Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng ObjectFrame

Bạn có thể sử dụng thuộc tính SourceItem để chỉ định dữ liệu trong tệp được liên kết khi bạn tạo Đối tượng OLE có liên kết. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.SourceItem

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Bạn có thể đặt thuộc tính SourceItem bằng cách chỉ định dữ liệu theo các đơn vị được ứng dụng cung cấp đối tượng nhận diện. Ví dụ: khi bạn liên kết với Microsoft Office Excel 2007, bạn chỉ định cài đặt thuộc tính SourceItem bằng cách sử dụng tham chiếu ô hoặc dải ô như R1C1 hoặc R3C4:R9C22 hoặc dải có tên như Doanh thu.

Lưu ý: Để xác định cú pháp mô tả một đơn vị trong dữ liệu cho một đối tượng cụ thể, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho ứng dụng đã được sử dụng để tạo đối tượng.

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng trang thuộc tính của điều khiển, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Trong Visual Basic, bạn đặt thuộc tính này bằng biểu thức chuỗi.

Thuộc tính OLETypeAllowed của điều khiển phải được đặt thành Được liên kết hoặc Một trong hai khi bạn sử dụng thuộc tính này. Sử dụng thuộc tính SourceDoc của điều khiển để chỉ định tệp cần liên kết.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ tạo ra một đối tượng OLE có liên kết bằng cách sử dụng khung đối tượng tự do có tên là OLE1 và sẽ thay đổi kích cỡ của điều khiển để hiển thị toàn bộ nội dung của đối tượng khi người dùng bấm nút lệnh.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×