Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt ứng Amazon Appstore và bất kỳ ứng dụng dành cho thiết bị di động nào trên PC của mình, dưới đây là những điều bạn cần biết.

Gỡ cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động

Dưới đây là cách gỡ cài đặt một ứng dụng dành cho thiết bị di động:

  1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt> ứng dụng và > năng ứng & này.

  2. Tìm ứng dụng dành cho thiết bị di động mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Xem thêm> cài đặt.

Việc gỡ cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động chỉ xóa ứng dụng đó và mọi dữ liệu liên quan đến ứng dụng đó.

Gỡ cài đặt mọi thứ

Khi gỡ cài đặt Hệ thống con, dưới đây là một số điều cần ghi nhớ:

  • Khi gỡ cài đặt ứng dụng Hệ thống phụ Windows cho Android ™, bạn cũng sẽ gỡ cài đặt ứng dụng Amazon Appstore tất cả các ứng dụng dành cho thiết bị di động khỏi PC.

Khi bạn đã sẵn sàng, dưới đây là cách gỡ cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị Amazon Appstore di động:

  • Chọn Bắt đầu > Cài đặt> ứng dụng và > năng ứng & này.

  • ™ Tìm Hệ thống phụ Windows cho Android, chọn Xem thêm để> cài đặt. Việc gỡ cài đặt Hệ thống con cũng sẽ gỡ cài đặt ứng dụng Amazon Appstore tất cả các ứng dụng dành cho thiết bị di động trên PC của bạn.

Lưu ý: Nếu gỡ cài đặt ứng Amazon Appstore, bạn cũng sẽ gỡ cài đặt ứng dụng Hệ thống phụ Windows cho Android ™ tất cả các ứng dụng dành cho thiết bị di động khỏi PC của mình.

Android là thương hiệu của Google LLC.

Liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×