Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Phiên bản 2.6.0.0 trở lên của Bổ trợ Sổ tay Lớp học OneNote cho OneNote 2013 và 2016 sử dụng một dịch vụ mới có tên EduConnect để tự động phát hiện quản lý Học tập (LMS) và Hệ thống Thông tin Học viên (SIS) mới được hỗ trợ.

Để Phần bổ trợ hoạt động đúng cách, bạn cần đảm bảo rằng trường hoặc học khu của mình không chặn các site EduConnect. Vui lòng yêu cầu bộ phận Quản trị lập danh sách các URL sau cho trường hoặc học khu của bạn để đảm bảo trải nghiệm phần bổ trợ Class Notebook OneNote nhất:

  1. educonnect.microsoft.com

  2. educationconnector.microsoft.com

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×