Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Trả về hoặc đặt String cho biết macro, quy trình sự kiện hoặc hàm do người dùng xác định sẽ chạy khi sự kiện DataChange diễn ra. Đọc/ghi.

expression.DataChange

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là "macroname", trong đó macroname là tên của macro, "[Thủ tục Sự kiện]" cho biết quy trình sự kiện liên kết với sự kiện DataChange của đối tượng đã xác định hoặc "=functionname()", trong đó functionname là tên hàm do người dùng xác định.

Ví dụ

Ví dụ sau chỉ định rằng khi sự kiện DataChange diễn ra trên biểu mẫu đầu tiên của dự án hiện tại, quy trình sự kiện liên kết sẽ chạy.

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×