Dịch vụ tặng tiền mặt cho phép bạn sử dụng phương tiện thanh toán của riêng mình, chẳng hạn như thẻ tín dụng, để quyên góp.

Trong chương trình Tặng Bing, bạn có thể đổi Điểm Microsoft Rewards và Microsoft quy đổi điểm thưởng tương ứng. Đối với các khoản quyên góp tiền mặt, bạn sử dụng phương tiện thanh toán của riêng mình để đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận thông qua các dịch vụ của Benevity, một bên thứ ba hỗ trợ đóng góp. Microsoft không tham gia giao dịch quyên góp tiền mặt.

Không, bạn chỉ có thể sử dụng nối kết tặng tiền mặt để tặng điểm cho tổ chức phi lợi nhuận mà bạn đã chọn tặng điểm của mình.

Microsoft làm việc với một bên thứ ba, Benevity, để cung cấp một danh sách mở rộng hơn 1 triệu tổ chức từ thiện đã đăng ký trên toàn thế giới. Benevity cũng đánh giá tính đủ điều kiện của từng tổ chức. Microsoft hoặc Benevity có thể thay đổi danh sách các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện bất kỳ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi. Nếu một tổ chức phi lợi nhuận bị loại bỏ khỏi danh sách đủ điều kiện, các khoản quyên góp được phân bổ sẽ được chuyển hướng đến tổ chức phi lợi nhuận khác.

Microsoft làm việc với đối tác, Benevity, để hỗ trợ các khoản quyên góp tiền mặt bằng công cụ thanh toán của bạn. Đóng góp tiền mặt cho các thực thể phi lợi nhuận được thực hiện cho Quỹ Tặng Trực tuyến Hoa Kỳ (AOGF), một quỹ tư vấn, với đề xuất họ cấp tương ứng cho tổ chức phi lợi nhuận mà bạn chọn. Microsoft không chấp nhận, truyền hoặc xử lý khoản tiền liên quan đến bất kỳ giao dịch quyên góp nào mà bạn thực hiện thông qua Benevity đến AOGF. Để biết các điều khoản liên quan đến đóng góp của bạn với Benevity, hãy xem Điều khoản Sử dụng của Benevity.

Đóng góp của bạn sẽ được thực hiện cho một quỹ tư vấn tại America Online Giving Foundation (AOGF), thông qua các dịch vụ của Benevity, với đề xuất họ cấp tương ứng cho tổ chức phi lợi nhuận mà bạn chọn. AOGF, là người nhận đóng góp, sẽ cân nhắc lời khuyên của bạn trong việc xác định cấp AOGF sẽ thực hiện do quyên góp của bạn. Bạn không có thẩm quyền pháp lý để buộc AOGF, với tư cách là người nhận đóng góp, quyên góp theo lời khuyên đó. AOGF hoặc Benevity, có thể tính phí hoặc khấu trừ dẫn đến việc tổ chức phi lợi nhuận đã chọn của bạn nhận được số tiền nhỏ hơn số tiền quyên góp của bạn.

Trong một số trường hợp hạn chế, đóng góp có thể không được gửi đến tổ chức phi lợi nhuận mà bạn đã tư vấn. Để biết các điều khoản liên quan đến đóng góp của bạn với Benevity/AOGF, hãy xem Điều khoản Sử dụng của Benevity.

Nếu bạn sử dụng liên kết tặng tiền mặt sẵn có thông qua cổng thông tin Give with Bing, khoản quyên góp cho American Online Giving Foundation (AOGF), một quỹ do nhà tài trợ tư vấn, có thể được khấu trừ. Vui lòng làm việc với chuyên gia thuế của bạn để xác định xem bạn có thể trừ đi đóng góp tiền mặt hay không. Vui lòng xem email mà bạn nhận được từ Benevity sau khi hoàn thành đóng góp của mình để biết thêm thông tin.

Không. Các khoản quyên góp bằng tiền tự động không thể hoàn lại.

Microsoft và Benevity đều sẽ không tính phí cho bạn liên quan đến việc quyên góp tiền mặt, tuy nhiên, tổ chức phi lợi nhuận đã chọn của bạn có thể nhận được số tiền thấp hơn số tiền quyên góp tiền mặt của bạn. Toàn bộ khoản quyên góp tiền mặt của bạn sẽ được cấp cho một quỹ từ nhà tư vấn tại America Online Giving Foundation (AOGF) với đề xuất họ cấp khoản cấp tương ứng cho tổ chức phi lợi nhuận mà bạn chọn. Tổ chức phi lợi nhuận bạn chọn có thể bị tính phí xử lý thẻ tín dụng hoặc các khoản phí quản trị khác bởi AOGF hoặc Benevity như một phần trong việc sử dụng các dịch vụ Benevity của tổ chức phi lợi nhuận. Để biết các điều khoản liên quan đến đóng góp của bạn với Benevity, hãy xem Điều khoản Sử dụng của Benevity.

Biên nhận đóng góp của bạn sẽ được Benevity hoặc America Online Giving Foundation (AOGF) gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Email sẽ được gửi bởi Benevity hoặc AOGF, chứ không phải bởi Microsoft.

Thanh toán có thể không thành công vì một số lý do nhưng thường thì có nghĩa là công ty thẻ tín dụng đã từ chối thanh toán.

Các điều khoản microsoft sau đây áp dụng cho việc bạn sử dụng giao diện tặng tiền mặt và Điều khoản Dịch vụ Của nhà tài trợ của Microsoft, và việc sử dụng như vậy tuân theo Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft. Các điều khoản sau của Benevity, Inc. áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ đóng góp tiền mặt thông qua Benevity, Inc., Điều khoản Sử dụng của Benevityvà việc sử dụng như vậy tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của Benevity.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×