Chủ đề liên quan
×
Điều hành doanh nghiệp của bạn
Điều hành doanh nghiệp của bạn

Tạo số liệu dự toán và hóa đơn

Khi bạn là một doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thì bạn cần có thể hóa đơn cho những dịch vụ đó bằng hóa đơn. Bạn có thể tạo hóa đơn tìm kiếm chuyên nghiệp với mẫu mà bạn có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp của mình. Điền vào Word hoặc Excel và gửi qua mạng bằng PDF hoặc in.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×