Để thay đổi chủ đề hiện tại của bạn:

Bấm vào Bắt > Cài đặt > cá nhân hóa > đề.  Bên dưới "Thay đổi chủ đề", bấm vào ô xếp để chuyển sang chủ đề bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm nhiều chủ đề mới, tuyệt vời từ Microsoft Store bằng cách bấm vào Tải thêm chủ đề trong Microsoft Store hoặc bằng cách tải xuống các chủ đề nổi bật từ website của chúng tôi.

Để xóa chủ đề:

Bấm vào Bắt > Cài đặt > cá nhân hóa > đề. Bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) ô cập nhật chủ đề, rồi chọn Xóa.

Lưu ý: Bạn không thể xóa chủ đề hiện hoạt.  Nếu bạn muốn xóa chủ đề hiện hoạt, trước tiên hãy chọn một chủ đề khác để sử dụng.  Ứng Cài đặt cũng sẽ không cho phép bạn xóa chủ đề mặc định.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×