Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sổ tay nhân viên là một phần của OneNote cho Office 365. Mỗi bao gồm một thư viện nội dung cho lãnh đạo nhân viên để chia sẻ tài nguyên, một không gian cộng tác mà tất cả nhân viên có thể làm việc cùng nhau, và một nhóm phần cho từng nhân viên chỉ đó nhân viên và người sở hữu đồng sổ ghi chép có thể nhìn thấy. Thành viên và lãnh đạo nhân viên có thể truy nhập sổ tay nhân viên của họ từ bất kỳ thiết bị nào bằng cách dùng ứng dụng OneNote.

Lưu ý: Bạn cần có người quản trị quyền trong Office 365 để tạo sổ tay nhân viên. Yêu cầu của bạn nếu bạn không chắc chắn chuyên gia CNTT.

  1. Đăng nhập Office.com bằng trường email và mật khẩu của bạn.

  2. Chọn menu ứng dụng (9 bình phương bên trong hình vuông), sau đó chọn tất cả ứng dụng, sau đó Sổ tay nhân viên.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn thiết lập sổ ghi chép của bạn, chọn tiếp theo để dẫn hướng giữa các bước sau hoặc để bỏ qua bước một. Bạn sẽ đặt tên cho sổ ghi chép, thêm những người có thể dùng nó và thiết lập phần sổ ghi chép nhóm của bạn sẽ sử dụng.

    OneNote Class Notebook trình hướng dẫn có biểu tượng để tạo một sổ ghi chép lớp học, học viên thêm hoặc loại bỏ, thêm hoặc loại bỏ giáo viên và quản lý sổ ghi chép.

    Chọn một tên cho sổ tay nhân viên của bạn

    Sổ tay nhân viên xác định là gì trong các phần của nhân viên

  4. Chọn Tạo.

Sổ tay nhân viên của bạn đã sẵn sàng! Sử dụng nối kết trên Trang này để mở sổ ghi chép của bạn trong OneNote. Nhân viên và người sở hữu đồng bạn đã thêm vào sẽ nhận được email kèm nối kết đến sổ ghi chép của họ.

Tìm hiểu thêm

OneNote cho người quản trị của trường học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×