Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tất cả các sổ tay lớp học được lưu trữ trong OneDrive của bạn, vì vậy mà là nơi để xóa bỏ chúng.

  1. Đăng nhập Office.com bằng trường email và mật khẩu của bạn.

  2. Hãy chọn OneDrive.

  3. Chọn thư mục Sổ tay lớp học .

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh sổ ghi chép bạn muốn xóa.

    Sổ ghi chép lớp học được chọn trong thư mục sổ ghi chép lớp học trong OneDrive.

  5. Chọn Xóa.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu của sổ ghi chép có thể xóa chúng. Bạn sẽ không thể xóa sổ ghi chép được chia sẻ với bạn.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×