Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10, có nhiều loại tệp được đăng ký để mở bằng một chương trình cụ thể theo mặc định. Ví dụ: Notepad thường khởi động khi bạn mở tệp văn bản (txt). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi chương trình — bao gồm các cài đặt mặc định — mở một loại tệp nhất định.

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm vào Cài đặt.

  2. Bấm vào Ứng dụng > Ứng dụng mặc định.

  3. Bấm vào Ứng dụng bạn muốn thay đổi, rồi chọn một Ứng dụng từ danh sách. Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng mới trong Microsoft Store. Bạn phải cài đặt các ứng dụng rồi mới có thể đặt chúng là mặc định.

    HOẶC

    Để chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp, hãy cuộn xuống trang, rồi bấm vào liên kết Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×