Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tệp này cung cấp thông tin về các cấu phần đang được Microsoft cấp phép lại cho bạn theo điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft. Microsoft reserves all rights not expressly granted herein, whether by implication, estoppel or otherwise.

Microsoft đang cung cấp cho bạn giấy phép để sử dụng các cấu phần sau với Bing Japan tuân theo các điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft cho các sản phẩm Bing Nhật Bản ("Chương trình Microsoft").

  1. MeCab phiên bản 32041d9504d11683ef80a6556173ff43f79d1268

  2. unidic-cwj phiên bản 2.2.0

1. Thông báo và thông tin MeCab bắt đầu tại đây

=========================================

Copyright (c) 2001-2008, Taku Kudo

Copyright (c) 2004-2008, Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Bảo lưu mọi quyền.

---LICENSE--------------------------------------------

Giấy phép mệnh đề BSD 3

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  • Neither the name of the Nippon Telegraph and Telegraph Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) TUY NHIÊN ĐÃ XẢY RA VÀ DỰA TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC LỖI SƠ SUẤT (BAO GỒM BẤT CẨN HOẶC THEO CÁCH KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO KHỎI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

=========================================

Thông báo và thông tin kết thúc MeCab

2. thông báo và thông tin unidic-cwj bắt đầu tại đây

=========================================

Copyright (c) 2011-2017, The UniDic Consortium

Bảo lưu mọi quyền.

---LICENSE--------------------------------------------

Giấy phép mệnh đề BSD 3

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  • Neither the name of the UniDic Consortium nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) TUY NHIÊN ĐÃ XẢY RA VÀ DỰA TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC LỖI SƠ SUẤT (BAO GỒM BẤT CẨN HOẶC THEO CÁCH KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO KHỎI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

=========================================

Kết thúc thông báo và thông tin unidic-cwj

Một số tính năng và chức năng được mô tả ở đây có thể không sẵn dùng ở quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×