Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để phân phối nội dung cho các nhóm nhỏ trong lớp học của bạn, hãy tạo nhóm học viên.

  1. Mở OneNote trên máy tính.

  2. Chọn tab Sổ tay Lớp học, rồi chọn Phân phối Trang.

    Các biểu tượng trong tab Sổ tay Lớp học bao gồm Phân phối Trang, Phân phối Mục Mới và Phân phối Thư viện Nội dung.

  3. Chọn Phân phối Cá nhân và Nhóm, rồi chọn Nhóm Học viên.

    Ngăn Phân phối Trang với Nhóm Học viên đã chọn. Công cụ để Thêm, Chỉnh sửa và Xóa nhóm học viên.

  4. Chọn Thêm, rồi đặt tên cho nhóm của bạn và chọn thành viên học viên cho nhóm.

  5. Quay lại mục Nhóm Học viên, rồi sử dụng hộp kiểm để Chỉnh sửa thành viên nhóm hoặc Xóa nhóm. Chỉnh sửa được lưu trong quá trình bạn thực hiện.

Tìm hiểu thêm

Cài đặt Phần bổ trợ Sổ tay Lớp học

Phân phối trang và mục trong Sổ tay Lớp học

Thêm trang và mục vào Thư viện Nội dung hoặc Không gian Cộng tác

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×