Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Cập nhật gần nhất: 12/10/2022

SỰ CỐ

Khi tìm cách truy nhập API DAO từ một ứng dụng khác với ứng dụng Office, thường là bằng cách cố gắng tạo DAO. Đối tượng DBEngine, ví dụ từ một ứng dụng vbscript:

  • Mờ DBEngine

  • Đặt DBEngine = CreateObject("DAO. DBEngine.120")

Hoặc ứng dụng C++:

  • DAO::_DBEngine* pEngine;

  • HRESULT hr = CoCreateInstance(__uuidof(DAO::D BEngine), NULL, CLSCTX_ALL, IID_IDispatch, (LPVOID*)&pEngine);

Bạn nhận được thông báo lỗi: "Hệ điều hành hiện chưa được cấu hình để chạy ứng dụng này."

Ảnh chụp màn hình lỗi "Hệ điều hành hiện chưa được cấu hình để chạy ứng dụng này".

Sự cố này đã được giới thiệu trong Phiên bản 2209, được phát hành cho Kênh Hiện tại vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, Bản dựng 15629.20156 và cũng có trong Phiên bản Beta và Kênh Hiện tại (Bản xem trước).

Điều này ảnh hưởng đến cả phiên bản đầy đủ của Office và Microsoft Access 365 Runtime.  Điều này không ảnh hưởng đến Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Bản sửa lỗi cho sự cố này hiện đã có trong Kênh Hiện tại, Phiên bản 2209, Bản dựng 15629.20208.

Bản sửa lỗi cũng sẵn dùng trong Kênh Hiện tại (Bản xem trước), Phiên bản 2210, Bản dựng 15726.20096 và Kênh Beta, Phiên bản 2210, Bản dựng 15806.20000.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với các chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất, các bản cập nhật, các phương án tối ưu và đọc blog của chúng tôi.

Truy nhập Cộng đồng Công nghệ

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên hỗ trợ, MVP, Kỹ sư và những người dùng Office khác.

Truy nhập Diễn đàn về Câu trả lời

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Cung cấp phản hồi

Xem thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp khắc phục cho những sự cố gần đây trong Access

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×