Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Sắp xếp nhóm của bạn Microsoft Teams dành cho Giáo dục để điều hướng các nhóm mà bạn tham gia nhiều nhất một cách thuận tiện, theo định dạng phù hợp nhất với bạn.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem các nhóm mà bạn là thành viên hoặc chủ sở hữu trong Teams nhóm. Để xem các nhóm khác tại tổ chức của bạn, hãy chọn Tham gia hoặc tạo nhóm. Các nhóm riêng tư sẽ không hiển thị.

Điều hướng nhóm của bạn 

Để xem các nhóm bạn tham gia, hãy chọn biểu Teams của bạn trong thanh ứng dụng. Nhóm mà bạn tương tác nhiều nhất sẽ nằm ở đầu dạng xem của bạn. Điều hướng đến một nhóm lớp cụ thể bằng cách chọn thẻ của nhóm. 

Chọn Teams.

Chọn Nhóm ẩn để xem các nhóm còn lại. 


Chọn Nhóm ẩn.

Sắp xếp lại nhóm của bạn

Cho dù bạn muốn sắp xếp lại các nhóm của mình theo thứ tự bảng chữ cái hay đưa một nhóm ít thường xuyên hơn lên hàng đầu thì việc sắp xếp lại các nhóm của bạn rất đơn giản!

Để sắp xếp lại các nhóm của bạn, hãy chọn nhóm, giữ con trỏ của bạn và kéo nó đến vị trí mới trên bức vẽ hoặc danh sách.

Xem nhóm theo danh mục

Lọc nhóm của bạn theo loại (ví dụ: lớp học, nhân viên, v.v.) bằng cách chọn Lọc Biểu tượng Bộ lọc chọn loại nhóm.

Lọc các loại nhóm.

Xem nhóm trong dạng xem danh sách

Chuyển sang dạng xem danh sách để xem tất cả các nhóm lớp của bạn được liệt kê trong một cột. Trong dạng xem này, khi bạn chọn một nhóm lớp, các kênh của nhóm sẽ mở rộng dưới dạng menu thả xuống bên dưới nhóm lớp. Cài đặt này là cách tuyệt vời để dễ dàng điều hướng giữa các kênh khác nhau. Danh sách nhóm lớp của bạn sẽ luôn hiển thị.

Để chuyển từ dạng xem lưới sang dạng xem danh sách:

 1. Chọn Teams.

 2. Chọn Xem thêm tùy chọn Thêm tùy chọn.

 3. Chọn Chuyển dạng xem

  Chọn Tùy chọn khác để Quản lý nhóm hoặc Chuyển dạng xem.

 4.  Bên dưới Bố trí, chọn Danh sách.

  Bên dưới Bố trí, chọn Danh sách.

Xem nhóm trong dạng xem lưới

Để chuyển từ dạng xem danh sách sang dạng xem lưới:

 1. Chọn Teams.

 2. Ở cuối danh sách nhóm lớp, chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng Cài đặt> dạng xem Chuyển đổi.

  Chọn Xem thêm tùy chọn ở cuối danh sách Teams bạn sang Chuyển dạng xem.

 3. Bên dưới Bố trí, chọn Lưới.

Tìm hiểu thêm

Làm việc trong các kênh trong một nhóm

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×