Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có một vài lý do mà các tùy Bing hiển thị cho bạn một quảng cáo cụ thể. Khi bạn nhìn thấy một quảng cáo trên Bing, quảng cáo đó có thể dựa trên một hoặc nhiều điều sau đây:

Tìm kiếm của bạn:

  • Quảng cáo có liên quan đến tìm kiếm hiện tại của bạn

  • Chủ đề tương tự như nội dung bạn đã tìm kiếm gần đây

  • Liên quan đến các trang mà bạn đã truy nhập

Thông tin của bạn:

  • Ngày sinh bạn đã chia sẻ trong tài khoản Microsoft của mình

  • Giới tính mà bạn đã chọn trong tài khoản Microsoft của mình

  • Thông tin bạn đã chia sẻ với nhà quảng cáo, chẳng hạn như đăng ký email khuyến mãi

  • Thông tin trong hồ sơ LinkedIn của bạn

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Loại bỏ trang được lưu vào bộ đệm ẩn Bing

Gửi yêu cầu loại bỏ nội dung khỏi Bing

Báo cáo nội dung người lớn hoặc nội dung xúc phạm

Chặn nội dung người lớn bằng Tìm kiếm An toàn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×