Microsoft Edge giúp bạn luôn được thông báo về tình trạng mật khẩu của mình. Nếu bạn đã sử dụng lại mật khẩu thì mật khẩu của bạn yếu hoặc mật khẩu khớp với mật khẩu được tìm thấy trong hoạt động công cộng chứa thông tin xác thực bị rò rỉ ở đâu đó trên internet, thì mật khẩu phải được cập nhật để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn lại. Microsoft Edge hiện cung cấp cho bạn khả năng giúp cập nhật mật khẩu nhanh chóng và liền mạch—trên tất cả các thiết bị của bạn. 

Cập nhật mật khẩu từ Cài đặt 

Có hai cách để cập nhật mật khẩu đã lưu của bạn Cài đặt trong Microsoft Edge: 

  1. Đi tới edge://settings/passwords/passwordMonitor và bên cạnh mật khẩu cần được cập nhật, hãy chọn Thay đổi.

  2. Đi tới edge://settings/passwords và bên cạnh mật khẩu cần được cập nhật, hãy chọn Hành động khác để >đổi.

 Đối với một số trang web, khi bạn chọn Thay đổi, trình duyệt sẽ đưa bạn trực tiếp đến biểu mẫu thay đổi mật khẩu và sẽ tự động điền thông tin của bạn vào biểu mẫu đó. Chỉ cần xem lại và gửi thông tin của bạn, đồng thời Microsoft Edge sẽ tự động lưu mật khẩu mới của bạn trên tất cả các thiết bị được kết nối. 

Cập nhật mật khẩu trên trang web

Bạn cũng có thể cập nhật mật khẩu khi mở biểu mẫu thay đổi mật khẩu trên trang web. 

  1. Bấm vào trường bất kỳ trong biểu mẫu thay đổi mật khẩu, chẳng hạn như "Mật khẩu hiện có" hoặc "Mật khẩu mới".

  2. Bạn sẽ thấy một thông báo thả xuống đề nghị tự động lưu trữ các khoảng trắng liên quan trong biểu mẫu bằng một mật khẩu mới mạnh hơn.

  3. Chọn đề xuất để điền mật khẩu.

  4. Gửi mật khẩu mới đến trang web. Trình duyệt sẽ tự động lưu và cập nhật mật khẩu đã lưu của bạn với mật khẩu mới.

Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động nếu bạn đã lưu một tên người dùng và mật khẩu cho một trang web nhất định. Nếu có nhiều tài khoản đã lưu, Microsoft Edge sẽ không đề xuất mật khẩu mới.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×