Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập. 1. Trên Trang chủ Thể thao, trượt nhanh hoặc cuộn đến bên phải phần Đội của tôi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng +.

 3. Tìm Đội của tôi bằng cách nhập tên đội hoặc thành phối rồi chọn đội.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.


 1. Trên Trang chủ Thể thao, trượt nhanh hoặc cuộn đến bên phải phần Đội của tôi.

 2. Với các đội được hiển thị, cuộn tùy ý tới đội mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Gõ nhẹ và giữ đội mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào biểu tượng X.


 1. Trên Trang chủ Thể thao, trượt nhanh hoặc cuộn đến bên phải phần Đội của tôi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Sửa.

 3. Giữ và kéo các đội để thay đổi trình tự trong danh sách.

 4. Trình tự của Đội của tôi sẽ được thay đổi.


 1. Trên Trang chủ Thể thao, trượt nhanh hoặc cuộn đến bên phải phần Môn thể thao của tôi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Sửa.

 3. Giữ và kéo các môn thể thao để thay đổi trình tự trong danh sách.

 4. Trình tự của Môn thể thao của tôi sẽ được thay đổi.


 1. Trượt nhanh hoặc cuộn đến Bảng điểm.

 2. Gõ vào lát cho trận đấu để đọc tóm tắt hoặc bản xem trước.


 1. Trên trang chủ Thể thao, trượt nhanh đến bên phải Môn thể thao của tôi.

 2. Gõ nhẹ vào biểu tượng + ở trên cùng bên phải của màn hình.

 3. Gõ nhẹ vào + hoặc -* để thêm vào Môn thể thao của tôi.

 4. Gõ nhẹ vào + hoặc -* để xóa khỏi Môn thể thao của tôi

*Các giải đấu tùy thuộc vào khả năng sẵn có

Gửi ý tưởng giúp cải thiện ứng dụng?Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn! Gửi suy nghĩ, nhận xét và phản hồi khác từ trong ứng dụng.

Gõ nhẹ vào nút  alternate text rồi gõ nhẹ vào gửi phản hồi.

Nếu bạn cho rằng mình đang gặp sự cố với ứng dụng, chúng tôi đã cung cấp một số bước nhằm trợ giúp với một số sự cố thường gặp Nhận trợ giúp với ứng dụng Thể thao trên MSN.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×