Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Con người trên iOS 14 sử dụng To Do trên phiên bản 2.37 và ở trên có thể tạo các tiện ích cho To Do. Bạn có thể xem các tác vụ hiện có trong tiện ích, thêm tác vụ mới vào danh sách của mình và mở và truy nhập danh sách bất kỳ. Hiện không thể đánh dấu các tác vụ là hoàn thành trong tiện ích.

Thiết lập các tiện ích Việc Cần Làm

  1. Nhấn giữ vào khoảng trống bất kỳ trên màn hình chính của bạn, sau đó chọn + để mở menu tiện ích.

  2. Tìm kiếm Việc Cần Làm hoặc cuộn xuống để tìm việc đó, chọn tiện ích bạn muốn thêm, rồi chọn + Thêm Tiện ích. (Nếu bạn không thấy Việc Cần Làm trong menu lựa chọn tiện ích, hãy đóng ứng dụng và mở lại.)

  3. Lặp lại nếu bạn muốn thêm nhiều tiện ích hơn.

Để thay đổi danh sách được hiển thị trong tiện ích của bạn, hãy nhấn giữ tiện ích, chọn Chỉnh sửa Tiện ích và chọn danh sách bạn muốn hiển thị. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×