Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tìm các bản ghi trùng lặp bằng truy vấn

Dữ liệu trùng lặp thường xảy ra khi có nhiều người dùng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access cùng một lúc hoặc nếu cơ sở dữ liệu không được thiết kế để kiểm tra trùng lặp. Dữ liệu trùng lặp có thể là nhiều bảng có chứa cùng một dữ liệu hoặc hai bản ghi chỉ có chứa một vài trường (cột) với dữ liệu tương tự như nhau. Đây là cách để bạn tìm các bản ghi trùng lặp cho cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Tìm bản ghi trùng lặp

Để tìm bản ghi trùng lặp bằng Trình hướng dẫn Truy vấn, hãy làm theo những bước sau.

  1. Trên tab Tạo, trong nhóm Truy vấn, bấm vào Trình hướng dẫn Truy vấn

  2. Trong hộp thoại Truy vấn Mới, bấm Tìm Trình hướng dẫn Truy vấn Trùng lặp > OK.

  3. Trong danh sách các bảng, hãy chọn bảng mà bạn muốn dùng rồi bấm Tiếp.

  4. Chọn những trường mà bạn muốn so khớp rồi bấm Tiếp.

  5. Trong danh sách các trường sẵn có, hãy chọn một hoặc nhiều trường chứa dữ liệu và bạn muốn cập nhật rồi bấm Tiếp.

  6. Chấp nhận tên truy vấn theo gợi ý hoặc nhập tên khác, rồi bấm Hoàn tất để chạy truy vấn.

Sau khi đã định vị được bản ghi trùng lặp, bạn có thể chỉnh sửa hoặc Xóa bản ghi trùng lặp bằng truy vấn.

Để định vị các bản ghi trùng lặp từ nhiều bảng, hãy tạo truy vấn hợp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×