Thay đổi kích cỡ văn bản bằng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Đối với máy tính để bàn OneNote, mở OneNote, sau đó chọn Tìm hiểu công cụ > đọc và trọn vẹn.

    Đối với OneNote Web App, đăng nhập tại OneNote.com, mở một sổ ghi chép, và chọn dạng xem > đọc và trọn vẹn.

  2. Chọn biểu tượng trông giống như hai dưới dạng để mở Tùy chọn văn bản.

    Menu tùy chọn văn bản trong phần đọc và trọn vẹn của tìm hiểu công cụ Addin cho OneNote

  3. Bên dưới nhãn Kích cỡ văn bản, hãy chọn A nhỏ hơn để làm cho văn bản nhỏ hơn và A lớn hơn để làm cho văn bản lớn hơn.

Đọc về các cách khác mà bạn có thể sử dụng và trọn vẹn đọc cho OneNote để cải thiện đọc và viết kỹ năng.

Lưu ý: Bạn có thể cũng điều chỉnh văn bản, tô sáng các phần của lời nói và kiểm soát thoại để cải thiện đọc và viết kỹ năng.

Tìm hiểu Thêm

Sử dụng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Giảm chữ cái crowding bằng và trọn vẹn đọc đối với OneNote

Thay đổi phông chữ trong các trình đọc và trọn vẹn cho OneNote

Thay đổi nền cho các trình đọc và trọn vẹn cho OneNote

Chuyển đổi tiếng nói vào văn bản trong tìm hiểu công cụ cho màn hình máy tính của OneNote

Tìm hiểu công cụ để cải thiện đọc và viết kỹ năng

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×