Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Với tài liệu của bạn trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học hoặc thư viện site, bạn có thể chia sẻ chúng với những người khác, kiểm soát những người có thể xem hoặc chỉnh sửa chúng và thậm chí làm việc cùng nhau trong thời gian thực.

Xem thêm:

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×