Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành Microsoft security tư vấn về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để xem tư vấn bảo mật, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2871997Quan trọng Ngoài ra để Cập Nhật 2871997, có nhiều bản Cập Nhật khác đóng góp để cải thiện khả năng bảo vệ. Hãy đọc bài viết này một cách cẩn thận để hiểu toàn bộ bản Cập Nhật có sẵn.


Cập Nhật câu hỏi thường gặp

Bản cập nhật này không chứa bất kỳ thay đổi chức năng liên quan đến bảo mật bổ sung?
Ngoài những thay đổi được liệt kê cho các lỗ hổng được mô tả trong thông báo này, bản cập nhật này bao gồm bản Cập Nhật bảo vệ trong chiều sâu để giúp cải thiện khả năng bảo vệ và điều khiển miền xác thực để giảm thiểu khả năng trộm. Để biết thêm thông tin, xem Microsoft Security 2871997 tư vấn.

Thông tin

Giới thiệu bản cập nhật này cài đặt đăng ký TokenLeakDetectDelaySecs

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, thiết đặt mặc định cho người dùng không bảo vệ trên Windows 7 và Windows 8 là không rõ ràng buộc rò rỉ uỷ nhiệm phiên đăng nhập. Để ghi đè mặc định này, bạn có thể thêm giá đăng ký sau, và đặt giá trị khuyến cáo 30 giây.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\TokenLeakDetectDelaySecs

Điều này sẽ kích hoạt xóa bất kỳ thông tin đăng nhập của đăng xuất người dùng sau 30 giây, bất kể nếu vẫn còn tham chiếu tới nó. Điều này giống như hành vi mặc định cho Windows 8.1 và Windows 10.

Hành vi mặc định sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật 3126593 (MS16-014)

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 3126593, mặc định là bắt buộc chứng rõ ràng cho tất cả người dùng. Nếu bạn muốn quay trở lại chế độ hợp lệ trước, đặt mục TokenLeakDetectDelaySecs 0. Điều này vô hiệu hoá xoá thông tin của đăng xuất người dùng không bảo vệ như một vẫn còn.

Phiên bản

Vào ngày 14 tháng 4 năm 2014, Microsoft phát hành bản Cập Nhật sau để thêm một chế độ giới hạn quản lý kết nối máy tính để bàn từ xa và giao thức máy tính để bàn từ xa:

2984972 cho các phiên bản được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

2984976 để được hỗ trợ các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có bản Cập Nhật 2592687 (Remote Desktop Protocol 8.0 Cập Nhật) được cài đặt. Khách hàng cài đặt bản Cập Nhật 2984976 cũng phải cài đặt bản Cập Nhật 2984972.

2984981 để được hỗ trợ các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có bản Cập Nhật 2830477 (máy tính để bàn từ xa kết nối 8.1 khách hàng Cập Nhật) được cài đặt. Khách hàng cài đặt bản Cập Nhật 2984981 cũng phải cài đặt bản Cập Nhật 2984972.

2973501 để được hỗ trợ các phiên bản Windows 8, Windows Server 2012 và Windows RT.
Lưu ý Hỗ trợ các phiên bản Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 đã bao gồm các tính năng này và yêu cầu bản cập nhật này.

Vào ngày 9 tháng 4 năm 2014, Microsoft phát hành sau:

Tư vấn bảo mật Microsoft 2982378 : Cập Nhật nhằm uỷ nhiệm bảo vệ và quản lý Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 9 tháng 4 năm 2014Vào ngày 8 tháng 4 năm 2014, Microsoft phát hành sau:

Tư vấn bảo mật Microsoft 2973351 : đăng ký Cập Nhật nhằm uỷ nhiệm bảo vệ và quản lý hệ thống dựa trên Windows có bản Cập Nhật 2919355 cài đặt: ngày 8 tháng 4 năm 2014

Tư vấn bảo mật Microsoft 2975625 : đăng ký Cập Nhật nhằm uỷ nhiệm bảo vệ và quản lý hệ thống Windows không có bản Cập Nhật 2919355 cài đặt: ngày 8 tháng 4 năm 2014Bản cập nhật này cung cấp các cài đặt cấu hình đăng ký để quản lý chế độ giới hạn quản lý nhà cung cấp khả năng bảo mật hỗ trợ (CredSSP).


Lưu ý Thay đổi bản Cập Nhật mặc định quản trị giới hạn chế độ chức năng trong Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1. Để biết thêm thông tin, xem phần FAQ của tư vấn. Các tập tin có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center.

Lưu ý Sử dụng bảng sau để xác định bản Cập Nhật nào phù hợp cho hệ thống của bạn.

Cập Nhật bảo mật số KB

Hệ điều hành

2973351

Cập nhật hệ thống Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 có 2919355 cài đặt

2975625

Cập nhật hệ thống Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 chưa 2919355 cài đặt

2973501

Windows 8, Windows Server 2012 và Windows RT

2871997

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012

2973351

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012

2982378

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

2984972

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

2984976

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có bản Cập Nhật 2592687 cài đặt. 2984972 cũng phải được cài đặt.

2984981

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có bản Cập Nhật 2830477 cài đặt. 2984972 cũng phải được cài đặt

Cài đặt WDigest

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể kiểm soát cách cài đặt WDigest thông tin có thể được lưu bằng cách sử dụng thiết đặt đăng ký. Để ngăn chặn WDigest uỷ nhiệm được lưu trong bộ nhớ, thiết đặt chính sách nhóm có thể được áp dụng cho mục đăng ký UseLogonCredential con sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\WDigest

 • Nếu giá trị UseLogonCredential được đặt thành 0, WDigest sẽ không lưu trữ thông tin trong bộ nhớ.

 • Nếu giá trị UseLogonCredential được đặt thành 1, WDigest sẽ lưu trữ thông tin trong bộ nhớ.

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, thiết đặt mặc định cho giá trị này là 1 trong Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 và Windows Server 2012. Bạn có thể sử dụng giải pháp "khắc phục dễ dàng" trong bài viết này để thay đổi thiết đặt này thành 0. Điều này sẽ vô hiệu hoá WDigest mật khẩu được lưu trữ trong bộ nhớ.

Lưu ý Theo mặc định trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, Phiên bản mới hơn, bộ nhớ đệm của thông tin trong bộ nhớ cho WDigest vô hiệu hoá ( UseLogonCredential giá trị mặc định 0 khi mục đăng ký không có).

Thay đổi quan sát hành vi khi giá trị UseLogonCredential được đặt thành 0 là bạn có thể thấy rằng thông tin được yêu cầu thường xuyên hơn khi bạn sử dụng WDigest.

Đây là một sửa chữa dễ dàng

Giải pháp khắc phục dễ dàng này thay đổi UseLogonCredential khoá đăng ký để vô hiệu hoá WDigest mật khẩu được lưu trữ trong bộ nhớ. Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 2871997, và sau đó bạn áp dụng giải pháp khắc phục dễ dàng này cho hệ thống đang chạy Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 hoặc Windows Server 2012, bạn sẽ không có thông tin cơ bản (văn bản rõ ràng) được lưu trong bộ nhớ.

Lưu ý Bạn phải có bảo mật Cập Nhật 2871997 cài đặt trước khi bạn có thể sử dụng giải pháp khắc phục dễ dàng này.

Để kích hoạt các giải pháp khắc phục dễ dàng này, bấm vào nút tải xuống . Trong hộp thoại Tải tệp xuống , bấm chạy hoặc mở, và sau đó làm theo các bước trong thuật sỹ khắc phục dễ dàng.

 • Thuật sỹ này có thể chỉ bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản sửa lỗi tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

 • Nếu bạn đang không sử dụng máy tính có sự cố, hãy lưu giải pháp khắc phục dễ dàng vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Vô hiệu hoá WDigest mật khẩu được lưu trữ trong bộ nhớ


Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong bảng sau đây tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy. Tìm hiểu xem máy tính của bạn đang chạy phiên bản 32 hoặc 64-bit của Windows

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Embedded Standard 7 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Windows Embedded Standard 7 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012 Download Tải xuống gói ngay bây giờ.

Ngày phát hành: Ngày 9 tháng 4 năm 2014

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

THÔNG TIN VỀ TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1. 18 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1. 22 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

12-Apr-2014

02:27

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.22653

50,176

12-Apr-2014

01:17

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.22653

50,688

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

97,792

12-Apr-2014

02:06

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.22653

29,696

12-Apr-2014

02:06

x86

Conhost.exe

6.1.7601.18229

271,360

02-Aug-2013

00:52

x86

Conhost.exe

6.1.7601.22653

271,360

12-Apr-2014

02:06

x86

Credssp.adml

Không áp dụng

25,518

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,401

04-Mar-2014

09:41

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,267

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,011

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,888

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

17,595

04-Mar-2014

09:11

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,803

04-Mar-2014

09:41

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,848

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,592

04-Mar-2014

09:41

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,868

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,391

04-Mar-2014

09:41

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,157

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,317

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,897

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18,502

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,975

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,338

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,275

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,070

04-Mar-2014

09:41

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

31,700

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,089

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,293

04-Mar-2014

09:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,392

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,146

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

25,518

04-Mar-2014

11:02

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,401

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,267

04-Mar-2014

11:03

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,011

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,888

04-Mar-2014

11:02

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

17,595

04-Mar-2014

10:35

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,803

04-Mar-2014

11:01

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,848

04-Mar-2014

11:04

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,592

04-Mar-2014

11:06

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,868

04-Mar-2014

11:04

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,391

04-Mar-2014

11:04

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,157

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,317

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,897

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18,502

04-Mar-2014

11:01

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,975

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,338

04-Mar-2014

11:04

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,275

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,070

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

31,700

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,089

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,293

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,392

04-Mar-2014

11:06

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,146

04-Mar-2014

11:05

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

26-Feb-2014

22:47

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

26-Feb-2014

22:37

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.18113

38,912

19-Mar-2013

04:48

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

38,912

12-Apr-2014

02:06

x86

Adprovider.dll

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

09:17

x86

Capiprovider.dll

6.1.7601.18409

48,128

04-Mar-2014

09:17

x86

Cngprovider.dll

6.1.7601.18409

51.200

04-Mar-2014

09:17

x86

Dimsroam.dll

6.1.7601.18409

36,864

04-Mar-2014

09:17

x86

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.18409

47,616

04-Mar-2014

09:17

x86

Wincredprovider.dll

6.1.7601.18409

35,328

04-Mar-2014

09:17

x86

Adprovider.dll

6.1.7601.22616

51.200

04-Mar-2014

10:39

x86

Capiprovider.dll

6.1.7601.22616

53,248

04-Mar-2014

10:39

x86

Cngprovider.dll

6.1.7601.22616

56,320

04-Mar-2014

10:39

x86

Dimsroam.dll

6.1.7601.22616

39,424

04-Mar-2014

10:39

x86

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.22616

49,152

04-Mar-2014

10:39

x86

Wincredprovider.dll

6.1.7601.22616

38,912

04-Mar-2014

10:39

x86

Kernel32.dll

6.1.7601.18409

868,352

04-Mar-2014

09:17

x86

Kernel32.dll

6.1.7601.22653

872,448

12-Apr-2014

02:06

x86

Kernelbase.dll

6.1.7601.18409

293,376

04-Mar-2014

09:17

x86

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

293,888

04-Mar-2014

10:39

x86

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

45,056

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

09:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,320

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

57,344

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

46,592

04-Mar-2014

09:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

09:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,832

04-Mar-2014

09:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

43,008

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

09:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

55,296

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

34,304

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

33,280

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,176

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,784

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,248

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,760

04-Mar-2014

09:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,736

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

26,624

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

27,136

04-Mar-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

04-Mar-2014

11:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

04-Mar-2014

11:10

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

04-Mar-2014

11:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

04-Mar-2014

10:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

04-Mar-2014

11:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

04-Mar-2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

11:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

04-Mar-2014

11:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

11:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

04-Mar-2014

11:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

04-Mar-2014

11:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

04-Mar-2014

11:11

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.17919

369,848

04-Jul-2013

12:16

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.18443

67,520

12-Apr-2014

02:15

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18443

136,640

12-Apr-2014

02:15

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.18443

1,059,840

12-Apr-2014

02:11

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18443

22,528

12-Apr-2014

02:11

x86

Secur32.dll

6.1.7601.18443

22,016

12-Apr-2014

02:12

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

100,352

12-Apr-2014

02:12

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.18443

15,872

12-Apr-2014

02:12

x86

Cng.sys

6.1.7601.22076

369,848

09-Jul-2013

06:16

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

67,520

12-Apr-2014

02:10

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

136,640

12-Apr-2014

02:10

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.22653

1,060,352

12-Apr-2014

02:06

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:06

x86

Secur32.dll

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:06

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

100,352

12-Apr-2014

02:06

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

15,872

12-Apr-2014

02:06

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:02

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

12-Apr-2014

02:58

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

02:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

5.120

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

00:43

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

00:43

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

00:43

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

6,144

02-Aug-2013

00:43

x86

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:00

x86

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:00

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:03

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

12-Apr-2014

02:06

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:04

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:04

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

220,160

25-Sep-2013

01:56

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

12-Apr-2014

02:06

x86

Objsel.dll

6.1.7601.18409

538,112

04-Mar-2014

09:17

x86

Objsel.dll

6.1.7601.22616

538,112

04-Mar-2014

10:39

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18409

3,969,984

04-Mar-2014

09:20

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18409

3,914,176

04-Mar-2014

09:20

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22616

3,974,080

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22616

3,918,784

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18409

17,408

04-Mar-2014

09:17

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

65,536

04-Mar-2014

09:17

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

04-Mar-2014

10:39

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

04-Mar-2014

10:39

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

172,032

04-Mar-2014

09:17

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

04-Mar-2014

10:39

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.18409

550,912

04-Mar-2014

09:17

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.22616

551,424

04-Mar-2014

10:39

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

259,584

04-Mar-2014

09:17

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

04-Mar-2014

10:39

x86

Schannel.dll

6.1.7601.18409

247,808

04-Mar-2014

09:17

x86

Schannel.dll

6.1.7601.22616

247,808

04-Mar-2014

10:39

x86

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

6,656

14-Jul-2009

01:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

19-Mar-2013

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Apisetschema.dll

6.1.7600.16385

12,648

02-Apr-2010

03:07

x86

Smss.exe

6.1.7601.18113

69,632

19-Mar-2013

02:49

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Smss.exe

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:06

x86

Winlogon.exe

6.1.7601.18409

304,128

04-Mar-2014

09:17

x86

Winlogon.exe

6.1.7601.22616

304,640

04-Mar-2014

10:39

x86

Winsrv.dll

6.1.7601.18229

169,984

02-Aug-2013

01:50

x86

Winsrv.dll

6.1.7601.22653

171,008

12-Apr-2014

02:07

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

12-Apr-2014

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.22653

61,952

12-Apr-2014

01:34

x64

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.22653

58,368

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

148,480

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.22653

34,304

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

03:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

03:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

03:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

03:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10.240 người

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

03:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

12-Apr-2014

03:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

12-Apr-2014

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

03:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

03:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.22653

463,872

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.18229

338,432

02-Aug-2013

01:09

x64

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.22653

338,432

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

25,518

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,401

04-Mar-2014

10:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,267

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,011

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,888

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

17,595

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,803

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,848

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,592

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,868

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,391

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,157

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,317

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,897

04-Mar-2014

10:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18,502

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,975

04-Mar-2014

10:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,338

04-Mar-2014

10:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,275

04-Mar-2014

10:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,070

04-Mar-2014

10:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

31,700

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,089

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,293

04-Mar-2014

10:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,392

04-Mar-2014

10:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,146

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

25,518

04-Mar-2014

12:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,401

04-Mar-2014

12:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,267

04-Mar-2014

12:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,011

04-Mar-2014

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,888

04-Mar-2014

12:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

17,595

04-Mar-2014

11:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,803

04-Mar-2014

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,848

04-Mar-2014

12:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,592

04-Mar-2014

12:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,868

04-Mar-2014

12:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,391

04-Mar-2014

12:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,157

04-Mar-2014

12:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,317

04-Mar-2014

12:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,897

04-Mar-2014

12:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18,502

04-Mar-2014

12:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,975

04-Mar-2014

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,338

04-Mar-2014

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,275

04-Mar-2014

12:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,070

04-Mar-2014

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

31,700

04-Mar-2014

12:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,089

04-Mar-2014

12:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,293

04-Mar-2014

12:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,392

04-Mar-2014

12:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,146

04-Mar-2014

12:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

26-Feb-2014

22:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

26-Feb-2014

22:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.18229

43,520

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.1.7601.18409

56,832

04-Mar-2014

09:43

x64

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.18409

53,760

04-Mar-2014

09:43

x64

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.18409

57,344

04-Mar-2014

09:43

x64

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.18409

44544

04-Mar-2014

09:43

x64

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.18409

52,736

04-Mar-2014

09:43

x64

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.18409

39,936

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.1.7601.22616

58,880

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.22616

59,392

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.22616

62,976

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.22616

46,592

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.22616

54,784

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.22616

43,008

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.18409

1,163,264

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.22653

1,164,800

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.18409

424,960

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

421,376

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

45,056

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,320

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

57,344

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

46,592

04-Mar-2014

09:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,832

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

43,008

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,272

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

55,296

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

34,304

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

33,280

04-Mar-2014

10:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,176

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

54,784

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,248

04-Mar-2014

10:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,224

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

53,760

04-Mar-2014

10:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

52,736

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

50,688

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

10:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

26,624

04-Mar-2014

10:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

27,136

04-Mar-2014

10:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

45,056

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

12:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,224

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

57,856

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

04-Mar-2014

11:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,784

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

43,008

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

12:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,176

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

55,296

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

53,248

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

54,272

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

52,736

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

50,688

04-Mar-2014

12:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

04-Mar-2014

12:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

04-Mar-2014

12:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.17919

458,712

04-Jul-2013

12:18

x64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.18443

95,680

12-Apr-2014

02:22

x64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18443

155,072

12-Apr-2014

02:22

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.18443

1,460,736

12-Apr-2014

02:19

x64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18443

31,232

12-Apr-2014

02:19

x64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18443

28,160

12-Apr-2014

02:19

x64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

136,192

12-Apr-2014

02:19

x64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.18443

29,184

12-Apr-2014

02:19

x64

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22076

458,704

09-Jul-2013

06:26

x64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

95,680

12-Apr-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

155,072

12-Apr-2014

02:34

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.22653

1,461,248

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22653

28,160

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

136,192

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

12-Apr-2014

03:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

12-Apr-2014

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

12-Apr-2014

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

12-Apr-2014

03:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

12-Apr-2014

03:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

12-Apr-2014

03:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

03:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

12-Apr-2014

03:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

12-Apr-2014

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

12-Apr-2014

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

12-Apr-2014

03:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

03:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

12-Apr-2014

03:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

12-Apr-2014

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

12-Apr-2014

03:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

12-Apr-2014

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

03:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

03:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

12-Apr-2014

03:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

03:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

12-Apr-2014

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

12-Apr-2014

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

12-Apr-2014

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

12-Apr-2014

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

12-Apr-2014

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

12-Apr-2014

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

12-Apr-2014

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

03:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

12-Apr-2014

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

12-Apr-2014

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

12-Apr-2014

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

03:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

03:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

03:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

5.120

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

6,144

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

64,000

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:29

x64

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:30

x64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

307,200

25-Sep-2013

02:21

x64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

307,712

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.18409

722,944

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.22616

722,944

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22653

355,840

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1.421 người

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10.240 người

12-Apr-2014

04:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

02:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

12-Apr-2014

02:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

12-Apr-2014

04:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,776

12-Apr-2014

04:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

12-Apr-2014

04:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

04:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

12,288

12-Apr-2014

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10,752

12-Apr-2014

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

11,264

12-Apr-2014

04:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

10.240 người

12-Apr-2014

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

04:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

12-Apr-2014

03:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

04:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

12-Apr-2014

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

04:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

04:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

12-Apr-2014

03:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

09-Jul-2013

06:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18409

5,550,016

04-Mar-2014

09:47

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22616

5,553,088

04-Mar-2014

11:11

x64

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18409

22,016

04-Mar-2014

09:43

x64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

86,528

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22616

22,016

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

86,528

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

210,944

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

210,944

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.18409

728,064

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.22616

729,088

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

314,880

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

315,904

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.18409

340,992

04-Mar-2014

09:44

x64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.22616

340,992

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.18229

112,640

02-Aug-2013

00:59

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

02-Aug-2013

02:12

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.18229

112,640

02-Aug-2013

00:59

x64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:28

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.22653

112,640

12-Apr-2014

02:31

x64

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.1.7601.18409

455,168

04-Mar-2014

09:43

x64

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.1.7601.22616

455,680

04-Mar-2014

11:08

x64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.18229

215,040

02-Aug-2013

02:14

x64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.22653

215,552

12-Apr-2014

02:32

x64

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18409

16,384

04-Mar-2014

09:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C65B8628EDE23B46

Wow64.dll

6.1.7601.18409

243,712

04-Mar-2014

09:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C65B8628EDE23B46

Wow64cpu.dll

6.1.7601.18409

13,312

04-Mar-2014

09:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C65B8628EDE23B46

Wow64win.dll

6.1.7601.18409

362,496

04-Mar-2014

09:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_C65B8628EDE23B46

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_C6A91382072DCBE2

Wow64.dll

6.1.7601.22653

243,712

12-Apr-2014

02:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_C6A91382072DCBE2

Wow64cpu.dll

6.1.7601.22653

13,312

12-Apr-2014

02:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_C6A91382072DCBE2

Wow64win.dll

6.1.7601.22653

362,496

12-Apr-2014

02:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_C6A91382072DCBE2

Appidapi.dll

6.1.7601.22653

50,688

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.18409

1,114,112

04-Mar-2014

09:16

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.22653

1,114,112

12-Apr-2014

02:05

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.18409

274,944

04-Mar-2014

09:16

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

275,456

04-Mar-2014

10:38

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18443

22,016

12-Apr-2014

02:12

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

96,768

12-Apr-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

96,768

12-Apr-2014

02:05

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

172,032

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.18409

550,912

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.22616

551,424

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

259,584

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.18409

247,808

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.22616

247,808

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.1.7601.18409

44,032

04-Mar-2014

09:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Instnm.exe

6.1.7601.18409

7,680

04-Mar-2014

08:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18409

14,336

04-Mar-2014

09:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

04-Mar-2014

09:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

User.exe

6.1.7601.18409

2.048 người

04-Mar-2014

08:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Wow32.dll

6.1.7601.18409

5.120

04-Mar-2014

09:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Acwow64.dll

6.1.7601.22653

44,032

12-Apr-2014

02:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Instnm.exe

6.1.7601.22653

7,680

12-Apr-2014

01:03

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

12-Apr-2014

02:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

User.exe

6.1.7601.22653

2.048 người

12-Apr-2014

01:03

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Wow32.dll

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

02:05

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,384

12-Apr-2014

02:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

10.240 người

12-Apr-2014

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

9,728

12-Apr-2014

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,360

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,408

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

17,920

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

18,432

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

15,872

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

16,896

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

14,848

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22653

8,192

12-Apr-2014

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.22653

342,528

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.18409

48,128

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.18409

51.200

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.18409

36,864

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.18409

47,616

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.18409

35,328

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.1.7601.22616

51.200

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.22616

53,248

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.22616

56,320

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.22616

39,424

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.22616

49,152

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.22616

38,912

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

243,200

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

151,552

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,464

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

260,608

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

164,352

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

250,880

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

156,160

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

67,584

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

305,664

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

186,880

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

75,776

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

293,376

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

184,320

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

251,392

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,632

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

213,504

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

135,680

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

62,976

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

278,016

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

170,496

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

78,336

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

279,040

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

167,424

12-Apr-2014

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,952

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

153,088

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

266,240

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,256

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

165,376

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

72,192

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

288,256

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,744

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

179,712

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,728

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

292,352

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

31,232

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

70,144

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

285,696

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,792

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

180,736

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

281,088

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,720

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

162,816

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

76,800

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

30,208

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

160,768

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

66,560

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

253,440

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,696

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

158,720

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

61,952

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

5.120

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

6,144

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:04

x86

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:04

x86

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

220,160

25-Sep-2013

01:56

x86

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.18409

538,112

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.22616

538,112

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18409

3,969,984

04-Mar-2014

09:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18409

3,914,176

04-Mar-2014

09:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22616

3,974,080

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22616

3,918,784

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18409

17,408

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

65,536

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

12-Apr-2014

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.22653

131,584

12-Apr-2014

00:59

IA-64

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.22653

116,736

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.22653

39,424

12-Apr-2014

01:35

IA-64

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.22653

282,624

12-Apr-2014

01:35

IA-64

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.22653

74,240

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.18229

748,032

02-Aug-2013

00:45

IA-64

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.22653

748,544

12-Apr-2014

01:35

IA-64

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,011

04-Mar-2014

10:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

17,595

04-Mar-2014

08:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,592

04-Mar-2014

10:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,317

04-Mar-2014

10:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,897

04-Mar-2014

10:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,392

04-Mar-2014

10:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,146

04-Mar-2014

10:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,011

04-Mar-2014

11:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

17,595

04-Mar-2014

10:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,592

04-Mar-2014

11:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,317

04-Mar-2014

11:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,897

04-Mar-2014

11:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,392

04-Mar-2014

11:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,146

04-Mar-2014

11:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

26-Feb-2014

22:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

26-Feb-2014

22:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.18229

94,720

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.22653

94,720

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.1.7601.18409

126,976

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.18409

120,832

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.18409

129,024

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.18409

101,888

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.18409

118,784

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.18409

82,944

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.1.7601.22616

128,512

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.22616

132,096

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.22616

141,312

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.22616

105,984

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.22616

121,856

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.22616

90,112

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.18409

2,138,112

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.22653

2,138,112

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.18409

730,112

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

730,624

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,320

04-Mar-2014

10:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

46,592

04-Mar-2014

08:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

56,832

04-Mar-2014

10:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

34,304

04-Mar-2014

10:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

33,280

04-Mar-2014

10:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

26,624

04-Mar-2014

10:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18409

27,136

04-Mar-2014

10:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

47,104

04-Mar-2014

10:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

56,832

04-Mar-2014

11:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

34,304

04-Mar-2014

11:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

33,280

04-Mar-2014

11:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

26,624

04-Mar-2014

11:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22616

27,136

04-Mar-2014

11:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.17919

789,024

04-Jul-2013

12:23

IA-64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.18443

179,648

12-Apr-2014

01:42

IA-64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18443

316,352

12-Apr-2014

01:42

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.18443

2,695,168

12-Apr-2014

01:40

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.18443

56,320

12-Apr-2014

01:39

IA-64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18443

48.640

12-Apr-2014

01:40

IA-64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

275,456

12-Apr-2014

01:40

IA-64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.18443

46,080

12-Apr-2014

01:40

IA-64

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22076

789,024

09-Jul-2013

06:23

IA-64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.22653

179,648

12-Apr-2014

01:38

IA-64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22653

316,352

12-Apr-2014

01:38

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.22653

2,696,704

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.22653

56,320

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22653

48.640

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

275,456

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.22653

46,080

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

03:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

01:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

01:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

01:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

01:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

03:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

03:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

03:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

03:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

03:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

03:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

03:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

03:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

5.120

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

6,144

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

145,408

12-Apr-2014

01:35

IA-64

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

01:34

IA-64

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

01:34

IA-64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

551,936

25-Sep-2013

01:28

IA-64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

553,472

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.18409

1,188,864

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.22616

1,188,864

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18409

11,115,968

04-Mar-2014

08:57

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22616

11,126,720

04-Mar-2014

10:28

IA-64

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

188,416

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22616

49,664

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

188,416

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

475,136

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

475,136

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.18409

1,525,248

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.22616

1,526,272

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

647,680

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

650,240

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.18409

711,680

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.22616

712,192

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

02-Aug-2013

01:25

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.18229

207,872

02-Aug-2013

00:34

IA-64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

01:32

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.22653

207,872

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.1.7601.18409

859,648

04-Mar-2014

08:55

IA-64

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.1.7601.22616

860,672

04-Mar-2014

10:20

IA-64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.18229

340,480

02-Aug-2013

01:28

IA-64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.22653

341,504

12-Apr-2014

01:36

IA-64

Không áp dụng

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

04-Jul-2013

12:38

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_6A3E8E9B3582D30C

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18409

27,648

04-Mar-2014

08:55

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_6A3E8E9B3582D30C

Wow64.dll

6.1.7601.18409

582,144

04-Mar-2014

08:55

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_6A3E8E9B3582D30C

Wow64cpu.dll

6.1.7601.18409

37,376

04-Mar-2014

08:55

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_6A3E8E9B3582D30C

Wow64win.dll

6.1.7601.18409

716,800

04-Mar-2014

08:55

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_6A3E8E9B3582D30C

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

04-Mar-2014

08:55

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_6A3E8E9B3582D30C

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

09-Jul-2013

06:51

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_6A8C1BF44ECE63A8

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

27,648

12-Apr-2014

01:36

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_6A8C1BF44ECE63A8

Wow64.dll

6.1.7601.22653

582,144

12-Apr-2014

01:36

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_6A8C1BF44ECE63A8

Wow64cpu.dll

6.1.7601.22653

37,376

12-Apr-2014

01:36

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_6A8C1BF44ECE63A8

Wow64win.dll

6.1.7601.22653

717,312

12-Apr-2014

01:36

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_6A8C1BF44ECE63A8

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

12-Apr-2014

01:36

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_6A8C1BF44ECE63A8

Appidapi.dll

6.1.7601.22653

50,688

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.18409

1,114,112

04-Mar-2014

09:16

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.22653

1,114,112

12-Apr-2014

02:05

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.18409

274,944

04-Mar-2014

09:16

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.22616

275,456

04-Mar-2014

10:38

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

04-Jul-2013

12:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.18443

22,016

12-Apr-2014

02:12

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.18443

96,768

12-Apr-2014

02:10

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

09-Jul-2013

06:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.22653

96,768

12-Apr-2014

02:05

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.18409

172,032

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.22616

172,032

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.18409

550,912

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.22616

551,424

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.18409

259,584

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.22616

260,096

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.18409

247,808

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.22616

247,808

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.18229

6,656

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.22653

6,656

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.1.7601.18409

44,032

04-Mar-2014

09:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Instnm.exe

6.1.7601.18409

7,680

04-Mar-2014

08:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Ntvdm64.dll

6.1.7601.18409

14,336

04-Mar-2014

09:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

04-Mar-2014

09:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

User.exe

6.1.7601.18409

2.048 người

04-Mar-2014

08:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Wow32.dll

6.1.7601.18409

5.120

04-Mar-2014

09:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18409_NONE_D0B0307B2242FD41

Acwow64.dll

6.1.7601.22653

44,032

12-Apr-2014

02:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Instnm.exe

6.1.7601.22653

7,680

12-Apr-2014

01:03

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Ntvdm64.dll

6.1.7601.22653

14,336

12-Apr-2014

02:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

12-Apr-2014

02:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

User.exe

6.1.7601.22653

2.048 người

12-Apr-2014

01:03

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Wow32.dll

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

02:05

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22653_NONE_D0FDBDD43B8E8DDD

Adprovider.dll

6.1.7601.18409

49,664

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.18409

48,128

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.18409

51.200

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.18409

36,864

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.18409

47,616

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.18409

35,328

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.1.7601.22616

51.200

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Capiprovider.dll

6.1.7601.22616

53,248

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Cngprovider.dll

6.1.7601.22616

56,320

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Dimsroam.dll

6.1.7601.22616

39,424

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Dpapiprovider.dll

6.1.7601.22616

49,152

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Wincredprovider.dll

6.1.7601.22616

38,912

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

276,480

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

159,744

12-Apr-2014

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

73,216

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

246,272

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

29,184

12-Apr-2014

02:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

309,248

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

32,768

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

182,784

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

69,120

12-Apr-2014

02:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

175,616

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,528

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

110,080

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,520

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

157,696

12-Apr-2014

02:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

22,016

12-Apr-2014

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

101,376

12-Apr-2014

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

43,008

12-Apr-2014

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

133,632

12-Apr-2014

02:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

19,968

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

87,040

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

33,280

12-Apr-2014

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22653

137,728

12-Apr-2014

02:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22653

18,944

12-Apr-2014

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22653

89,088

12-Apr-2014

02:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22653

36,864

12-Apr-2014

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

5.120

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4.096

02-Aug-2013

01:48

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

4,608

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3,072

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

3.584 người

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.18229

6,144

02-Aug-2013

00:43

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

5.120

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4.096

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

4,608

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3,072

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

3.584 người

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.22653

6,144

12-Apr-2014

01:00

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.22653

685,056

12-Apr-2014

02:03

x86

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.22653

50,176

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.22653

145920

12-Apr-2014

02:04

x86

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.22653

60,416

12-Apr-2014

02:04

x86

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.18270

220,160

25-Sep-2013

01:56

x86

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.22653

220,160

12-Apr-2014

02:06

x86

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.18409

538,112

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Objsel.dll

6.1.7601.22616

538,112

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.18409

3,969,984

04-Mar-2014

09:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.18409

3,914,176

04-Mar-2014

09:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.22616

3,974,080

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.22616

3,918,784

04-Mar-2014

10:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.18409

17,408

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.18409

65,536

04-Mar-2014

09:17

x86

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

04-Jul-2013

12:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.22616

17,408

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.22616

65,536

04-Mar-2014

10:39

x86

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

09-Jul-2013

06:39

Không áp dụng

Không áp dụng


 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,649

11-Mar-2014

02:59

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,107

11-Mar-2014

03:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,513

11-Mar-2014

00:51

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

39,166

11-Mar-2014

03:30

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18.363 người

11-Mar-2014

01:00

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,466

11-Mar-2014

00:52

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,403

11-Mar-2014

03:17

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

24.232 người

11-Mar-2014

00:53

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,354

11-Mar-2014

03:30

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,173

11-Mar-2014

02:56

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23.499 người

11-Mar-2014

00:52

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,693

11-Mar-2014

02:34

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,136

11-Mar-2014

03:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,503

11-Mar-2014

02:42

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,275

11-Mar-2014

02:37

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21.398 người

11-Mar-2014

03:10

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,634

11-Mar-2014

03:43

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,222

11-Mar-2014

02:56

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,066

11-Mar-2014

02:33

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,120

11-Mar-2014

02:50

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,656

11-Mar-2014

02:33

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

02:37

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

03:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,649

11-Mar-2014

05:37

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,107

11-Mar-2014

04:17

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,513

11-Mar-2014

03:00

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

39,166

11-Mar-2014

04:49

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18.363 người

11-Mar-2014

03:12

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,466

11-Mar-2014

02:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,403

11-Mar-2014

04:51

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

24.232 người

11-Mar-2014

02:40

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,354

11-Mar-2014

04:18

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,173

11-Mar-2014

04:33

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23.499 người

11-Mar-2014

02:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,127

11-Mar-2014

04:31

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,136

11-Mar-2014

05:35

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,503

11-Mar-2014

04:41

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,275

11-Mar-2014

04:57

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21.398 người

11-Mar-2014

04:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,634

11-Mar-2014

05:37

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,222

11-Mar-2014

04:34

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,066

11-Mar-2014

04:26

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,120

11-Mar-2014

04:43

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,656

11-Mar-2014

04:20

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

04:43

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

04:18

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

01-Mar-2014

02:11

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

07-Feb-2014

23:11

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.2.9200.16384

50,176

26-Jul-2012

03:17

x86

Capiprovider.dll

6.2.9200.16384

51,712

26-Jul-2012

03:18

x86

Cngprovider.dll

6.2.9200.16384

54,784

26-Jul-2012

03:18

x86

Dimsroam.dll

6.2.9200.16864

38,400

11-Mar-2014

00:41

x86

Dpapiprovider.dll

6.2.9200.16384

48,128

26-Jul-2012

03:18

x86

Wincredprovider.dll

6.2.9200.16384

38,400

26-Jul-2012

03:20

x86

Adprovider.dll

6.2.9200.16384

50,176

26-Jul-2012

03:17

x86

Capiprovider.dll

6.2.9200.16384

51,712

26-Jul-2012

03:18

x86

Cngprovider.dll

6.2.9200.16384

54,784

26-Jul-2012

03:18

x86

Dimsroam.dll

6.2.9200.20984

38,400

11-Mar-2014

02:23

x86

Dpapiprovider.dll

6.2.9200.16384

48,128

26-Jul-2012

03:18

x86

Wincredprovider.dll

6.2.9200.16384

38,400

26-Jul-2012

03:20

x86

Dpapisrv.dll

6.2.9200.16864

141,312

11-Mar-2014

00:41

x86

Dpapisrv.dll

6.2.9200.20984

140,288

11-Mar-2014

02:23

x86

Kernelbase.dll

6.2.9200.16864

755,712

11-Mar-2014

00:41

x86

Kernelbase.dll

6.2.9200.20984

756,224

11-Mar-2014

02:23

x86

Ksecdd.sys

6.2.9200.16864

80,728

11-Mar-2014

01:20

x86

Lsass.exe

6.2.9200.16864

23,552

11-Mar-2014

00:42

x86

Sspicli.dll

6.2.9200.16864

131,584

11-Mar-2014

00:41

x86

Sspisrv.dll

6.2.9200.16864

16,384

11-Mar-2014

00:41

x86

Ksecdd.sys

6.2.9200.20521

81,128

20-Sep-2012

07:33

x86

Lsass.exe

6.2.9200.20521

23,040

20-Sep-2012

05:56

x86

Sspicli.dll

6.2.9200.20984

130,048

11-Mar-2014

02:24

x86

Sspisrv.dll

6.2.9200.20521

16,384

20-Sep-2012

05:55

x86

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:00

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:00

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

09:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

07:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

09:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

07:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

07:56

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

07:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

09:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:07

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

09:13

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

07:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

09:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

08:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

09:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

09:03

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

08:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

08:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

09:00

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

09:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

09:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

08:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

09:06

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

08:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

08:20

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40.960

12-Apr-2014

10:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

08:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

09:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40.960

12-Apr-2014

08:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

08:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:47

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

08:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

09:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:51

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44544

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

08:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

09:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

10:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

09:35

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44544

12-Apr-2014

09:23

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:43

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44544

12-Apr-2014

10:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

09:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:54

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:26

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,472

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40.960

12-Apr-2014

09:37

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

09:51

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:37

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:22

Không áp dụng

Cng.sys

6.2.9200.16859

492,224

03-Mar-2014

23:07

x86

Ksecpkg.sys

6.2.9200.16891

156,504

12-Apr-2014

08:09

x86

Lsasrv.dll

6.2.9200.16891

1,025,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Cng.sys

6.2.9200.20937

493,248

10-Feb-2014

23:10

x86

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21012

156,504

12-Apr-2014

08:23

x86

Lsasrv.dll

6.2.9200.21012

1,033,216

12-Apr-2014

07:31

x86

Objsel.dll

6.2.9200.16864

559,104

11-Mar-2014

00:41

x86

Objsel.dll

6.2.9200.20984

559,104

11-Mar-2014

02:24

x86

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.16864

5,576,536

11-Mar-2014

01:07

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.20984

5,554,520

11-Mar-2014

02:43

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

666,624

12-Apr-2014

07:22

x86

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

663,552

12-Apr-2014

07:31

x86

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Schannel.dll

6.2.9200.16864

323,072

11-Mar-2014

00:41

x86

Schannel.dll

6.2.9200.20984

324,608

11-Mar-2014

02:24

x86

Shcore.dll

6.2.9200.16891

452,608

12-Apr-2014

07:23

x86

Shcore.dll

6.2.9200.21012

460,800

12-Apr-2014

07:32

x86

Lsm.dll

6.2.9200.16891

350,720

12-Apr-2014

07:23

x86

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12,288

26-Jul-2012

02:38

x86

Lsm.dll

6.2.9200.21012

350,720

12-Apr-2014

07:31

x86

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12,288

26-Jul-2012

02:38

x86

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

961,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:41

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

961,536

12-Apr-2014

07:32

x86

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:42

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.2.9200.16891

429,056

12-Apr-2014

07:24

x86

Winlogon.exe

6.2.9200.21012

429,056

12-Apr-2014

07:33

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,649

11-Mar-2014

05:39

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,107

11-Mar-2014

05:25

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,513

11-Mar-2014

03:16

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

39,166

11-Mar-2014

05:37

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18.363 người

11-Mar-2014

03:17

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,466

11-Mar-2014

03:25

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,403

11-Mar-2014

05:11

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

24.232 người

11-Mar-2014

03:15

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,354

11-Mar-2014

04:45

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,173

11-Mar-2014

04:57

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23.499 người

11-Mar-2014

03:15

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,693

11-Mar-2014

05:03

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,136

11-Mar-2014

05:17

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,503

11-Mar-2014

04:46

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,275

11-Mar-2014

04:53

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21.398 người

11-Mar-2014

04:46

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,634

11-Mar-2014

05:03

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,222

11-Mar-2014

04:46

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,066

11-Mar-2014

05:26

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,120

11-Mar-2014

04:49

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,656

11-Mar-2014

05:41

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

04:46

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

05:02

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,649

11-Mar-2014

08:17

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,107

11-Mar-2014

07:55

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23,513

11-Mar-2014

05:46

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

39,166

11-Mar-2014

09:01

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

18.363 người

11-Mar-2014

05:48

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,466

11-Mar-2014

05:47

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,403

11-Mar-2014

08:23

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

24.232 người

11-Mar-2014

05:46

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,354

11-Mar-2014

08:31

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,173

11-Mar-2014

08:04

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

23.499 người

11-Mar-2014

05:46

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,127

11-Mar-2014

07:53

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

19,136

11-Mar-2014

08:03

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,503

11-Mar-2014

08:02

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

22,275

11-Mar-2014

08:15

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21.398 người

11-Mar-2014

07:59

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,634

11-Mar-2014

08:05

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

34,222

11-Mar-2014

07:59

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

20,066

11-Mar-2014

08:53

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

21,120

11-Mar-2014

07:56

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,656

11-Mar-2014

07:56

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

08:06

Không áp dụng

Credssp.adml

Không áp dụng

16,720

11-Mar-2014

08:13

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

01-Mar-2014

02:12

Không áp dụng

Credssp.admx

Không áp dụng

11,354

07-Feb-2014

23:11

Không áp dụng

Adprovider.dll

6.2.9200.16384

58,368

26-Jul-2012

03:05

x64

Capiprovider.dll

6.2.9200.16384

58,880

26-Jul-2012

03:05

x64

Cngprovider.dll

6.2.9200.16384

62,464

26-Jul-2012

03:05

x64

Dimsroam.dll

6.2.9200.16864

45,056

11-Mar-2014

00:38

x64

Dpapiprovider.dll

6.2.9200.16384

54,784

26-Jul-2012

03:05

x64

Wincredprovider.dll

6.2.9200.16384

43,008

26-Jul-2012

03:07

x64

Adprovider.dll

6.2.9200.16384

58,368

26-Jul-2012

03:05

x64

Capiprovider.dll

6.2.9200.16384

58,880

26-Jul-2012

03:05

x64

Cngprovider.dll

6.2.9200.16384

62,464

26-Jul-2012

03:05

x64

Dimsroam.dll

6.2.9200.20984

45,056

11-Mar-2014

05:12

x64

Dpapiprovider.dll

6.2.9200.16384

54,784

26-Jul-2012

03:05

x64

Wincredprovider.dll

6.2.9200.16384

43,008

26-Jul-2012

03:07

x64

Dpapisrv.dll

6.2.9200.16864

179,712

11-Mar-2014

00:38

x64

Dpapisrv.dll

6.2.9200.20984

177,664

11-Mar-2014

05:12

x64

Kernelbase.dll

6.2.9200.16864

982,016

11-Mar-2014

00:38

x64

Kernelbase.dll

6.2.9200.20984

979,968

11-Mar-2014

05:12

x64

Ksecdd.sys

6.2.9200.16864

100,184

11-Mar-2014

03:25

x64

Lsass.exe

6.2.9200.16864

35,840

11-Mar-2014

00:39

x64

Sspicli.dll

6.2.9200.16864

164,864

11-Mar-2014

00:38

x64

Sspisrv.dll

6.2.9200.16864

27,648

11-Mar-2014

00:38

x64

Ksecdd.sys

6.2.9200.20521

100,072

20-Sep-2012

06:41

x64

Lsass.exe

6.2.9200.20521

35,840

20-Sep-2012

06:33

x64

Sspicli.dll

6.2.9200.20984

164,352

11-Mar-2014

05:12

x64

Sspisrv.dll

6.2.9200.20521

27,648

20-Sep-2012

06:32

x64

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

09:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:58

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

11:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

13:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

09:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

10:54

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40.960

12-Apr-2014

09:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:54

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

11:09

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

09:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

12:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

13:41

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

13:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

10:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

09:55

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

13:51

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:08

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,472

12-Apr-2014

10:59

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

10:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

10:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

11:06

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44544

12-Apr-2014

10:57

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:28

Không áp dụng

Ls