Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hãy cân nhắc việc tách bất kỳ cơ sở dữ liệu nào mà một số người chia sẻ qua mạng. Việc tách cơ sở dữ liệu chung có thể giúp cải thiện hiệu suất và giảm nguy cơ hỏng tệp cơ sở dữ liệu.

Sau khi tách cơ sở dữ liệu, bạn có thể quyết định di chuyển cơ sở dữ liệu phía sau hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu phía sau khác. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý Bảng được Liên kết để thay đổi cơ sở dữ liệu phía sau mà bạn sử dụng.

Lưu ý: 

 • Tách cơ sở dữ liệu không giống như lưu trữ cơ sở dữ liệu. Chủ đề này không thảo luận về cách lưu trữ dữ liệu. Bạn lưu trữ dữ liệu bằng cách định kỳ di chuyển các bản ghi cũ hơn sang một cơ sở dữ liệu khác, vì tệp cơ sở dữ liệu phát triển quá nhanh đến giới hạn kích cỡ tệp hoặc vì bạn muốn giữ cho tệp cơ sở dữ liệu nhỏ và dữ liệu của bạn được sắp xếp gọn gàng theo khoảng thời gian. Trong một số trường hợp, bạn có thể lưu trữ dữ liệu bằng cách tách cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trực tuyến về dữ liệu Lưu trữ Access.

 • Nếu bạn tách một cơ sở dữ liệu web, bất kỳ bảng web nào trong cơ sở dữ liệu đó sẽ không được di chuyển đến cơ sở dữ liệu phía sau và sẽ không thể tiếp cận được từ cơ sở dữ liệu ngoại vi được tạo ra.

Trong bài viết này

Tổng quan

Khi bạn tách cơ sở dữ liệu, bạn sắp xếp lại thành hai tệp - một cơ sở dữ liệu phần cuối bao gồm bảng dữ liệu và một cơ sở dữ liệu phần đầu bao gồm tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu khác như bảng truy vấn, biểu mẫu và báo cáo. Mỗi người dùng tương tác với dữ liệu bằng cách sử dụng bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu.

Để tách một cơ sở dữ liệu, bạn sử dụng Trình hướng dẫn Bộ tách Cơ sở dữ liệu. Sau khi tách cơ sở dữ liệu, bạn phải phân phối cơ sở dữ liệu ngoại vi cho người dùng của mình.

Thận trọng: Để bảo vệ dữ liệu của bạn nếu cơ sở dữ liệu của bạn có nhiều người dùng cuối, bạn không nên chia sẻ bản sao của cơ sở dữ liệu chứa liên kết đến danh sách SharePoint. Nếu bạn liên kết đến bảng là danh sách SharePoint, nó sẽ tạo ra khả năng cho bất kỳ người dùng độc hại nào thay đổi mục tiêu của liên kết và có khả năng sửa đổi quyền trên trang web SharePoint khi thông tin kết nối cho bảng được liên kết không được mã hóa.

Lợi ích của cơ sở dữ liệu tách

Những lợi ích của cơ sở dữ liệu tách bao gồm:

 • Hiệu suất được cải thiện    Hiệu suất của cơ sở dữ liệu thường cải thiện đáng kể vì chỉ có dữ liệu được gửi qua mạng. Trong cơ sở dữ liệu chung không được tách, bản thân các đối tượng cơ sở dữ liệu — bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mô-đun — sẽ được gửi qua mạng, chứ không chỉ dữ liệu.

 • Tính khả dụng cao hơn    Vì chỉ dữ liệu được gửi qua mạng nên các giao dịch cơ sở dữ liệu như chỉnh sửa bản ghi được hoàn tất nhanh hơn, giúp dữ liệu sẵn dùng hơn để chỉnh sửa.

 • Bảo mật nâng cao    nếu bạn lưu trữ cơ sở dữ liệu phía sau trên máy tính sử dụng hệ thống tệp NTFS, bạn có thể sử dụng các tính năng bảo mật NTFS để giúp bảo vệ dữ liệu của mình. Vì người dùng truy nhập vào cơ sở dữ liệu phía sau bằng cách sử dụng các bảng được liên kết nên ít có khả năng những kẻ xâm nhập có thể có được quyền truy nhập trái phép vào dữ liệu bằng cách lấy cắp cơ sở dữ liệu ngoại vi hoặc giả danh là người dùng được ủy quyền. Nếu bạn không chắc chắn máy chủ tệp của mình sử dụng hệ thống tệp nào, hãy hỏi người quản trị hệ thống. Nếu bạn có đặc quyền người quản trị trên máy chủ tệp, bạn có thể chạy lệnh msinfo32 để tự xác định hệ thống tệp.

  Làm thế nào để tôi sử dụng msinfo32 để kiểm tra hệ thống tệp?

  1. Bấm vào nút Bắt đầu, rồi bấm vào Chạy.

  2. Trong hộp thoại Run , nhập msinfo32 , rồi bấm vào OK.

  3. Bên dưới Tóm tắt Hệ thống, bấm vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh Cấu phần.

  4. Bên dưới Cấu phần, bấm vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh Lưu trữ, rồi bấm vào Ổ đĩa. Hộp thoại sẽ hiển thị thông tin về các ổ đĩa khả dụng trong pa-nen ở bên phải.

 • Cải thiện độ tin cậy    nếu người dùng gặp phải sự cố và cơ sở dữ liệu đóng đột ngột, mọi hỏng tệp cơ sở dữ liệu thường được giới hạn ở bản sao của cơ sở dữ liệu ngoại vi mà người dùng đã mở. Vì người dùng chỉ truy nhập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phía sau bằng cách sử dụng bảng được liên kết nên tệp cơ sở dữ liệu phía sau ít có khả năng bị hỏng hơn.

 • Môi trường phát triển linh hoạt    Vì mỗi người dùng làm việc với một bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu ngoại vi, mỗi người dùng có thể phát triển độc lập các truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác mà không ảnh hưởng đến người dùng khác. Tương tự, bạn có thể phát triển và phân phối một phiên bản mới của cơ sở dữ liệu ngoại vi mà không làm gián đoạn quyền truy nhập vào dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phía sau.

Đầu Trang

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn tách một cơ sở dữ liệu, hãy cân nhắc những điều sau đây:

 • Bạn nên luôn sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi tách. Nếu bạn tách một cơ sở dữ liệu, rồi quyết định rằng bạn không muốn tách cơ sở dữ liệu, bạn có thể khôi phục bản gốc từ bản sao dự phòng của mình.

 • Việc tách cơ sở dữ liệu có thể mất nhiều thời gian. Bạn nên thông báo cho người dùng để họ không sử dụng cơ sở dữ liệu trong khi bạn tách cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng thay đổi dữ liệu trong khi bạn tách cơ sở dữ liệu, những thay đổi này sẽ không được phản ánh trong cơ sở dữ liệu phía sau.

  Mẹo: Nếu người dùng thay đổi dữ liệu trong khi bạn tách cơ sở dữ liệu, bạn có thể nhập dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu phía sau sau khi hoàn tất.

 • Mặc dù việc tách cơ sở dữ liệu là một cách để chia sẻ dữ liệu nhưng tất cả những người sử dụng cơ sở dữ liệu phải có phiên bản Microsoft Office Access tương thích với định dạng tệp của cơ sở dữ liệu phía sau. Ví dụ: nếu tệp cơ sở dữ liệu phía sau sử dụng định dạng tệp .accdb, người dùng không thể truy nhập dữ liệu bằng Access 2003.

 • Bạn có thể muốn sử dụng định dạng tệp Access cũ hơn cho cơ sở dữ liệu phía sau nếu bạn sử dụng các tính năng không còn được hỗ trợ. Ví dụ: nếu bạn sử dụng trang truy nhập dữ liệu (DAP); bạn có thể tiếp tục sử dụng chúng nếu cơ sở dữ liệu phía sau có định dạng tệp trước đó hỗ trợ DAP. Sau đó, bạn có thể sử dụng định dạng tệp mới với cơ sở dữ liệu phía trước để người dùng của bạn có quyền truy nhập vào những lợi ích của định dạng mới. Lưu ý rằng bạn không thể thay đổi dữ liệu trong Trang Truy nhập Dữ liệu bằng Access 2010 trở lên.

Đầu Trang

Tách cơ sở dữ liệu

 1. Trên máy tính của bạn, hãy tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tách. Bắt đầu với tệp cơ sở dữ liệu trên ổ cứng cục bộ của bạn, không phải trên chia sẻ mạng. Nếu tệp cơ sở dữ liệu hiện được chia sẻ từ ổ đĩa cứng cục bộ của bạn, bạn có thể để tệp đó ở vị trí hiện tại.

 2. Mở bản sao của cơ sở dữ liệu nằm trên ổ đĩa cứng cục bộ của bạn.

 3. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Di chuyển Dữ liệu , bấm vào Cơ sở dữ liệu Access. Trình hướng dẫn Tách Cơ sở dữ liệu khởi động.

 4. Bấm Tách Cơ sở dữ liệu.

 5. Trong hộp thoại Tạo Cơ sở dữ liệu Phía sau, hãy chỉ định tên, loại tệp và vị trí cho tệp cơ sở dữ liệu phía sau.

  Lưu ý: 

  • Cân nhắc sử dụng tên mà Access đề xuất. Tên này giữ nguyên tên tệp gốc và cho biết rằng cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu phía sau bằng cách chèn _be vào tên, ngay trước phần mở rộng tên tệp.

  • Không thay đổi loại tệp trừ khi một số người dùng sẽ sử dụng phiên bản Access cũ hơn để truy nhập dữ liệu.

  • Bạn có thể nhập đường dẫn đến vị trí mạng trong hộp Tên Tệp, trước tên tệp. Ví dụ: nếu vị trí mạng cho cơ sở dữ liệu phía sau là \\server1\share1\ và tên tệp cho cơ sở dữ liệu phía sau là MyDB_be.accdb, bạn có thể nhập \\server1\share1\MyDB_be.accdb vào hộp Tên Tệp.

  • Vị trí bạn chọn phải sẵn dùng cho tất cả những người sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu. Vì ánh xạ ổ đĩa có thể khác nhau, bạn nên chỉ định đường UNC của vị trí thay vì sử dụng chữ cái của ổ đĩa được ánh xạ.

 6. Khi trình hướng dẫn hoàn tất, trình hướng dẫn sẽ hiển thị một thông báo xác nhận.

Cơ sở dữ liệu của bạn hiện đã được tách. Cơ sở dữ liệu phía trước là tệp mà bạn đã bắt đầu (bản sao của cơ sở dữ liệu chung ban đầu) và cơ sở dữ liệu phía sau nằm trong vị trí mạng mà bạn đã chỉ định ở bước 5 của quy trình này.

Hạn chế thay đổi đối với thiết kế của cơ sở dữ liệu ngoại vi

Để hạn chế thay đổi đối với cơ sở dữ liệu ngoại vi mà bạn phân phối, hãy cân nhắc lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp nhị phân được biên dịch (tệp .accde). Tệp nhị phân được biên dịch là tệp ứng dụng cơ sở dữ liệu đã được lưu cùng với tất cả mã Visual Basic Access (VBA) được biên dịch. Không còn mã nguồn VBA nào trong tệp nhị phân được biên dịch Access. Người dùng không thể thay đổi thiết kế đối tượng trong tệp .accde.

 1. Mở tệp cơ sở dữ liệu phía trước (.accdb) mà bạn muốn lưu dưới dạng tệp nhị phân được biên dịch (.accde).

 2. Bấm tệp > lưu dưới dạng >cho phép lưu tệp ACCDE > Như.

 3. Trong hộp thoại Lưu Như, duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp, nhập tên cho tệp trong hộp Tên Tệp, rồi bấm Lưu.

Đầu Trang

Phân phối cơ sở dữ liệu phía trước

Sau khi phân tách cơ sở dữ liệu, bạn sẽ phân phối cơ sở dữ liệu ngoại vi cho người dùng của mình để họ có thể bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu.

Thận trọng: Để bảo vệ dữ liệu của bạn nếu cơ sở dữ liệu của bạn có nhiều người dùng cuối, bạn không nên chia sẻ bản sao của cơ sở dữ liệu chứa liên kết đến danh sách SharePoint. Nếu bạn liên kết đến bảng là danh sách SharePoint, nó sẽ tạo ra khả năng cho bất kỳ người dùng độc hại nào thay đổi mục tiêu của liên kết và có khả năng sửa đổi quyền trên trang web SharePoint khi thông tin kết nối cho bảng được liên kết không được mã hóa.

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Gửi thông điệp email đến người dùng cơ sở dữ liệu và đính kèm tệp cơ sở dữ liệu phía trước vào thư. Bao gồm mọi hướng dẫn sẽ giúp người dùng của bạn dễ dàng bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu ngoại vi ngay lập tức.

 • Lưu tệp cơ sở dữ liệu phía trước vào một vị trí mạng mà tất cả người dùng cơ sở dữ liệu đều có thể truy nhập, rồi gửi cho người dùng của bạn một thông điệp email xác định vị trí mạng cùng với bất kỳ hướng dẫn nào khác mà họ có thể cần để truy nhập cơ sở dữ liệu.

 • Phân phối tệp cơ sở dữ liệu phía trước bằng cách sử dụng phương tiện di động, chẳng hạn như CD-ROM hoặc ổ đĩa USB. Nếu bạn tự cài đặt tệp, bạn có thể kiểm tra tệp để đảm bảo tệp hoạt động. Nếu người dùng phải cài đặt tệp, bạn nên đưa vào tài liệu giải thích cho họ những việc họ phải làm để cài đặt tệp và liên hệ với ai nếu họ gặp khó khăn.

Đầu Trang

Thay đổi cơ sở dữ liệu phía sau mà bạn sử dụng

Bạn có thể di chuyển cơ sở dữ liệu phía sau hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu phía sau khác bằng cách sử dụng Trình quản lý Bảng được Liên kết.

Nếu bạn muốn di chuyển cơ sở dữ liệu phía sau của mình, trước tiên hãy tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu đó đến vị trí mới, rồi làm theo quy trình này.

 1. Trên tab Dữ liệu Bên ngoài, trong nhóm Nhập & Nối kết , hãy bấm Trình quản lý Bảng được Nối kết.

 2. Trong Trình quản lý Bảng được Liên kết, hãy chọn các bảng trong cơ sở dữ liệu phía sau hiện tại.

  Mẹo: Nếu bạn chưa liên kết với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác, hãy bấm Chọn Tất cả.

 3. Chọn hộp kiểm Luôn kiểm tra vị trí mới, rồi bấm OK.

 4. Duyệt đến và chọn cơ sở dữ liệu phía sau mới.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×