We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Cập nhật gần nhất: 18/01/2019

SỰ CỐ

Do xảy ra lỗi nên một số người dùng OneNote for Android trước đây đã xác thực bằng số điện thoại của họ hiện không thể đồng bộ ghi chú. Những người dùng bị ảnh hưởng có thể gặp thông báo yêu cầu họ đăng nhập:

  • "Để đồng bộ sổ tay này, hãy đăng nhập vào OneNote".

Để xác nhận xem bạn có bị ảnh hưởng bởi sự cố này không, hãy làm như sau:

  1. Đi tới Cài đặt > Tài khoản, rồi xác minh rằng bạn thấy số điện thoại của mình được liệt kê dưới Tài khoản cá nhân.

  2. Cập nhật ứng dụng OneNote for Android lên phiên bản mới nhất từ Cửa hàng Play, rồi khởi động lại ứng dụng.

  3. Nếu bạn gặp cùng một lỗi về việc đăng nhập, hãy đóng hoàn toàn ứng dụng bằng cách đi tới Cài đặt > Ứng dụng > Trình quản lý ứng dụng > OneNote > Buộc dừng.

Khi bạn khởi động lại OneNote for Android, lỗi sau sẽ được hiển thị:

  • Lỗi tài khoản - Cần thực hiện hành động

  • Vui lòng thêm địa chỉ email của bạn vào số điện thoại của bạn để tiếp tục đồng bộ. Nếu không có tài khoản email, các thay đổi chưa đồng bộ sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Những ghi chú đó sẽ bị mất nếu bạn gỡ cài đặt OneNote hoặc thay thế thiết bị.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Microsoft đã biết về sự cố này và đang nỗ lực tạo bản sửa lỗi. Trong lúc này, như một giải pháp thay thế, hãy nhấn vào Thêm email trong thông báo lỗi để kết nối một địa chỉ email hợp lệ với số điện thoại của bạn. Sau khi bạn thêm thông tin này, OneNote for Android sẽ lại bắt đầu đồng bộ ghi chú của bạn.

Xem thêm tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức, bản cập nhật mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của OneNote.

Cộng đồng Kỹ thuật OneNote

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng OneNote.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về OneNote

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Cung cấp phản hồi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×