Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10, có nhiều loại tệp được đăng ký để mở bằng một chương trình cụ thể theo mặc định. Ví dụ: Notepad thường khởi động khi bạn mở tệp văn bản (txt). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi chương trình — bao gồm các cài đặt mặc định — mở một loại tệp nhất định.

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm vào Cài đặt.

  2. Bấm vào Ứng dụng > Ứng dụng mặc định.

  3. Bấm vào Ứng dụng bạn muốn thay đổi, rồi chọn một Ứng dụng từ danh sách. Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng mới trong Microsoft Store. Bạn phải cài đặt các ứng dụng rồi mới có thể đặt chúng là mặc định.

    HOẶC

    Để chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp, hãy cuộn xuống trang, rồi bấm vào liên kết Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×