3. Nhập "Tìm hiểu công cụ," vào hộp tìm kiếm, sau đó chọn Tìm hiểu công cụ cho OneNote.

 4. Nếu tìm hiểu công cụ cho OneNote không được liệt kê, hãy làm theo các hướng dẫn để cài đặt công cụ tìm hiểu.

 5. Chọn sửa đổi.

  Sửa chữa Tìm hiểu công cụ bổ trợ cho OneNote

 6. Chọn sửa chữa.

  Chọn sửa chữa dưới tìm hiểu công cụ dành cho OneNote.

 7. Khi sửa chữa hoàn tất, mở lại OneNote và kiểm tra tìm hiểu công cụ.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×