Tạo nhóm (kênh) dự án của học sinh trong Microsoft Teams

Tạo các kênh trong nhóm lớp để tổ chức học sinh làm việc cùng nhau trong các dự án nhóm. Bạn có thể tạo tới 100 kênh mỗi nhóm.

Tất cả các học sinh trong nhóm lớp có thể xem các kênh của nhóm—hông báo cho các học sinh bạn muốn làm việc trong từng kênh. Sử dụng tab Tệp, Cuộc trò chuyện, và Ghi chú trong mỗi kênh để tổ chức cộng tác nhóm.

 1. Điều hướng đến nhóm lớp và sau đó chọn biểu tượng Tùy chọn khác  Nút Thêm tùy chọn bên cạnh tên nhóm.

  Chọn Xem nhóm rồi Thêm kênh.

 2. Chọn Thêm kênh.

 3. Đặt tên cho kênh mới của bạn và thêm mô tả.

 4. Chọn Thêm.

 5. Tất cả các thành viên nhóm tự động có quyền truy cập vào tất cả các kênh của nhóm. Sử dụng @đề cập đến trong kênh mới để mời học sinh tham gia.
  Bắt đầu Cuộc trò chuyện mới, sử dụng @ để đề cập đến ai đó

Cộng tác bằng cách sử dụng các tab Tệp, Cuộc trò chuyện, và Ghi chú

Có một số cách để học sinh cộng tác trong một kênh.

 • Sử dụng tab Cuộc trò chuyện để thảo luận các chủ đề với nhau và đính kèm tài nguyên.

 • Tương tác với các tệp. Tạo tệp mới trong tab Tệp hoặc tải lên tệp bạn muốn các thành viên nhóm làm việc từ máy tính của bạn hoặc từ SharePoint. Các tệp được đính kèm trong Cuộc trò chuyện cũng sẽ hiển thị tại đây.

  Tạo các tệp mới trong tab Tệp.

  Chỉ các giáo viên có quyền thêm tài liệu đính kèm trong các nhóm lớp.

 • Tab Ghi chú có thể được chỉnh sửa cùng một lúc bởi nhiều học sinh. Sử dụng công cụ của nó để nhập, vẽ, hoặc chèn ảnh và liên kết. Học sinh có thể thêm trang vào Ghi chú bằng biểu tượng Thêm tab  Nút Thêm. Tab Ghi chú của mỗi kênh tương ứng với một phần trong Không gian Cộng tác Sổ tay Lớp học. Chọn Mở trong Máy tính để khởi chạy OneNote và tiếp tục cộng tác ở đó.

Ghim các tài nguyên trang web

Chọn biểu tượng Thêm tab Nút Thêm trong các tab của bạn để thêm các ứng dụng giáo dục bạn sử dụng trong lớp hoặc để ghim các trang web và tài nguyên khác. Học sinh thể lướt các trang web bạn ghim ở đây mà không cần mở trình duyệt. Bạn cũng có thể ghim các tài liệu và PDF quan trọng để tham khảo.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng Sổ tay Lớp học trong Microsoft Teams

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×